Adóbevallás 2016 – 1553NY Adónyilatkozat

Adóbevallás 2016 – 1553NY Adónyilatkozat

 

Adónyilatkozat

Ki választhatja?

Adónyilatkozatot az tehet, aki 2015-ben

– belföldi illetőségű volt;

– kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet vagy más kifizetők az adót hiánytalanul levonták;

– az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által év közben levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 forintot nem haladja meg;

– költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapításakor nem számolt el;

– nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette;

– mezőgazdasági őstermelőként nem kötelezett adóbevallásra

– nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást;

– nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;

– nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie;

– a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;

– nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet;

– nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben a 2015 előtt felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el Ø

– az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíjelőtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad,

– az adóelőleg megállapításakor során az összevont adóalapjából családi kedvezményt – megosztás nélkül – (15M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt (15M30-as igazolás 49. sora)

· egyáltalán nem érvényesített vagy

· csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, vagy

· több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, de ezekkel nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya, és a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltató számára átadta, aki azt figyelembe vette vagy

· úgy érvényesített, hogy annak összege megegyezett az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel.

Milyen nyomtatványon? 1553 ADÓNYILATKOZAT

Benyújtási határidő: 2016. május 20.

 

Bevallás

Kinek kell benyújtani?

Annak a magánszemélynek, aki az adóévben

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;

 •  mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;

 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;

 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;

 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);

 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;

 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;

 • nem belföldi illetőségű magánszemély;

 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;

 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;

 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;

 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;

valamint ha nem tehet vagy nem tesz bevallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallásra, munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.

Milyen nyomtatványon? 1553

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek: 2016. február 25.

magánszemélyek: 2016. május 20.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

10 + 7 =