EGYEDÜLÁLLÓK, CSALÁDBAN ÉLŐK FIGYELEM! HAVI 47 EZRET KAPHATTOK ÉS SOKAN NEM IS TUDTOK RÓLA!

EGYEDÜLÁLLÓK, CSALÁDBAN ÉLŐK FIGYELEM! HAVI 47 EZRET KAPHATTOK >>>

KEVÉSBÉ ISMERT TÁMOGATÁS, AMI NAGYON SOK MAGYARNAK JÁRNA! Érdemes tájékozódni, mert elég sok magyar jogosult rá, de még nem is hallott róla! Egyedülállók, családos emberek és jövedelemmel rendelkezők is igényelhetik ORSZÁGSZERTE, MINDEN VÁROSBAN IGÉNYELHETŐ!

Itt vannak a legfontosabb tudnivalók >>>

Kérem ha teheti segítsen egy megosztással, hogy minél több rászoruló emberhez juthasson el az a pontos tájékoztatás! Sokaknak segíthet! KÖSZÖNÖM HA MEGOSZTJA!

Ennek is van jogosultsági feltétele értelemszerűen, mégpedig az, hogy egészségkárosodott személynek minősül, vagy az igénylő a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Az is jogosulttá válik, aki 14 éven alulit nevel. Ilyen esetben viszont akkor nem jár ez az ellátás, ha a családban élő gyermek után más családtag már kapja a gyermekvédelmi támogatást, vagy a gyedet illetve a terhességi gyermekágyi segélyt. Továbbá az is feltétel, hogy a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Van még egy nagyon fontos feltétel, ami nélkül semmi esetre sem jár az ellátás, és ez az, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, ami 2018-ban a 25.650,- Ft-ot. Emellett még egyéb vagyonnal sem rendelkezhet. ezekről természetesen írásban nyilatkoznia kell az igénylőnek.

A rendszeres szociális segély havonta folyósított összege a család havi jövedelmének és a családi jövedelemhatár összegének különbözetét teszi ki, de semmi esetre sem haladhatja meg a bérminimum azon összegét, ami járulékokkal van csökkentve, vagyis 45 569,- Ft-ot.

Aktív korúak ellátásának valamely fajtájára csak egy fő jogosult egy családon belül, kivéve, ha a családon belül az egyik személy a foglalkozást helyettesítőre, a másik a rendszeres szociális segélyre lesz jogosult.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás egyedülállóknak, családoknak

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

2015. március 1-jétől a rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lépett.
2015. február 28-áig felülvizsgálták azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, akinek a részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapítottak meg.
A felülvizsgálat eredményeként – ha az egyéb jogosultsági feltételek fennálltak – a 2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülő személynek 2015. március 1-jétől egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítottak meg, ha:
– egészségkárosodott személynek minősül, vagy
– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézménybe illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.
Ki jogosult az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra?
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
– egészségkárosodott személynek minősül, vagy
– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézménybe illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Mely esetben szünetel az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás folyósítása?
Ha az ellátásban részesülő személy
– keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,
– olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege?
Az ellátás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 46.662,- forintot.
Ha az ellátásban részesülő személy családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a részére folyósított ellátás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (46.662,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, azaz 23.862,- forintot.

Hogyan állapítják meg a családi jövedelemhatárt?
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. Két felnőtt és egy gyermek esetén a családi jövedelemhatár összege: 26.220 Ft X 2,7 = 70.794,- Ft, két felnőtt és két gyermek esetén 26.220 Ft X 3,5 = 91.770,- Ft.

——————————————
EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
Adatforrás: KézenFogva Alapítvány és partnerei, Utolsó frissítés: 2017. febr. 17., 15:17
A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) 92 %-a, jelenleg 26.220 Ft;
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete;
CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, azzal, hogy 2017. január 1-jétől az ellátás legmagasabb összege a) 48.795 Ft, b) 25.995 Ft (abban az esetben, ha a jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg).

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult.

EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG KÉT SZEMÉLY ABBAN AZ ESETBEN JOGOSULT AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghely
Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

ellatas-megnevezese
A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE:

JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) 92 %-a, jelenleg 26.220 Ft;
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete;
CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, azzal, hogy 2017. január 1-jétől az ellátás legmagasabb összege a) 48.795 Ft, b) 25.995 Ft (abban az esetben, ha a jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg).

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult.

EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG KÉT SZEMÉLY ABBAN AZ ESETBEN JOGOSULT AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

1 × 4 =