Havi rendszeres állami támogatás egyedülálló szülőknek készpénzben >>>

Havi rendszeres állami támogatás egyedülálló szülőknek készpénzben >>>

Állami támogatás elvált szülőknek! Évekig segít az állam ha elváltál! Még akkor is ha nincsenek komoly anyagi gondjaid! Kevesen tudják, pedig havi több tízezer forinttal is hozzájárulnak a gyermekneveléshez!

ÓRIÁSI SEGÍTSÉG! ITT VANNAK A HIVATALOS TUDNIVALÓK >> >>

ELVÁLT SZÜLŐK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA! KEVESEN TUDNAK RÓLA, PEDIG LÉTEZIK ÉS TÖBB TÍZEZER FORINTOT JELENTHET HAVONTA! ÓRIÁSI SEGÍTSÉG! ITT VANNAK A HIVATALOS TUDNIVALÓK >>

RENDSZERES HAVI PÉNZTÁMOGATÁS ELVÁLT SZÜLŐKNEK AZ ÁLLAMTÓL >> NAGYON KEVESEN TUDNAK RÓLA, PEDIG NAGY SEGÍTSÉG ÉS HOSSZÚ ÉVEKIG KAPHATOD A GYERMEKED UTÁN!

Akár 6 évig is megelőlegezheti az állam a gyermektartásdíjat! – így változott a támogatás!

Így változott a gyermektartásdíj megelőlegezése

Mely esetben lehet a gyermektartásdíjat megelőlegezni?
A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor,
– ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a gyermektartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen,
– a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást, nyújtani, feltéve, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét (57.000,- Ft,).

Ki kérheti a gyermektartásdíj megelőlegezését?
A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.
A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig.

Milyen iratokat kell a kérelemhez csatolni?
A kérelemhez csatolni kell:
– a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,
– nagykorú gyermek esetén a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot,
– a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot.

Mely esetekben nem kerülhet sor a tartásdíj megelőlegezésére?
Akkor, ha a tartásdíj fizetésére kötelezett:
külföldi tartózkodási helye ismeretlen vagy lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj érvényesítésére nincs nemzetközi szerződés és viszonosság sem áll fenn,
a jogosulttal közös háztartásában él.
Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének
– részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy
– lejárt gyermektartásdíj esetén.
Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. A feltételek fennállása esetén – függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől – ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.
Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen elrendelték, az a kérelem benyújtásától esedékes, azzal, hogy ha a kérelmet
– a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított teljes összeget,
– a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő jogerős határozatban megállapított összeg 50%-át
kell kifizetni.

Milyen összegben kerül a gyermektartásdíj megelőlegezésre?
A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatban megállapított összeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át (2017-ben 14.250,- Ft).

Megállapíthat-e a gyámhivatal az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-ánál alacsonyabb összeget?
Igen, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg azonban ez esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

négy + 14 =