Hírdetés

Kapcsolódó hírdetések:

Hírdetések

Közalkalmazotti utazási kedvezmény 2016 évi nyomtatvány

Közalkalmazotti utazási kedvezmény 2016 évi nyomtatvány

 

A kedvezmény zökkenőmentes igénybevételének érdekében ezúton szeretnénk a közszolgálati alkalmazottak számára 12 menettérti utazáshoz vasúton is 50 %-os kedvezményt biztosító utazási utalvány kiállításához gyakorlati segítséget nyújtani.

Az utazási kedvezmény igénybevételének részleteit, valamint az utalvány formai követelményeit a 85/2007 (IV. 25.) számú Kormányrendelet tartalmazza. A kiállításra javasolt utalvány-formátumot jelen hírlevelünk mellékleteként csatoltan megküldjük. Az utalvány mintája az oldal alján gépi kitöltésre alkalmas word és a kézi kitöltésre javasolt pdf kiterjesztéssel is letölthető.

Kérjük, hogy az utalványokat minden esetben eredeti bélyegzőlenyomattal és cégszerű aláírással lássák el, hogy azok valódisága a jegyvizsgálat alkalmával egyértelmű legyen

A kedvezmény felhasználásánál fontos tudni, hogy
- a 100 km és az alatti távolságra kiadott menettérti jegyek az érvényesség első napját követő 3. nap 24. órájáig,
- a 100 km feletti távolságra kiadott menettérti jegyek 14 napig használhatóak utazásra.

Ha a visszautazást ennél későbbi időpontban tervezik, a közalkalmazotti utalványok esetében a MÁV-START Zrt. lehetőséget ad arra, hogy az oda- és a visszaúti jegyet a tervezett oda- és visszautazás napjára külön váltsák meg. A visszaúti jegy az odaúti jeggyel egyidőben is és külön időpontban is megváltható ugyanazon bélyegzési hely felhasználásával. Ez utóbbi esetben a visszaúti jegyváltáshoz be kell mutatni az odautazáshoz megváltott menetjegyet. Ezt a menettérti jegyváltási lehetőséget egy bélyegzési hely felhasználásával mindaddig biztosítjuk, amíg egy újabb bélyegzési hely felhasználásával egy következő utazást nem kezdenek meg.

A kedvezmény igénybevételével, illetve egyéb vasúti utazással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak a MÁV-START Ügyfélszolgálatához, telefonon a MÁVDIREKT 06 40 494949-es telefonszámán, illetve e-mailen az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen.Valamennyi munkavállalójuk részére kellemes utazást kívánunk!

 

A 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet strukturális változást hozott a közszféra egyes munkaköreiben dolgozóknak juttatott utazási kedvezmények körében.

Korábban a MÁV ZRt. által kiállított, évente megújítható, arcképes igazolvánnyal a vasúti közlekedésben 50%-os kedvezményre voltak jogosultak korlátlan számban. Azonban az ország sok települése vasúton nem érhető el, így az ott élőknek a kedvezmény igénybevételére kevesebb lehetőségük volt. Az új „Utazási utalvány” segítségével immár a helyközi közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételére is lehetőség nyílik a következők szerint:

 • A 12 alkalommal igénybe vehető kedvezmény menettérti útra szól. (7.§ (1)) A kedvezményre jogosító cellák azonban egy útra történő utazáshoz is felhasználhatók. Amennyiben az adott jegyváltási helyen a szolgáltató csak egy útra szóló menetjegyet tud kiállítani, a menettérti utazás igénybevételéhez javasoljuk az odaúti menetjegy megőrzését, illetve- amennyiben az elővételi jegyvásárlás megoldott- a visszaútra a menetjegy utazás után, elővételben történő megváltását.
 • Az utazás során lehetőség van több, különböző járat igénybevételére, így például az autóbusszal megkezdett utazás vasúton is folytatható (csatlakozó utazások). (7.§ (5))
 • A csatlakozó utazások esetében az utazást egy irányba az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig be kell fejezni. (7.§ (5))
 • Az Utazási utalvány fényképet nem tartalmaz, ezért kérjük az igénybevételkor egy Üzletszabályzat szerinti személyazonosításra alkalmas igazolvány külön kérés nélküli felmutatását.
 • Az Utazási utalványt a munkáltató tölti ki. (7.§ (3))
 • A jogosultak körét a 7.§ (1) részletesen leírja.
 • Egy munkavállaló egy évben csak egy Utazási utalványt kaphat, elvesztés esetén az utalvány nem pótolható. A munkaadónak a munkavállalót az utalvány felhasználásáról elszámoltatnia nem kell.
 • Aki érvénytelen Utazási utalvánnyal vagy az érvényes utalvány bemutatása nélkül kísérli meg az utazást, annak a 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet szerinti pótdíjat kell megfizetnie!
 • Az esetleges félreértések elkerülése érdekében a kiállító intézmények az utalványokról olyan nyilvántartást vezessenek, amely kizárja több utalvány azonos személy számára, illetve jogosulatlan személy számára történő kiállítását.
 • A 2007-ben kiadott utalványok 2008. március 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra, így elmarad a korábbi érvényesítés az azzal járó érvényesítési díjjal együtt.
 • A 2007. március 4-től autóbusszal üzemeltetett korábbi MÁV viszonylatok a helyközi autóbusz-közlekedés részét képezik, így ezeken a viszonylatokon a vasúti kedvezmények nem érvényesek.

Kapcsolódó linkek:


Utazási utalvány 2012 word

Utazási utalvány 2012 word
Microsoft Word documentum, kB
2012. március 19.

Utazási utalvány 2012

Utazási utalvány 2012
Adobe PDF file, kB
2012. február 13.
Közszolgálati alkalmazottak részére

Utazási utalvány (lejárati idő nélkül)

Utazási utalvány (lejárati idő nélkül)
Adobe PDF file, kB
2012. február 13.
Közszolgálati alkalmazottak részére

Utazási utalvány tájékoztató és minta

Utazási utalvány tájékoztató és minta
file, kB
2007. június 29.
Az utazási utalvány kitöltéséről itt olvashat bővebben.

50 os vasúti kedvezmény munkavállalóknak

A szakszervezetek kifogásolják, hogy a kormány megszüntette a munkavállalók és családtagjaik évi egyszeri 50 százalékos utazási kedvezményét és erről nem tájékoztatta előre a szakszervezeteket. A minisztérium szerint viszont tájékoztatták az érdekegyeztetésben a partnereket, de korábban nem hangzott el kifogás részükről az intézkedés ellen 2012 évben ennek megfelelően kell a költségtérítést alkalmazni. A közlemény szerint a munkavállalók és családtagjaik számára nyújtható kedvezmény megszüntetéséről szóló GKM javaslatot a meghívott szervezetek a 2012. január 3-i egyeztetésre kiküldött munkaanyagban megkapták. Sem a január 3-i, sem pedig a későbbi egyeztetéseken nem jelezte egyik érdek képviseleti szervezet sem, hogy nem ért egyet a GKM javaslatával – utal rá a közlemény. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről a 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezik. Az új szabályozás egyik erényének tekinthetjük, hogy megteremti a lehetőségét az utazási kedvezménnyel megváltott, illetve üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérletek és menetjegyek elszámolásának, ezáltal pedig – a munkába járás összköltségének csökkentése érdekében – ösztönzi a kedvezményre jogosító utazási konstrukciók igénybevételét. Tekintettel arra, hogy az új díjövezeti rendszerben teljes mértékben egységesültek a helyközi autóbusz- és vasúti tarifák, indokolatlanná vált a korábbi, utazási eszköztől függő 80 százalékos, illetve 86 százalékos megtérítési kötelezettség fenntartása, ennek megfelelően a rendeletben meghatározott költségtérítési szabály egységesített költségmegosztást alkalmaz a munkáltató és a munkavállaló között. A vasúti kedvezmény a Máv ha kell tudja biztosítani továbbra is. Letölthető pdf dokumentumok az elvira.hu oldalon találhatóak.  Mindezeken túl, a határokon átnyúló kapcsolatok mindennapossá válása következtében a rendelet szabályozási tárgykörébe vonta az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államok területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon elhelyezkedett munkavállalók hazautazásának költségtérítését.

A közösségi közlekedés – a költségtérítésre jogosító utazási kedvezmények 2013

A korábbi szabályozás alapján – miután a kérdést április 30-ig szabályozó, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) kormányrendelet határozott különbséget tett a helyi és a helyközi utazás között – korlátozottan voltak elszámolhatók az egyes településeken átmenő, ám helyi díjszabású közösségi közlekedési járművek igénybevétele során keletkezett utazási költségek. Emiatt sok esetben kérdéses volt, hogy a munkáltató mely költséghányad után köteles utazási költségtérítést fizetni. Eltérő jogalkalmazási gyakorlat alakult ki a munkáltatók körében, például az egyes településeken átmenő utazás helyi vagy helyközi utazásként történő minősítése során. Az ilyen speciális esetekre is választ ad a rendelet. Mindennek alátámasztásként egy gyakorlati példa! A munkavállaló szentendrei lakóhelyéről Budaörsre jár munkába, háromféle bérletet vásárol: a Szentendre és Budapest közötti szakaszra autóbusz-vonalbérletet vagy HÉV-bérletet, a Budapesten belüli utazáshoz BKV-bérletet, valamint a Budapest és Budaörs közötti útra vasúti bérletet, illetve távolsági autóbusz vonalbérletet. A Szentendre–Budaörs relációban megvalósuló munkába járás szempontjából a budapesti átmenő közlekedést célszerű helyközinek – és nem helyinek – tekinteni, hiszen sem a lakóhely (tartózkodási hely), sem a munkahely nem azonos Budapesttel. Az új rendelet szerint a munkavégzés helyétől közigazgatásilag eltérő lakóhely vagy tartózkodási hely közötti menetrend szerint közlekedő közforgalmú közösségi közlekedési jármű igénybevételével történő utazás attól függetlenül helyközinek minősül, hogy a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helyének eléréséhez szükséges-e helyi közlekedés igénybevétele. Így megfizetendő a Budapesten belüli utazás költségének 86 százaléka is.

A kormány negyedével kevesebb támogatást akar adni a távolsági közlekedési cégeknek a kedvezményesen utazók után, derült ki a törvénytervezetből. Nem valószínű, hogy a veszteséges cégek lenyelik a különbözetet, így a jegyek és a bérletek drágulhatnak januártól. Diákok, nyugdíjasok, álláskeresők, fogyatékosok is többet fizethetnek a közlekedésért és a közalkalmazottak is drágulásra számíthatnak. Ahogyan azt korábban az [origo] megírta, a 2012. évi költségvetési tervezet azzal számol, hogy az utazási kedvezmények után a közlekedési cégeket megillető állami támogatásra, az úgynevezett fogyasztói árkiegészítésre az állam az idei 109 milliárd forinttal szemben 93 milliárd forintot szán. A költségvetést megalapozó törvények módosításáról szóló, az [origo]-hoz került, de egyelőre nem nyilvános, hamarosan a parlamentnek benyújtandó salátatörvény-tervezetből kiderül, hogyan éri el ezt a megtakarítást a kormány.

Ezért változhatnak a közalkalmazotti utazási kedvezmények

Egy példán érzékeltetjük, miért valószínű, hogy a kedvezménnyel utazók számára a fizetendő ár emelkedni fog jövőre. Egy utazás után a vonattársaság 100 forint bevételhez jut, ebből az 50 százalékos kedvezménnyel utazó diák 50 forintot fizet, és 50 forintot tesz ehhez az állam fogyasztói árkiegészítés jogcímen. Jövőre már csak 38,5 forint fogyasztói árkiegészítést ad az állam (az 50 forint mostani árkiegészítést negyedével csökkentve jön ki a 38,5 forint). A vonattársaság bevétele így 88,5 forint lenne. Ezt vélhetően nem engedheti meg magának a vonattársaság – amely már most is sok tízmilliárd forintos veszteséget termel -, ezért a bevételét úgy tudja 100 forinton stabilizálni, ha a kedvezményes jeggyel utazó által zsebből fizetendő árat a mostani 50-ről 62,5 forintra emeli. Ez csak úgy történhet meg, ha az állam jövőre nem 50 százalékban állapítja meg a kedvezmény mértékét a diákok számára, hanem például 38,5 százalékban.

A kedvezmények után a közlekedési cégeknek adott állami támogatás mérséklése a bérletek árában is meg fog mutatkozni. A diákok vasúti és távolságiautóbusz-bérletei most a 90 százalékos kedvezményes körbe tartoznak. Egy tíz kilométeres buszbérlet után most az állam 5544 forint támogatást ad a Volán-társaságnak, jövőre azonban csak 4158 forintot, így a bérlet ára vélhetően a kettő különbözetével, 1386 forinttal fog emelkedni.

A kedvezményekre jogosultaknak azonban csak akkor tudják a közlekedési társaságok továbbítani a költségeket, ha a kormány módosítja az utazási kedvezmények rendszerét is. Így érhető el az, hogy ne kelljen lenyelni a közlekedési cégeknek az utazók utáni állami támogatás csökkentését, hanem azt az utazók számára magasabb jegyárakkal ellensúlyozhassák. Erre utal az is, hogy a kormány a március elején ismertetett Széll Kálmán-tervben és az április közepén nyilvánosságra hozott konvergenciaprogramban (pdf-formátum, 49. számozott oldal) is az utazási kedvezmények (a 65 év felettiek kedvezményei kivételével) szűkítését említette célként, és azóta is több ízben hangzott el ilyen kormányzati nyilatkozat.