Hírdetés

Nyugdíjkorhatár táblázat

Hírdetések

Bányász nyugdíj bányászati tevékenységet folytató föld alatti munkakörben legalább 25 év szolgálati idő után

 

Bányásznyugdíj 2015/2016 - nyugdíjkorhatár, nyugdíj emelés, korhatár kedvezmény és tábla


Életkorára tekintet nélkül bányásznyugdíjra jogosult az, aki

 

  • saját jogú nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban nem részesül, és
  • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél föld alatti munkakörben legalább 25 év szolgálati időt szerzett, vagy legalább 5000 (a mecseki uránbányászatban legalább 3000, illetőleg a mecseki szénbányászatban legalább 4000) műszakot töltött el, és
  • utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1991. december 31-ét követően a gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküli járadékban, illetőleg munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesül.

 

Bányásznyugdíjra jogosult életkorára tekintet nélkül az is, aki

 

  • szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító munkaköreiben legalább 30 év szolgálati időt szerzett, és
  • saját jogú nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugdíjban nem részesül, és
  • utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1996. december 31-ét követően a szénbányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküliség esetén járó ellátásban részesül.

 

A föld alatti munkakörben eltöltött időt (ideértve a műszakok számát is), illetőleg az előírt feltételek meglétét a gazdálkodó szervezet igazolja.

 

A bányásznyugdíjat a nyugdíjak emelése, kiegészítése és minden egyéb szempontból a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott öregségi nyugdíjnak kell tekinteni.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság általános leírását itt érheti el. Forrás