Felmondási szerződés minta 2017/2018 közös megegyezéssel

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel (tájékoztató jellegű iratminta) Megállapodás munkaviszony megszüntetéséről amely létrejött egyrészről a név:     (székhely      képv.:      ügyvezető igazgató) mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) másrészről név:     (születés helye és ideje:     anyja neve:     lakcíme:     mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között a lent megjelölt helyen és napon, egyező akarattal és az alábbi feltételekkel: 1.  A szerződő felek…