Lakástámogatás egyedülálló anyáknak 2015/2016: Egy gyermek után járó támogatás egyedülállóknak lakásra, albérletre

Lakástámogatás családok, nagycsaládok és egyedülálló szülők részére:

A mai világban még két keresettel is rendkívül nehéz ügy a lakásvásárlás, ám, ha egyedül vagy, akkor ez még nagyobb feladatnak tűnhet. Létezik azonban megoldás a problémára, hiszen néhány éve az egyedülálló szülőkre is kiterjesztették az állami kezességvállalás lehetőségét hitelfelvétel és lakásvásárlás esetén. Ehhez természetesen meg kell felelned bizonyos feltételeknek, mivel a kedvezményt csak 35 év alatti szülők vehetik igénybe, akiknek még nincs a nevükön saját tulajdonú ingatlan.

 

A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgáló támogatások körét az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok jelentősen megváltoztatták és kibővítették. A 2009. július 1-eje előtt lakásépítési kedvezményre, megelőlegező kölcsönre, fiatalok otthonteremtési támogatására, kiegészítő illetve jelzáloglevél kamattámogatású kölcsönökre megkötött szerződések alapján folyósíthatóak az állami lakástámogatások 2009. július 1-e után is. 2009. július 1-eje után az utóbb született gyermekek utáni lakásépítési kedvezményt, fiatalok otthonteremtési támogatását a fennálló tartozásból jóváírással akkor lehet igénybe venni, ha az adósok 2009. június 30-áig kötöttek kölcsönszerződést. Az utólagos támogatások, továbbá az otthonteremtési kamattámogatás, a lakásépítési támogatás, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatása, a közszférában dolgozók kamattámogatása, továbbá az akadálymentesítési támogatás a hitelintézeteknél, takarékszövetkezeteknél vehetők igénybe. A támogatások részletes feltételeiről a Magyar Állammal a támogatások folyósítására és elszámolására szerződést kötött hitelintézetek adnak tájékoztatást. Ha hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja, az igénylő a Kincstártól kérheti, hogy állapítsa meg a támogatási feltételeknek való megfelelését.

 

Annak érdekében, hogy az ingatlanok a támogatás céljának megfelelően meghatározott ideig (jellemzően 10 évig) a támogatottak lakóhelyéül szolgáljanak, jogszabály és a támogatási szerződések alapján az ingatlan-nyilvántartásba – az érintett ingatlanok tulajdoni lapján – a magyar állam javára jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. Az ingatlan-nyilvántartási változtatások földhivatali bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához a tulajdonosoknak a Kincstárnak a támogatott ingatlan fekvése szerinti irodájához kell fordulniuk kérelemmel. A Kincstár az állami igény és a támogatási cél teljesülése szempontjából megvizsgálja a kérelmet, és a feltételek megléte esetén kiadja a szükséges jognyilatkozatot.

2012. szeptember 19-étől a jegyző helyett a Kincstárnak a támogatott ingatlan fekvése szerinti irodájához kell bejelenteni, ha a támogatott ingatlant elidegenítették, lebontották, harmadik személynek átengedték, a lakáscéltól eltérően hasznosítják, illetve azt is, ha a lakás nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakóhelyéül szolgál. Előbbi magatartások a támogatás visszafizetését vonják maguk után, kivéve, ha az elidegenítés célja újabb, a támogatott ingatlan helyébe lépő lakás vásárlása vagy építése. A jegyző helyett a Kincstártól kell kérni a támogatás visszafizetésének felfüggesztését és az állami igény biztosítékainak másik ingatlanra való átjegyzését is. A korábban a jegyzőhöz benyújtott kérelemre indult felfüggesztési, átjegyzési ügyben változatlanul a jegyző dönt.

 

 

Tájékoztatók

Tájékoztató(1) – Általános tudnivalók

Tájékoztató(2) – További jogok, tények ingatlan-nyilvántartási bejegyzése

Tájékoztató(3) – A magyar állam javára bejegyzett jogok törlése

Tájékoztató(4) – Elidegenítés, stb. bejelentése

Tájékoztató(5) – Támogatásra való jogosultság feltételei megállapítása

Tájékoztató(6) – Részletfizetés engedélyezésének szabályai

Tájékoztató(7) – Felfüggesztési és/vagy átjegyzési kérelem

 


Nyomtatványok – hozzájárulás iránti kérelemhez

Kérelem(1) – Jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében

Kérelem(2) – Jelzálogjog törléséhez, letétbe helyezés esetén

Kérelem(3) – Jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után

Kérelem(4) – Jelzálogjog törléséhez megelőlegező kölcsön kamattámogatása esetén

Kérelem(5) – Ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz
Kérelem(6) – További jelzálogjog, ranghely-csere bejegyzéséhez
Kérelem(7) – További jogok bejegyzéséhez
Kérelem(8) – További tények (telekalakítás-, határrendezés) bejegyzéséhez
Kérelem(9) – Társasház vagy szövetkezet alapításához
Kérelem(10) – Jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) átjegyzése iránti eljárás felfüggesztésére, a bejegyzett jelzálogjog törlésére
Kérelem(11) – Jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) átjegyzésére/bejegyzésére
Kérelem(12) – Hiánypótlási adatlap
Kérelem(13) – Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítására

 

Nyomtatványok – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

Bejelentés(1) – Támogatott ingatlan lebontásáról
Bejelentés(2) – Támogatott ingatlan elidegenítéséről
Bejelentés(3) – Támogatott ingatlanban létesített lakóhely elhagyásáról
Bejelentés(4) – Támogatott ingatlan használatának átengedéséről
Bejelentés(5) – Támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő használatáról

A lakástámogatási ügyekben eljáró Magyar Államkincstár-irodák elérhetőségeiről a Mit, hol intézhet menüpontban tájékozódhatnak.