Nagycsaládosoknak járó kedvezmények 2018/2019 – anyasági, utazási kedvezmény, babakötvény, gyes, gyed, gyet, tgyás, családi adókedvezmény, étkezési támogatás, szocpol, beiskolázási segély, ingyenes tankönyvek stb

Hazánkban a nagycsaládosok több kedvezményt és támogatást is igénybe vehetnek, majdnem ingyen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön!Érdemes ezeknek a kedvezményeknek és támogatásoknak utánanézni.Akár több napot is igénybe vehet, mire mindent kibogarászunk az internet szövevényes rendszeréből!Ennek megkönnyítésére készítettünk egy összefoglaló cikket, melyben megtaláljátok a nagycsaládosokat megillető támogatásokat, segélyeket, kedvezményeket, lehetőségeket!

Érdemes megemlíteni az anyasági támogatás első helyen, hiszen talán ez az első támogatás, amelyet az új édesanya megkap.Ezt a támogatást minden gyermek után adják, így nem csak a nagycsaládosokat érinti, de természetesen ők is megkapják.Ennek összege 64125 Ft, alanyi jogon jár minden édesanyának a gyermek születését követő 180 napon belül.Ha ikreid születtek akkor a támogatás összege 85.500 forint.

Szintén állami támogatás a babakötvény, melyet ugyancsak megkaphatnak az egy gyermekes szülők és a nagycsaládosok egyaránt.Gyermeked születésekor az állam 42,500 forintot ír jóvá számláján.Ezt az összeget te is gyarapíthatod és az állam is minden évben tesz hozzá támogatást, azzal arányosan, hogy Te mennyit tettél be a számlára!Ha a gyermeked majd gyermekvédelmi kedvezményben fog részesülni, akkor az állam további összegeket helyez majd el a számláján 7 és 14 éves korában, így összesen 3 alkalommal ad több tízezer forintos támogatást gyermekednek!A számlán lévő összeget csak gyermeked tudja majd felvenni 18 éves kora után!Ekkor teljesen adó- és járulékmenetesen juthat hozzá a teljes összeghez!

A családi pótlék Magyarország legtöbbet kiutalt támogatása, ez három gyermek esetében háromszor 16 ezer forint, vagyis 48 ezer forint.Ha egyedülálló szülő neveli a három gyermeket, akkor 1000 forinttal többet kap gyermekenként, vagyis 17 ezer forintot, ami 3 gyermek esetében 51 ezer forint.

A GYES vagy gyermekgondozási segély szintén egy, olyan ellátási forma, ami nem csak a nagycsaládosoknak jár, de ők természetesen jobban járnak, mint a többiek.A gyes összege 2014-ben egy gyermek után 28.500 forint.Normál esetben eza gyermek 3 éves koráig jár, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében 10 éves korig.Összege maximum 6 ikergyermekig nőhet, ebben az esetben 6*28.500 forint az összege.Egy kis fejszámolással kiszámolhatjuk, hogy 3 gyermek esetében az összeg 3*28.500 forint, vagyis 85.500 forint.GYES igényelhető méltányossági alapon is!

Beiskolázási támogatást kaphatnak a nagycsaládosok az önkormányzattól.Nem minden önkormányzat adja, de érdemes utánanézni a helyileg illetékes önkormányzatnál, mert akár több tízezer forinttal is hozzájárulhatnak az iskolakezdés nehézségeihez!Ez a támogatás egyébként nem kizárólag nagycsaládosoknak jár, de természetesen ők jelentős előnnyel indulnak az igénylésnél.

Csak nagycsaládosoknak járó támogatások:

GYET vagy más néven főállású anyaság, mely szintén egy igen jelentős támogatás!A gyermek 3 éves kora utána GYES GYET-re változik nagycsaládosok esetében.A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.Illetve akkor is megszűnik, amikor a legidősebb gyermek eléri a 18 éves kort.Összege 28.500 forint.

Óriási kedvezmény a nagycsaládosoknak a családi adókedvezmény bevezetése!

Ingyen tankönyvellátásra jogosultak a 3 vagy több gyereket nevelő családok!Óriási segítség lehet, hiszen manapság 1 gyermek könyvei is sokszor többe kerülnek, mint 20 ezer forint.Ennek tükrében ismét egy igen jelentős anyagi támogatásról beszélünk!

Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a gyermekétkeztetésben az étkezési térítési díj 50 %-át az állam fizeti, így minden gyermek után csak a díj felét kell kifizetni!

Óriási kedvezmények illetik meg a nagycsaládosokat a közlekedésben is. 90% – os jegyet vehetnek a különféle tömegközlekedési eszközökön, tehát bátran állíthatjuk, hogy majdnem ingyen utaznak!

Szocpol: 3 gyermek esetében a szociálpolitikai támogatás összege, akár 2,5 millió forint is lehet!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is megállapíthat abban az esetben ha a család jövedelme alacsony.Ennek a támogatásnak az összege gyermekenként 6270 forint, ami nem tűnik egy nagy összegnek, de három gyermek esetében máris 18.810 forint plusz pénz esik be a családi kasszába!

Tagsági kedvezmények járnak a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél is. Érdemes utánajárni ezeknek a kedvezményeknek is, mert sokszor jelentős összeget spórolhatunk meg egy nagycsaládos igazolvánnyal!

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is igényelhető egy évben maximum 4 alkalommal. Ez a támogatás ma már bekerült az önkormányzati támogatás bűvkörébe!

Gázártámogatás, villanyszámla és vízdíj kedvezmény azaz rezsicsökkentés :

Tájékoztatás a nagycsaládosoknak járó fogyasztási jóváírásról 2017-ben

A 2011. január elsejétől életbe lépett földgáz árszabályozás a sávos rendszer mellett bevezeti a nagycsaládosokat megillető kedvezményt, amit a három vagy annál több gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő vehet igénybe (három- vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban, nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban). A kedvezmény mértéke három gyermekig 200m3/év gyermekenként, a negyedik gyermektől pedig gyermekenként 300m3/év.

Az önálló felhasználási hellyel, fogyasztásmérővel rendelkező nagycsaládos háztartás a kedvezményt „természetben” kapja meg, azaz a fentiekben bemutatott sávos rendszerrel összhangban a kedvezményes árú 1200m3 fogyasztási földgáz-mennyiség növekszik meg a kedvezmény szerinti mennyiséggel.

Az önálló számlával, fogyasztásmérővel nem rendelkező lakásokból álló lakóépületben (társasházban) élő nagycsaládos háztartás a fenti kedvezményt a társasház számlájában érvényesített – a gyermekenkénti mennyiségnek megfelelő – mértékű pénzbeli kedvezmény formájában veheti igénybe. A kedvezménynek a családhoz történő eljuttatásáról a közös képviselő köteles gondoskodni a szociális gázár-támogatási rendszerben megszokottakhoz hasonló módon.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Magyar Államkincstár kérelemre határozatban állapítja meg. A kedvezmény 2011 januárjától jár majd a nagycsaládos fogyasztóknak. Az igénylőlapokat a Magyar Államkincstár 2011. január 15-ig postai úton juttatja el az érintett nagycsaládos fogyasztókhoz, akik a kérelmet a 2011. február 28-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságaihoz. Az igénylőlapok hozzáférhetők lesznek a Magyar Államkincstár honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) és a területi szerveinél is.

A kedvezmény megállapításáról a Magyar Államkincstár 2011. március 31-ig fogja értesíteni a jogosultakat, akiknek a támogatás 2011. január 1-jétől visszamenőlegesen jár.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy akik 2010. december 31-én gáz- és távhőtámogatásban részesültek, a kedvezményt 2011. április 30-ig továbbra is megkapják. A kedvezmény biztosítása automatikusan történik, új kérelmet, egyéb dokumentumot nem kell benyújtani.

Eon villanyszámla kedvezmény :
Nagycsaládos kedvezmény
2011. január 1-jétől új támogatási formaként bevezetésre került a nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény*, amelyet azon háztartásban élő személyek vehetnek igénybe, amelyek három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.

A kedvezmény mértéke

1. Önálló felhasználási hellyel rendelkező nagycsaládok esetén az I. kategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség:

  • felhasználási helyenként és naptári évenként: 61 560 MJ
  • negyedik gyermektől számítva gyermekenként: további 10 250 MJ

2. Fogyasztói közösségben** vételező nagycsaládos esetén

Három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 1-3. gyerekre tekintettel járó kedvezmény
Ft/év/gyermek
Háromnál több gyermeket nevelő családok esetén a 4. és további gyermekre tekintettel járó kedvezmény
Ft/év/gyermek
20m3/h-nál kisebb névleges
teljesítményű gázmérővel
rendelkezők esetében
1 049 1 573
20 m3/h feletti névleges (össz)teljesítményű gázmérővel
rendelkezők esetében
1 171 1 757


A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a 2013. január 1-jétől megállapítható kedvezmény igénybevételére 2012. szeptember 1. és 2012. szeptember 30. között a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához lehet benyújtani.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani.

Ikon: Letoltes Igénylőlap
(WORD, 38 kByte)
Ikon: Letoltes Útmutató a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó igénylőlap kitöltéséhez
(PDF, 45 kByte)

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell:

  • a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
  • a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolatát.

A kedvezményre való jogosultság időtartama, bejelentési kötelezettség

Az Igazgatóság 2012. november 15-ig bírálja el a kérelmeket, és erről határozatban értesíti a kérelmezőt, valamint az egyetemes szolgáltatót. A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása 2013. január 1-jével kezdődő jogosultság esetén határozatlan időre történik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként igényelni a kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak.

A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a kedvezményt megállapító Igazgatóságnak.
További részleteket, valamint útmutatót az igénylőlap kitöltéséhez a Magyar Államkincstár honlapján talál. Kérjük, amennyiben az igénylés módjával, keretével kapcsolatban érdeklődni szeretne, forduljon a hivatalos szervhez, a Magyar Államkincstárhoz a következő elérhetőségeken:

Honlap: www.allamkincstar.gov.hu
E-mail: www.allamkincstar.gov.hu/email
Telefon: 06 1 327-3600

*A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2010. (XII.31.) NFM rendelete alapján.
** Fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Vélemény, hozzászólás?