Megemelnék a családi pótlékot >>>

Megemelnék a családi pótlékot >>>

Friss hír, osszátok meg:

Az egyszülős családokban felnövő gyereknek is meg kell adni az esélyt a boldoguláshoz – jelentette ki a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje keddi veszprémi sajtótájékoztatóján.

Szél Bernadett hangsúlyozta, hogy az egyszülős családok esetében, nőtt a szegénységi ráta az elmúlt időszakban. Hozzátette, hogy a politikának éppen ezért többet kell tenni a minden ötödik családot érintő élethelyzetben élőkért. Közölte: kormányra kerülésük esetén egyebek mellett 45 százalékkal megemelik a családi pótlékot, orvosolják a tartásdíj-rendszer hiányosságait és szociális bérlakásokat építenek.

A nem vagy egyedül elnevezésű program megoldást kínál egyebek mellett arra a helyzetre, hogy a tartásdíj sok esetben későn érkezik meg a gyermeket nevelő szülőhöz illetve nem a valós jövedelem alapján állapítják meg ennek összegét – hangsúlyozta. A programban foglaltak szerint két hónap késedelmet követően részben az állam fizetné a tartásdíjat – közölte.

Szél Bernadett arról is beszélt, hogy a nagycsaládosoknak járó kedvezményeket kiterjesztenék az egyszülős családokra is.

Elmondta azt is, hogy munkaidő-kedvezményt adnának az egyszülős családot fenntartó szülőnek valamint jogi, életvezetési lehetőségeket biztosítanának számukra családi központok létrehozásával, a családi adókedvezményt pedig megdupláznák egy gyermek után. Az LMP célja az, hogy hosszú távú jó döntések meghozatalában nyújtsanak segítséget a családoknak – húzta alá.

Fidesz: Szél Bernadett is folyamatosan leszavazta a családokat segítő intézkedéseket 

A Fidesz szerint Szél Bernadett az elmúlt években sorra leszavazta a kormány családokat segítő intézkedéseit, ezért ő is egy újabb “kiábrándító baloldali politikus”.

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte kedden az MTI-vel, hogy Szél Bernadett sajtótájékoztatóján azt mondta, kormányra kerülésük esetén egyebek mellett 45 százalékkal megemelik a családi pótlékot, orvosolják a tartásdíj-rendszer hiányosságait és szociális bérlakásokat építenek.

A Fidesz reagálásában azt írta, az LMP reménytelen helyzetében “Gyurcsánnyal és szocialistákkal” fogna össze, akik korábban adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a családokat. Az LMP most is csak azzal van elfoglalva, hogy az üresen álló magánlakásokat összeírják a migránsok elhelyezése miatt – olvasható a közleményben.

Ekkor jön a családi pótlék >>>

Dupla családi pótlékot és ingyenes internetet ígérnek!

Friss hír >>> Osszátok meg!

Dupla családi pótlékot és ingyenes internetet ígérnek!

A Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc 12 intézkedés megvalósítását ígérte egy esetleges kormányváltás utáni első napon.

Az első intézkedésként eltávolítják hivatalából Polt Péter legfőbb ügyészt és ezután Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez – idézte Gyurcsány Ferencet az MTI, a pártvezető a DK szombati budapesti kongresszusán beszélt, amely egyben a kampánynyitó nagyrendezvényük is volt.

Továbbá másfélszeres béremelést ígért az orvosoknak és ápolóknak, valamint bejelentette, hogy beszereznek 150 CT és MRI készüléket.

Módosítanák a választójogi törvényt is, hogy ne szavazhasson az, aki soha nem élt Magyarországon.

A politikus új bérmegállapodásról beszélt, annak érdekében, hogy a minimálbér érje el a mindenkori létminimumot.

Emellett véget vetnek az ukrán “nyugdíjbiznisznek”, kivizsgálják az ahhoz kapcsolódó csalásokat és a résztvevők ellen eljárást indítanak.

Döntenek a nyugdíjkorrekciós programról, garantálják a nyugdíjak értékállóságát és amennyiben a gazdaság nő, ezeket a járandóságokat is az infláció felett emelik – mondta a politikus, hozzátéve: és visszaállítják a szolgálati nyugdíjasok státuszát.

Zár alá veszik a fideszes “oligarchák” vagyonát és abból kárpótolják az “Orbán-rendszer kárvallottjait” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Törvényben rögzítik az internethez való hozzáférést, ingyenessé teszik az alapvető internet-szolgáltatásokat.

Megígérte, hogy újra 18 évre növelik a tankötelezettség korhatárát, visszaállítják a négy évfolyamos szakközépiskolákat és megszüntetik az egyházi iskolák kiváltságait.

A pártelnök azt is ígérte, hogy felülvizsgálják a vatikáni szerződést, megszüntetik az egyházak kiváltságait és független bizottságot állítanak fel, aminek az egyház “gyermekmolesztálási ügyeit” kell kivizsgálnia.

A családi pótlékot harminc, egyedülálló szülők esetében duplájára emelik és felszámolják a gyermekéhezést – sorolta Gyurcsány. Végül azt mondta, hogy ingyenessé teszik az alapvető áram-, víz- és gázhasználatot, illetve leállítják a paksi erőmű fejlesztését, mert ahelyett a megújuló energiahordozókat támogatják majd.

Dupla családi pótlék jár a tejallergiásoknak! >>>Nekik jár még:

Dupla családi pótlék jár a tejallergiásoknak! >>>Nekik jár még:

Előzetesen általánosságban a családi pótlékról

Itt rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy lentiek nem tartalmaznak minden részletre kiterjedő információt. Amennyiben valamely kérdésre mégsem sikerült választ kapniuk, kérem jelezzék, lehetőségünk szerint, igyekszem néhány napon belül válaszolni.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a családi pótlék 2 részből tevődik összeg:

Egyrészt a Nevelési Ellátásból, másrészt az Iskoláztatási Támogatásból. Ezt hívjuk összességében családi pótléknak.

Az 1998. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban CST. tv.) szabályozza a családi pótlék törvényi kereteit.

Mettől-meddig vagyunk jogosultak a családi pótlékra?

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy 2 ellátásról van szó, ez csak technikailag van így.
Alapvetően mindkét ellátásra ugyanaz a kör jogosult, igaz az Iskolakezdési Támogatás igénybevételére némileg bővebb kör lehet, erről részletesebben a következő pontban.

A Nevelési Ellátás a gyermek tankötelessé válásának évének október 31-éig vagyunk jogosultak, az Iskoláztatási Támogatásra pedig ezt az időpontot követően.

Összességében a családi pótlék a gyermek születésétől a gyermek tankötelezettségének teljes időtartamára jár.

Viszont abban az esetben, ha a tankötelezettség lejártát követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytat a gyermek, akkor annak a tanévnek az utolsó napjáig kaphatjuk a családi pótlékot, amelyik évben a gyermek betölti a 20. életévét. Továbbá a sajátos nevelési igényű tanuló esetében annak az utolsó tanévnek a végéig, amelyikben a tanuló betölti a 23. életévét.

Ki jogosult a családi pótlékra?

Itt van jelentősége szétválasztani a Nevelési Ellátást és az Iskoláztatási Támogatást.

Mindkét támogatásra jogosult:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

Fentieken túl jogosult az Iskoláztatási Támogatásra:

 • a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel,
 • a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

Kit tekinthetünk „saját háztartásban nevelt gyermek”-nek?

Azt tekinthetjük annak, aki a szülővel életvitelszerűen él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak nap közben kerül ki.
Tehát értelem szerűen, aki együtt lakik velünk, és legfeljebb nap közben vesztjük szem elől (pl.: óvoda, iskola miatt), de ahogy a munkából hazaérünk, újra velünk van.

Fentieken túl saját háztartásban nevelt gyermeknek kell tekinteni:

 • a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az ügyfél háztartásán kívül,
 • akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy
 • aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti otthonában tartózkodik.

A családi pótlék folyósításának megvonása, felfüggesztése

A CST tv. 15 §-a szerint felfüggeszthető, sőt akár megszüntethető a családi pótlék folyósítása.

Törvényhelyet leegyszerűsítve arról van szó, hogy ha a gyermek igazolatlanul hiányzik 50 órát az iskolából, az iskola köteles ezt jelezni a gyámhatóságnak, aki kezdeményezi a családi pótlék folyósításának felfüggesztését a kincstárnál.

Röviden, csak arra a gyermekre tekintettel jár a családi pótlék, aki iskolába jár.

Családi pótlék összegének megállapítása

A CST tv. 11 §-a szerint

A családi pótlék havi összege (2014)

 • egygyermekes család esetén 12 200 forint,
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint,
 • három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint,
 • Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetén 20 300 Ft

Kit kell tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek tekinteni?

Azok tartoznak ebbe a kategóriába, akik az 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendeletben foglaltak szerint tartósan betegek, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülnek.
A rendelet részletesen nevesíti a betegségeket, a besoroláshoz a szakorvos segítségét érdemes kérni, ha nem vagyunk biztosak ennek eldöntésében.
A törvény teljes szövege itt olvasható: 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendelet (PDF)

Itt két kategóriába kell sorolni a jogosult személyeket.

18 évnél fiatalabb gyermek esetében:

 • aki külön a hivatkozott rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.

Aki ebbe a kategóriába tartozik, annak be kell szereznie a rendelet mellékletében is megtalálható orvosi igazolást, melynek pontos neve Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről”. Az igazolás formanyomtatványa az alábbi linken is letölthető: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről.

Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

Itt hívjuk fel a figyelmét azoknak a szülőknek, akik gyermeke nem csak laktózérzékeny, hanem más fogyatékosságban is szenved, autóvásárlási támogatás igényelhető.
Bővebben: a figyelemzavar.hu weboldalon.
18 évnél idősebb személy esetében:

 • aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Ennek a feltételnek a fennállását

 • első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve
 • másod fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

vizsgálja és igazolja, melyről szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Fontos, hogy aki Fogyatékossági Támogatásban részesül, az nem részesülhet magasabb összegű családi pótlékban.

Családi pótlék igénylésének módja

Amennyiben szülőként igényeljük a családi pótlékot, akkor a „Kérelem a családi pótlék megállapítására” nevű nyomtatványon kell igényünket bejelenteni.
A nyomtatvány letölthető az alábbi linken: Kérelem a családi pótlék megállapítására

Az igénybejelentő lap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat általában elég egyszerű fénymásolatként csatolni, ha nem szeretnénk kiadni az eredeti dokumentumokat. Ekkor elegendő a másolatokra ráírni, hogy „az eredetivel egyező másolat” és aláírni ezeket.

Kivételt képeznek az orvosi igazolásokat, amelyeket célszerű eredetiben beadni. Amennyiben személyesen adjuk be az igényt, akkor minden esetben vigyük magunkkal valamennyi dokumentumot, igazolványt, igazolást eredeti példányát és majd az ügyintéző eldönti, hogy melyikre van szükség másolatban, illetve eredetiben.

Amennyiben a gyermek, aki után igényeljük az ellátást, már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója, a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatvány mintája letölthető az alábbi linken: Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

Dupla családi pótlékot szeretnének a családok Augusztusban >>> Oszd meg…

Dupla családi pótlékot szeretnének a családok Augusztusban >>> Oszd meg…

Az MSZP azt követeli a kormánytól, hogy “ne verjék át” a magyar családokat: ha már bejelentették, akkor tényleg fizessék ki augusztusban a dupla családi pótlékot – mondta Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő hétfői budapesti sajtótájékoztatóján írja a 24óra.

A képviselő szerint ugyanis Rétvári Bencének, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának dupla családi pótlékról szóló bejelentése “szimpla átverés”, hiszen valójában arról van szó, hogy a szeptemberi családi pótlékot utalják át augusztusban, azonban így a magyar családok szeptemberben “nulla forintot” kapnak. Szerinte Rétvári Bencének le kellene mondania.

Bangóné Borbély Ildikó arra szólította fel a kormányt, ne hozza olyan helyzetbe a családokat, hogy szeptemberben hiába várják a családi pótlékot, mert ez az összeg sokaknak a létfenntartást jelenti. Közölte: ha a kormány nem fizeti ki a plusz egyhavi juttatást, erről személyesen kezdeményez törvénymódosítást az Országgyűlésben, emellett az M**P szeptemberben újra beadja majd a családi pótlék emeléséről szóló javaslatát.

Hangsúlyozta: az M**P-kormány volt az egyetlen, amely 2002 és 2005 között minden évben, iskolakezdés előtt plusz egyhavi családi pótlékot fizetett, 2006-ban pedig duplájára emelte ezt a juttatást. Ezzel szemben – folytatta – az Orbán-kormány nyolcadik éve nem hajlandó emelni a családi pótlékot, amely 40 százalékot vesztett reálértéken, amióta a F**esz-KDNP kormányoz.

Rétvári Bence július végén jelentette be, hogy augusztusban dupla családi pótlékot kapnak a családok, hogy könnyebben tudjanak készülni az iskolakezdésre. Az államtitkár közlése szerint mivel sok családnak fokozott anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés, a kormány úgy döntött, hogy a szeptemberi családi pótlékot több mint egy héttel korábban folyósítják. Így augusztusban a családok kétszer, a hónap elején és a hónap végén is kapnak családi pótlékot, hogy az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket időben meg tudják venni – mondta.

Bangóné Borbély Ildikó a kormányzat által tervezett, honvédelmi nevelésre vonatkozó kérdésre válaszolva úgy vélte: sokkal nagyobb problémák vannak ma az oktatásban, minthogy bevezessenek-e honvédelmi oktatást az iskolákban vagy sem. A kormány nem oldotta meg a mindennapos testnevelés bevezetésének feltételeit, nincsenek tornatermek és tömegével hiányoznak pedagógusok, ezért ez a kérdés másodlagos – tette hozzá.

Az M**P és az LMP által kezdeményezett augusztusi rendkívüli parlamenti ülésről a szocialista képviselő kérdésre válaszolva közölte: azt várják, hogy a kormánypárti képviselők mégis ott lesznek az ülésen, amelyen az oktatásról, vagyis a gyermekek jövőjéről lesz szó. Megjegyezte: ha a F**esz-KDNP nem vesz részt az ülésen, az azt jelenti, őket nem érdekli, mi lesz a gyerekek és Magyarország jövőjével.

És itt a válasz is, hisznen az éremnek 2 oldala van!

A F**esz-frakció szerint “a gyermekes családokat egyedül a szocialisták akarják átverni”; elképesztőnek nevezték, hogy azok beszélnek a családok támogatásáról, akik “mindig csak elvettek tőlük és folyamatosan megszorításokkal sújtották őket”.

A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében, hogy Bangóné Borbély Ildikó M**P-s országgyűlési képviselő előzőleg sajtótájékoztatón azt mondta: pártja azt követeli a kormánytól, hogy “ne verjék át” a magyar családokat, ha már bejelentették, tényleg fizessék ki augusztusban a dupla családi pótlékot. Szerinte ugyanis Rétvári Bencének, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának dupla családi pótlékról szóló bejelentése “szimpla átverés”, hiszen valójában arról van szó, hogy a szeptemberi családi pótlékot utalják át augusztusban, azonban így a magyar családok szeptemberben “nulla forintot” kapnak.
A F**esz-frakció közleményében azt írta, a baloldali kormányok nemcsak elvették a családi adókedvezményt, hanem még a családi pótlékot is meg akarták adóztatni. Hozzátették: ha az Alkotmánybíróság nem akadályozta volna meg 2009-ben, “havi több ezer forintot húztak volna ki” a gyermekesek zsebéből a családi pótlék megadóztatásával.
Hangsúlyozták: a kormány 2010 óta nemcsak megvédte a családi pótlékot, hanem bevezette és folyamatosan bővíti a családi adórendszert, amellyel több pénz marad a családok zsebében. Úgy folytatták: a gyermekes családok iskolakezdését előrehozott családipótlék-kifizetéssel és az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztésével is segítik. A szeptemberi családi pótlék már augusztus végén megérkezik, a most következő tanévben pedig több mint 1 millió gyerek kap ingyen tankönyvet és minden eddiginél több pénzt fordítanak az ingyenes gyermekétkeztetésre is – olvasható a közleményben.