Címke: Szigetelés pályázat 2017

Napelem, ablakcsere, szigetelés pályázat 2018 >>> Így kapsz pénzt!

Napelem, ablakcsere, szigetelés >>> Így kapsz pénzt!

Most startol a lakosságnak szóló energetikai pályázatok hitelkérelmeinek benyújtása. A pályázatok beadásához több csatolandó dokumentum szükséges, melyeket, ha időben beszerzünk, több esélyünk van arra, hogy hamarabb hozzájutunk az uniós ingyenhitelhez.

A legfontosabb talán az energetikai tanúsítvány, de emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a személyes és jövedelmi adatok igazolására szolgáló okmányokat, a projektre vonatkozó dokumentumokat, illetve a kölcsön fedezeteinek dokumentálását sem. Mostani cikkünkben a természetes személyek és a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek kötelezően benyújtandó dokumentumokat gyűjtöttük össze.

Röviden a két pályázatról

A szóban forgó két pályázat teljes keretösszege 115 milliárd forintot tesz ki, amelyből közel 24 ezer lakóépület korszerűsítése valósulhat meg országszerte, 3 ezer Pest megyében (VEKOP-5.2.1-17 kódszámú pályázat), a többi 21 ezer pedig azon kívül országszerte (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázat).

Fontos, hogy a nulla százalékos kamatú hitelt természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek igényelhetik. A felhívások keretében napelemre, ablakcserére, hőszigetelésre és egyéb energiahatékonyság javítására szolgáló tevékenységre lehet támogatást kérni. Családi házak esetében maximum 10 millió, társasházaknál lakásonként maximum 7 millió forint igényelhető, akár húsz éves futamidővel. A pályázathoz legalább 10% önerőre van szükség, a projekt többi elszámolható költségéből legfeljebb 90%-ot a hitel fedez. A hitel igényelhető családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház, üdülőház, illetve társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére.
Kapcsolódó cikkek : Otthon Melege Program

Természetes személyeknek szükséges dokumentumok

A személyi és jövedelmi adatok igazolására szolgáló dokumentumok

 • Személyi igazolvány vagy érvényes magyar útlevél, vagy jogosítvány, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállama által kiadott érvényes útlevél.
 • Magyar állampolgár hiteligénylő esetében az állandó lakó- vagy ideiglenes tartózkodási helyét igazoló hatósági dokumentum.
 • A magyar állampolgársággal nem rendelkező hiteligénylő esetében a részére kiadott olyan hatósági dokumentum, amely igazolja, hogy Magyarországon legalább egy éve állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
 • A rendszeres jövedelmek közt figyelembe vett jövedelmekről 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás/jövedelemigazolás(ok).

A projektre vonatkozó dokumentumok

 • Az épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó, tanúsító program használatával készített, hitelesített energetikai tanúsítvány
 • A beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai előtanúsítvány.
 • Feltételes kivitelezői szerződés, költségvetés.
 • Energetikai nyilatkozat, Kivitelezői nyilatkozat, a Végső Kedvezményezett nyilatkozata. (a “Segédletek” pont alatt található Nyilatkozatok Excel fájlban találhatóak meg).
 • A szakértői költségeket alátámasztó, mindkét fél által aláírt szerződések.
 • A korszerűsítéssel érintett ingatlanra vonatkozóan a tulajdoni lap szemle 30 napnál nem régebbi hiteles másolata.

Kölcsön fedezeteinek dokumentálása

 • Fedezetként felajánlott ingatlan(ok) 90 napnál nem régebbi értékbecslése.
 • Igazolás a fedezetként felajánlott óvadék meglétéről.
 • Fedezetként felajánlott ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi, hiteles szemle tulajdoni lapja.
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetében vázrajz és közös tulajdon használatára vonatkozó szerződés.

Társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szükséges dokumentumok

Társasházak

 • Alapító Okirat, Alapszabály
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Behajtási Szabályzat
 • Közgyűlés határozata a hitelfelvételről és a közös költség megemeléséről.


Lakásszövetkezet

 • Alapító Okirat, Alapszabály
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Behajtási Szabályzat
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (eredeti példány)
 • Hiteles aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás minta (eredeti példány)
 • Közgyűlés határozata a hitelfelvételről és a közös költség megemeléséről.

Mindkét hiteligénylőtől

 • A vállalkozás tulajdonos nyilatkozata a helyi illetőségről.
 • Energetikai nyilatkozat, Kivitelezői nyilatkozat, a Végső Kedvezményezett nyilatkozata (a “Segédletek” pont alatt található Nyilatkozatok Excel fájlban találhatóak meg).
 • Közgyűlési határozat a közös képviselő megválasztásáról.

A társasház gazdálkodásának dokumentumai

 • Az előző lezárt 2 év bevétel-kiadás kimutatása
 • Előző évi adóbevallás, ha van

A lakásszövetkezet gazdálkodásának dokumentumai

 • Az előző 2 lezárt üzleti év éves beszámolója
 • Előző évi adóbevallás, ha van