Rendkívüli: Február 15-től kezdik kifizetni az Szja pénzeket!

Rendkívüli: Február 15-től kezdik kifizetni az Szja pénzeket!

Az Szja adókedvezmény rendszere és sorrendje a törvénymódosítások miatt jelentősen átalakult az elmúlt évek során. Az adókedvezmények, mint adóalap-kedvezmények az összevonás alá eső jövedelmeink adó- és – bizonyos esetben – a levont járulékok terhére vehetők igénye.
Szja adókedvezmény rendszere

 1. négy vagy több gyermekes anyák adóalap-mentessége
 2. 25 év alattiak adóalap mentessége 2022-től!
 3. 30 év alatti anyák adóalap mentessége 2023-tól!
 4. személyi adóalap-kedvezmény (súlyos fogyatékosságot jelentő tartós betegség esetén)
 5. első házasok adóalap-kedvezménye,
 6. családi adó- és járulékkedvezmény (és tartós beteg családtag után járó családi kedvezmény 2023-tól!)
 7. gyermeket nevelő családok 2021. évi SZJA adóvisszatérítése 2022-ben (egyszeri és nem adóalap kedvezmény!).
Négy vagy több gyermekes anyák adóalap kedvezmény

Az szja törvény 29/D. § részletezi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, amely minden más kedvezményt megelőzően érvényesíthető.

Az adókedvezmény szempontjából figyelembe vehető jövedelmek

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó
 • az szja törvény törvény szerint bérnek minősülő jövedelme [3. § 21. pont],
 • az előzőbe nem tartozó nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme (a vállalkozói jövedelem – nyereségadó és osztalékalap nem!);
  • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
  • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme