Súlyosan fogyatékos adókedvezmény – nyomtatvány letöltése 2018/2019

Súlyosan fogyatékos adókedvezmény – nyomtatvány letöltése

A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. Az adózás szempontjából súlyosan fogyatékosnak az a személy tekinthető, akinek a betegsége, egészségkárosodása a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben, (továbbiakban: Kr.) illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendeletben szerepel.

A Kr. mellékletében meghatározott betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. A kedvezmény igénybevételére jogosító, az EüM rendelet mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki. Az a magánszemély is jogosult a kedvezmény igénybevételére, akinek fogyatékossági támogatást határozatban állapítottak meg. A kedvezmény igénybevételére jogosító igazolásnak tartalmaznia kell a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítását, az ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítását, az igazolás kiállításának dátumát, az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírását. Az ideiglenes igazolást évente kell kiállítani az adóévben fennálló súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségről, illetve fogyatékosságról. A 2010. január 1-jét megelőzően kiállított ideiglenes igazolás utoljára a 2009. évre vonatkozóan használható fel adókedvezmény igénybevételére. A súlyos fogyatékosság végleges állapotáról az EüM rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított igazolás – ide nem értve a II. típusú diabetes esetét – az EüM rendelet hatályba lépését követően is érvényes, helyette új igazolást nem kell kiállítani. Amennyiben a magánszemély az igazolás kiállítására jogosult orvos által 2013. január 1-jét megelőzően kiadott igazolás szerint a II. típusú diabetesnek a Kr. mellékletében szereplő táblázatban meghatározott valamelyik típusában szenved, akkor a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás birtokában 2014. január 1-jét követően is érvényesítheti a kedvezményt. A Kr. mellékletében nem szereplő II. típusú diabetesről az EüM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított igazolás az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére utoljára a 2009-es adóévre vonatkozóan vehető figyelembe. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást a személyi jövedelemadó bevalláshoz sem eredeti, sem másolati példányban nem kell csatolni, azt elévülési időn belül a bevallás másodpéldányával együtt meg kell őrizni. Azoknak a szervezeteknek, háziorvosoknak, akik az adóévben a személyi kedvezmény igénybevételéhez súlyos fogyatékosságról szóló igazolást állítottak ki az állami adóhatósághoz a K51. számú nyomtatványon az adóévet követő év február 15-éig elektronikus úton adatot kell szolgáltatniuk. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja törvény) 40. § (1) bekezdésében meghatározott súlyos fogyatékosság miatt igénybe vehető személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély az erről szóló igazolás alapján az összevonás alá eső jövedelem utáni adójából vonhatja le. A súlyosan fogyatékos magánszemély a súlyos fogyatékosság keletkezésének időpontjától jogosult a kedvezmény igénybevételére, melynek összege az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-a azokra a hónapokra, amelyekben a fogyatékos állapot legalább egy napig fennállt.

 

Jó pár súlyos fogyatékosságot okozó betegségről, mely miatt igénybe vehető adókedvezmény – korábban is kaphattak a a betegek igazolást. Az új, 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről minden szakmai ésszerűséget nélkülözve rendelkezik. A betegségek köre ugyanis idén igen jelentősen kb. 600 diagnosisra bővült. A rendelet szerint e számtalan ilyen-olyan diagnosisra a kötelezően beszerzendő extra szakorvosi visszaigazolás mellett a háziorvos kiállít egy igazolást a paciensnek, mellyel kedvezményhez jut az illető. A doktor e beteglistát az APEH-nek következő évben lejelenti.Véleményem szerint:

  1. A jogszabály igazságtalan és betarthatatlan.
  2. A mellékletben szereplő BNO lista kezelhetetlen, ad hoc készült, koncepció nincs benne.
  3. Ha minden beteg, aki a felsorolt kórokban szenved adójóváírásra igazolást kér, akkor a háziorvosi praxisok és a szakrendelések forgalma elviselhetetlen mértékűre ugrik az adminisztrációs teher miatt a 2010/2011 év fordulóján.
  4. Igazságtalan, hogy pl. mitralis prolapsus sy. miatt valaki adó jóváírásra jogosult, egy szövődménymentes diabetessel nem, stb.
  5. Rengeteg olyan életvitelt gyakorlatilag nem befolyásoló kórkép van a listában, mely nem jár anyagi teherrel.Miért támogassa ezért a társadalom adókedvezménnyel?

Lehetséges, hogy ez a rendelet a Bajnai kormány és Székely Tamás újabb időzített bombája( ld.hasonló volt az utolsó pillanatban visszavont jogosítvány rendelet)?

Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény)

(Jogszabályi háttér: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. §, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (3) bekezdés)

Bizonyos betegségtípusok után adókedvezmény (továbbiakban személyi kedvezmény) illeti meg a magánszemély adózót.

A személyi kedvezményt az Szja tv. szerint súlyos fogyatékos magánszemélynek minősülő személy érvényesítheti az összevont adóalap adójából.

Súlyos fogyatékos személynek azt a magánszemélyt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.

A kedvezmény mértéke a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

A kedvezményre való jogosultság kérdésének eldöntése, vagyis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség fennállásának megállapítása nem tartozik az állami adóhatóság hatáskörébe.

A súlyos fogyatékosság eseteit, illetve a betegségeket a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó minősítéseket, kapcsolódó igazolásokat a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet határozza meg.

Fő szabály szerint a Kormányrendeletben felsorolt betegségben szenvedő magánszemélyek a betegség fennállásáról kiállított igazolás birtokában jogosultak a személyi kedvezmény igénybevételére. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban részesül, illetőleg a támogatást megállapító határozat alapján az a személy, akinek fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították. Az ideiglenes igazolásokat évente kell kiállítani, a végleges állapotot nem kell újra igazolni.

Gyakran felmerül kérdésként, hogy a személyi kedvezményt a szülő a betegségben szenvedő gyermekére tekintettel igénybe veheti-e. Az Szja tv. értelmében kizárólag a betegségben szenvedő magánszemélynek van lehetősége érvényesíteni a kedvezményt,  ha rendelkezik a szakorvos által kiállított érvényes igazolással, illetve rendelkezik összevont adóalapba tartozó jövedelemmel. Amennyiben a gyermek nem rendelkezik adóköteles jövedelemmel, akkor a kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség. Gyermek helyett a szülő nem jogosultak a kedvezmény figyelembevételére.

 

Igazolás beszerzése

A kedvezmény igénybevételére jogosító, az EüM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelő igazolást a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a szakambulancia vagy szakorvos által készített orvosi dokumentáció alapján a beteg által választott háziorvos állíthatja ki. A betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmenti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult.

Az igazolásnak tartalmazni kell a kedvezményt igénybevevő személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, valamint a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását és ezen igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírását.

Az EüM rendelet melléklete tartalmazza az igazolás tartalmát, azonban annak formai követelményeit nem.

Az adóhatóság külön nem rendszeresített formanyomtatványt a súlyos fogyatékosság igazolására, azonban a munkáltató, kifizető összesített igazolása az adott évi személyi jövedelemadó bevalláshoz, adónyilatkozat benyújtásához elnevezésű ’M30-as nyomtatvány lapjai között megtalálható.

 

Kedvezmény igénybevétele

Az igazolás birtokában a magánszemély az adóelőleg megállapítása során (adóelőleg-nyilatkozat megtételével) év közben is kérheti a kedvezmény figyelembevételét. A 2014. évre vonatkozó adóelőleg-nyilatkozat az alábbi elérési útvonalon érhető el:

http://nav.gov.hu/nav/ado/szja/adoeleoleg_nyilatkozatok.html

Amennyiben a magánszemély nem tesz adóelőleg-nyilatkozatot, akkor a kedvezményt nem veszti el, az a személyi jövedelemadó bevallásban is érvényesíthető év végén.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást nem kell csatolni az adóelőleg-nyilatkozathoz, illetve a személyi jövedelemadó bevalláshoz sem eredeti, sem másolati példányban. Az igazolást a bevallás másolati példányával együtt meg kell őrizni az 5 éves elévülési időn belül. A kiállított igazolás alapján a magánszemély az adóelőleg megállapításához tett adóelőleg-nyilatkozatában is kérheti a kedvezmény figyelembevételét az adóelőleg megállapítására kötelezett kifizetőtől. Nyilatkozat hiányában év végén a személyi jövedelemadó bevallásában is érvényesíthető a kedvezmény.

Kedvezmény utólagos érvényesítése

Ha valaki évek óta igazoltan a fent említett Kormányrendeletben felsorolt betegségek egyikében szenved, tehát jogosult lett volna a személyi adókedvezményre, akkor a kedvezményt az igazolás megszerzését követően az 5 éves elévülési időn belül a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével érvényesítheti.

Az utolsó év, amely még önellenőrzéssel módosítható a 2008. adóév. A 2008. évi bevallást a 0853., a 2009. évi bevallást a 0953., a 2010. évi bevallást a 1053., a 2011. évi bevallást a 1153., a 2012. évi bevallást a 1253., a 2013. évi bevallást a 1353. számú nyomtatványon lehet önellenőrizni.

 

 

 

A súlyos fogyatékosság miatt igénybe vehető kedvezmény havi összege 2008-2014. években

 

Év

Minimálbér (Ft)

Személyi kedvezmény havi összege (Ft)

2008

69 000

3 450

2009

71 500

3 575

2010

73 500

3 675

2011

78 000

3 900

2012

93 000

4 650

2013

98 000

4 900

 2014

101 500

 5 075

Be the first to comment on "Súlyosan fogyatékos adókedvezmény – nyomtatvány letöltése 2018/2019"

Leave a comment