Százezreket is kaphatsz havonta, ha elváltál! Mindenkinek jár a pénz >>>

Százezreket is kaphatsz havonta, ha elváltál! Mindenkinek jár a pénz >>>

Noha az elmúlt években mérséklődik a válások száma, és 2016-ban az elmúlt 53 év legalacsonyabb esetszámát regisztrálta a KSH, mégis, nagyjából naponta 50 házasság bomlik fel. Nem csak lelkileg megterhelő ez a procedúra, de anyagilag is nehéz helyzetbe hozhatja az embert. Különösen, ha az egyik fél tartósan beteg, vagy épp GYED-en vagy GYES-en van. Ilyenkor lehet jó megoldás a házastársi tartásdíj követelése.

Annak ellenére, hogy 2010 és 2016 között másfélszeresére emelkedett a házasságkötések száma a KSH legfrissebb adatai szerint, 2016-ban még mindig közel 20 ezren döntöttek a válás mellett. Ez a szám persze nem is olyan rossz, ha megnézzük a KSH korábbi évekre vonatkozó adatait: a válások évenkénti száma az ezredfordulót követő évtizedben 24-25 ezer körül alakult, az ezt követő években viszont határozottan csökkenő irányzatot mutatott. 2014-ben – ötven év után először – 20 ezer alá csökkent a számuk, a következő évben viszont ismét e fölé emelkedett. 2016-ban a felbontott házasságok száma 19 600-ra becsülhető, ami 3,5 százalékkal, 715 válással kevesebb, mint az előző évi.

Noha a statisztikák alapján tehát egyre kevesebb házasság bomlik fel, mégis ha a 2016-ban 19 600 regisztrált válással számolunk, az azt jelenti, hogy naponta 50 házasság bomlik fel Magyarországon. Egy válás pedig nem csak érzelmileg nagyon megterhelő, de anyagilag is: a válóperindítás illetéke 30 ezer forint, de ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor ezt ki kell egészíteni az illetéket úgynevezett tételes illetékekkel. Példaként említhetjük a szülői felügyeleti jog, mint meghatározhatatlan jog tételes illetékét, aminek összege 21 ezer forint, de a lakáshasználattal kapcsolatban is felmerülhetnek költségek, és nem szabad elfeledkezni a tartásdíj illetékéről sem. A gyermektartás mellett pedig felmerülhet a házastársi tartás is.

Magyarországon még viszonylag ritka a házastársi tartás megítélése

– mondta a Pénzcentrumnak dr. Dobozy Lilla ügyvéd. A tévhittel ellentétben egyébként nem csupán asszonytartásról beszélhetünk házastársi tartás címén, ugyanis mind a férj, mind a feleség jogosult a másiktól házastársi tartást követelni. Ezt a típusú tartást a házastársak a házasság felbontásakor vagy az életközösség megszűnése esetén követelhetik egymástól, tehát akár élettársi viszony felbomlásakor is, amennyiben magukat önhibán kívül nem képesek eltartani. Vagyis olyan esetekben merülhet ez fel lehetőségként, ha valakinek nincs havi bevétele, és nem rendelkezik olyan vagyontárggyal sem, amelyet értékesítve esetleg pénzhez juthatna. Az, hogy önhibáján kívül valaki rászorulóvá válik, olyan esetben fordulhat elő, ha valakinek olyan tartós betegsége van, ami miatt teljes vagy részleges munkaképesség csökkenés következik be, vagy ha az illető GYES-en vagy GYED-en van.

Tehát ha valaki a házasság vagy élettársi kapcsolat alatt háztartásbeliként volt otthon a gyerekekkel, de alapvetően egészséges és munkaképes, csak azért nem fog a bíróság számára tartásdíjat elrendelni, mert az utóbbi években nem dolgozott. Csak olyan esetben reménykedhet valaki házastársi tartásdíj megállapításában, ha mindent megtett annak érdekében, hogy önmagát (és a gyerekeit) el tudja látni, ám képtelen erre. Ha valakinek van egy kis lakása, vagy autója, vagy valamilyen értékes tárgyat, esetleg festményt örökölt, akkor sem érdemes a tartásdíjban bízni.

Önmagában a munkanélküliség nem ok, ha pedig van valamilyen vagyontárgy, amelyet értékesítve pénzhez juthat az illető, szintén nem fognak tartásdíjat megítélni számára

– mondta dr. Dobozy Lilla.

Mikor és mennyi pénzt igényelhetünk?

Meglepő módon bizonyos esetekben még a házassági életközösség megszakadását követő öt év eltelte után is kérhető a tartás. Ez persze speciális esetekben fordulhat elő, ha az egyik fél olyan mértékben válik rászorulttá, hogy a tartásdíj nélkül nem tudna megélni. Például egy a válást követő 5 éven túl bekövetkezett baleset miatti keresőképtelenség esetén megállapítható a házastársi tartás. Ha a rászorultság oka 5 éven belül következett be, akkor időkorlát nélkül érvényesíthető az igény. Itt persze az is számít, van-e más olyan hozzátartozó, aki el tudja tartani az illetőt, vagy van-e olyan vagyontárgya, aminek eladásából pénzhez juthat.

Ha a házasság nem tartott egy évig, és a házasságból nem született gyermek, a volt házastársat rászorultsága esetén az életközösség időtartamával egyező időre illeti meg a tartás. Ettől csak különös méltánylást érdemlő esetben lehet eltérni, amire szintén jó példa, ha valaki az egészségi állapota miatt nem tud munkát vállalni.

A volt házastárs egyébként csak akkor kötelezhető tartásdíj fizetésére, ha ennek kifizetése a saját vagy gyermekének tartását nem veszélyezteti.

Alapesetben ugyanis a gyerekek tartásdíjának kifizetése az elsődleges, és főszabályként csak a kiskorú gyereket kell akár a saját rovásunkra is eltartani.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországon nagyjából mennyi pénzre számíthat valaki, ha a bíróság háztartási tartásdíjat rendel el számára, dr. Dobozy Lilla azt mondta, nem igazán lehet ezt számszerűsíteni. A tartásdíj fizetésére elrendelt házastárs fizetésének a felénél általában nem lehet több ez a pénz. Vagyis elvben, ha az egyik fél jól keres, és a másik munkaképtelen, akkor havi több százezer forintos tartásdíjat is elrendelhet számára a bíróság.Ugyanakkor Dr. Dobozy Lilla elmondta, ennek azért csekély a valószínűsége, mert alapvetően a szükséges tartásra elegendő összeget kell a másik számára biztosítani, annyival, hogy abból ne szűkösen jöjjön ki.

Egyébként a bíróság az összeg meghatározása során figyelembe veszi a jogosult házastárs indokolt szükségleteit, saját bevételeit, és a kötelezett házastárs teljesítőképességét. Vagyis azt is mérlegelik, hogy milyen más tartásra jogosultak eltartásáról kell gondoskodnia, és azt is, neki milyen szükségletei vannak. Az is előfordulhat, hogy nem fix havi pénzösszegben egyeznek meg a felek, hanem akár egy összegben vagy egy ingatlan átruházásával is rendezheti a tartásdíjat valaki: utóbbi esetben a rászoruló lakhatása például megoldottá válhat.

Bizonyos esetekben fel sem merül a házastársi tartásdíj

Ha valakinek a “súlyosan kifogásolható magatartása vagy életvitele járult hozzá alapvetően a házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlásához”, – ahogy a törvény kimondja – vagyis alkoholizmus, szerencsejáték- vagy drogfüggőség vezetett a váláshoz, akkor nem reménykedhet a tartásdíjban. Szintén érdemtelen a tartásdíjra a polgári törvénykönyv szerint az, aki “a házassági életközösség megszűnését követően házastársának, volt házastársának vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő magatartást tanúsított”.

Természetesen, ha ilyesmi felmerül, mindkét oldalt meghallgatják, és megvizsgálják, hogy az érdemtelenségre hivatkozó házastárs maga hogyan viselkedett.

Nem élvezhetjük életünk végéig a pénzt

Mivel legtöbb esetben a gyermekgondozási tevékenységhez kötődik a házastársi tartás, aminél várható, hogy a rászorultság meghatározható időpontban megszűnik, ezért gyakran a tartásdíjat meghatározott időre rendelik el, például a GYED/GYES időtartamára

– mondta az ügyvéd.

A tartásdíj folyósításának megszűntetése kérhető a bíróságtól, ha a tartásra jogosult újból megházasodik. Viszont az új élettársi kapcsolatot létesítése nem feltétlenül szünteti meg a tartást, mivel az élettársnak nincs törvényi tartási kötelezettsége. Az eltartó is kérheti a megszüntetést akkor is, ha nála következik be valamilyen változás és ezáltal a saját megélhetése vagy gyereke tartása veszélyeztetetté válna. A válás egyébként nem feltétele a házastársi tartásnak, különélés esetén is követelhető.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

tizenegy − 3 =