FIGYELEM! Ezen a sárgán többé már nem mehetsz át! MINDENKIT ÉRINT!

FIGYELEM! Ezen a sárgán többé már nem mehetsz át! MINDENKIT ÉRINT!

Ezt jelentik az orvosnál a számítógépes adataink mellett látható különböző színű lámpák

Több mint 9 éve kötelesek ellenőrizni a betegek jogviszonyát azok a szolgáltatók, akik a társadalombiztosítóval szerződésben állnak. Ez az ellenőrzés a gyakorlatban a TAJ szám alapján történik, és eddig az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági szinteket négy színhez kötötték, de 2016. július 15-től bevezettek egy új színt is bevezettek – ez pedig a „sárga”.

Zöld lámpa: akár a közlekedésben ugyanúgy itt is szabad utat jelent. Ilyen esetben érvényes TAJ számmal és az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsággal rendelkezik a beteg . Ha például valaki biztosítási jogviszonyban áll ( munkaviszony), vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet (2016-ban 235.-Ft/nap) akkor jogosan fogják őt ellátni, mert jogosultságot szerez a járulék megfizetésével az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak teljes körére.

Piros lámpa: ez már egy érdekes eset, mert ha valakinek felhívja a figyelmét az orvos, hogy „piros lámpa „ van a számítógépben, akkor azt jelenti érvényes a TAJ száma , de a nyilvántartás szerint nem rendelkezik olyan jogviszonnyal,ami feljogosítja az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. Az ellátás nyújtását, ettől függetlenül nem tagadhatja mega betegtől az egészségügyi szolgáltató, és az ellátás árát sem téríttetheti meg a beteggel. De ezután a betegnek kötelessége intézkedni, akár visszamenőleges hatállyal is, a jogviszony rendezése érdekében.

Így tehát, az érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros lámpát kapó) betegnek a jogviszony ellenőrzés eredményétől függetlenül meg kell kapnia az egészségügyi ellátást.

Kék lámpa: akinek ilyen szín világít a neve mellett az ellenőrzés során, az bizony azt jelenti, hogy átmenetileg érvénytelen a TAJ száma, mert külföldön biztosított. Ezt lehet igazolni érvényes EU kártya bemutatásával is , természetesen így az ellátás is jár neki.

Barna lámpa: ez a legkellemetlenebb kategória, mert ez azt jelenti, hogy érvénytelen a beteg TAJ száma és ilyenkor az ellátást csak térítés ellenében kaphatja meg a beteg.

Sárga lámpa: ez a szín azoké lesz, akiknek érvényes ugyan a TAJ számuk, de csak korlátozottan vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Ezek az érintett személyek nem jogosultak sem fogászati (a sürgősségi fogászati ellátás kivételével) sem külföldi gyógykezelésre, és nem kerülhetnek fel a transzplantációs várólistára sem.

Kikről van szó?

Azokról a személyekről van szó, akik az egészségügyi szolgáltatásokra megállapodás alapján szereznek jogosultságot, és mivel nem biztosítottak és társadalombiztosítási szempontból sem minősülnek belföldinek. A kötelező társadalombiztosításban való részvételt ezért nem tudják megúszni a 235.-Ft/nap megfizetésével. Nekik jóval mélyebben kell benyúlniuk a zsebükbe.

Ki köthet ilyen megállapodást?

Akik a társadalombiztosítás szempontjából nem minősülnek biztosítottnak, valamint egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen se jogosultak, azok a személyek az illetékes Kormányhivatalnál megállapodást köthetnek a saját, és a velük együtt élő gyermekük egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.

Mennyibe kerül mindez?

Nagykorú személy esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 %-ának megfelelő havi járulékot kell fizetni. (2016-ban 55.500.-Ft)
18 évesnél fiatalabb személy vagy Magyarország területén nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár esetében a minimálbér 30 %-ának megfelelő havi járulékot kell fizetni. (2016-ban 33.300.-Ft)
A megállapodás a megkötését követő hónap első napjától él, de egészségügyi szolgáltatás igénybevételére csak a szerződéskötést követő hatodik hónap első napjától jogosít. Csak a sürgősségi ellátás igénybevételére jogosít a megállapodás megkötését követő első hónaptól a hatodik hónapig. Ezt türelmi időnek nevezik és , 2016. augusztus 1-től huszonnégy hónapra emelkedett.

Aki szeretné,bármennyire drága is, de a türelmi időt egy összegben is megválthatja. Így az a személy, aki visszamenőleg megváltja a türelmi időt a megállapodás megkötésekor (2016. augusztus 1. után: 24 + 1 havi összeget fizet be), abban az esetben jogosulttá válik az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai igénybevételére, a megállapodás megkötését követő hónap első napjától.

Az orvosok számára az jelenti majd az újdonságot, hogy az új „sárga lámpa” látva tájékoztatást kapni nemcsak arra vonatkozóan fognak, hogy az adott személy megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, hanem még arra is kapnak tájékoztatást, hogy a személy milyen ellátásokra nem jogosult.

Ennyi bírságot kaphatsz

Be the first to comment on "FIGYELEM! Ezen a sárgán többé már nem mehetsz át! MINDENKIT ÉRINT!"

Leave a comment