ÖN TUDJA, HOGY MEDDIG ÉRVÉNYES LAKCÍMKÁRTYÁJA? MUTATJUK! HA NEM ÉRVÉNYES? ABBÓL NAGYOBB BAJA LEHET, MINT HINNÉ!

ÖN TUDJA, HOGY MEDDIG ÉRVÉNYES LAKCÍMKÁRTYÁJA? MUTATJUK! HA NEM ÉRVÉNYES? ABBÓL NAGYOBB BAJA LEHET, MINT HINNÉ!  >>>

A lakcímkártya (hivatalos néven: lakcímet igazoló hatósági igazolvány) az egyik leggyakrabban használt személyi okmányunk, ami nélkül ma már szinte nem tudunk ügyeket intézni, éppen ezért nagyon fontos, hogy mindig maguknál tartsuk a többi iratunkkal, de legalább a személyi igazolványunkkal együtt.

Mindezt ráadásul törvény is előírja, hiszen példának okáért egy igazoltatás esetén lakcímkártyánkat kötelesek vagyunk bemutatni a minket igazoltató rendőrnek. Ritkábban fordul elő, de a lakcímkártyára gyakran akkor is szükség lehet, ha például egy bankban, az orvosnál, az ügyvédnél vagy valamilyen szerződéskötésnél szeretnénk igazolni személyazonosságunk mellett az állandó lakhelyünket is. A lakcímkártya esetén nagyon fontos továbbá arra is odafigyelni, hogy megőrizzük épségét – erre minden egyes személyi okmányunk esetében szükség van –, és bár a lakcímkártya esetében ez nem mérvadó, de érvényességükre is nagy gondot kell fordítanunk.

Lássuk most, hogy miként is történik a lakcímkártya igénylése!

A lakcímkártyát kétféle módon adhatják ki: hivatalból, illetve természetesen az ügyfél kérésére is. Hivatalból kerülhet lecserélésre olyan esetben például, ha egy régi típusú, könyves személyi igazolványunkat szeretnénk újra cserélni. Külön kérésre a lakcímkártya akkor cseréltethető, ha például valamilyen okból kifolyólag megrongálódik, eltűnik vagy megváltozik a lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk és nem szeretnénk ebből problémát például egy rendőri igazoltatás alkalmával.

A törvény szerint a lakóhely (lakcím) annak a lakásnak a címe, ahol lakunk és azt életvitelszerűen használjuk. Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím) annak a lakásnak a címe, ahol három hónapnál hosszabb ideig tartózkodunk, de a lakóhelyünket nem szeretnén véglegesen elhagyni.

Amennyiben újszülött számára szeretnénk lakcímkártyát, úgy azt minden esetben a törvényes képviselő igényelheti. Ilyen esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonata mellett az igénylő szülő személyi igazolványára és lakcímkártyájára lesz szükség. Az eljárás megegyezik ezzel abban az esetben is, ha nem újszülött, hanem kiskorú személy számára szeretnénk lakcímkártyát igényelni, esetleg módosítani.

Amennyiben lakcímváltozás áll a háttérben, az új lakcímkártya igényléséhez szükséges lehet arra az okmányra, ami igazolja a kérdéses lakás feletti rendelkezési jogot. Ezen felül kérhet még okmányiroda ehhez tulajdoni lapot, adásvételi szerződést, önkormányzati vagy bérlakás esetén bérleti szerződésre, bizonyos esetekben pedig a lakás tulajdonosának a hozzájárulására is.

A lakcímkártya nem rendelkezik érvényességi dátummal, tehát amennyiben egész életünkben nem változik a címünk és nem használódik el, életünk végéig kitarthat egy ilyen okmány, azonban nem árt tudni, hogy bizonyos eseményekhez szorosan kapcsolódik. A lakcímkártya ugyanis például érvényét veszti abban az esetben, ha a rögzítet és bejegyzett adatokban változás történik – tehát valaki megházasodott, és megváltozott a neve –, megrongálódott, elveszett, esetleg hamis adatokat tartalmaz. A lakcímkártya érvényességét vesztheti még akkor is, ha a megszűnt címre való jogosultság véget ért, vagy a tulajdonos elhunyt.

A lakcímkártyát minden esetben a lakcím szerinti illetékes okmányirodában kell igényelni, de bizonyos esetekben az állampolgárságban eljáró szerv vagy az anyakönyvvezetést elvégző hatóság, a jegyző és a központi szerv és kiadhatja.

Amennyiben állandó tartózkodási helyünket megváltoztatjuk, ideiglenesen máshol tartózkodnánk, szükséges bejelenteni az ideiglenes tartózkodási helyet (ideiglenes lakcím). Az ideiglenes lakcímet 5 évente meg kell újítani, mert megújítás hiányában az ideiglenes lakcím a törvényi szabályozás miatt megszűnik.

A lakcímkártya cseréjéhez egyedül a lecserélendő lakcímkártya valamint a személyi igazolvány kell, de szükség lehet más okmányokra is, így például a lakás tulajdonosának a hozzájárulására vagy bérleti szerződésre is.

A lakcímkártya kiállítására illetékmentes a következő esetekben:

személyi igazolvány és lakcímkártya eltulajdonításakor
új típusú személyi igazolvány, lakcímváltozás, illetve – 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén – a kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor
a lakcímkártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott

Be the first to comment on "ÖN TUDJA, HOGY MEDDIG ÉRVÉNYES LAKCÍMKÁRTYÁJA? MUTATJUK! HA NEM ÉRVÉNYES? ABBÓL NAGYOBB BAJA LEHET, MINT HINNÉ!"

Leave a comment