Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

Sok megkeresés érkezik az Otthon melege program keretében kiírt Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram pályázattal kapcsolatban. A pályázat iránt érdeklődők körében sok megválaszolatlan kérdés van. Ezek közé tartoznak a legalapvetőbb, a pályázatkezelő szervre vonatkozó kérdések, a pályázat konkrét technikai beadására és a pályázat lebonyolítására vonatkozó kérdések is. A pályázat hivatalos oldalán még nem jelentek meg a gyakran ismétlődő kérdések és a vonatkozó válaszok. Ezért, az alábbiakban összegyűjtöttünk pár fontos elemet, amelyek hasznosak lehetnek a pályázat elkészítésénél.

Pályázók köre?

 • A pályázatra CSAK magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
 • tulajdonostársak és haszonélvezők hozzájárulása szükséges a beruházáshoz megvalósításához és fenntartáshoz

Mire lehet a támogatást igénybe venni?
Olyan kizárólag hagyományos technológiával (vályog illetve falazott szerkezetű) épületek felújítására, amelyek 1996 előtt épültek, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek. Az egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező épület a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában áll és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház.
Nem lehet a támogatást igénybe venni, ha

 • már a beruházást megkezdték
 • ha az épületnek állékonysági problémája van (niylatkozatban igazolni kell, hogy nincs)

A beruházás költsége

 • Önrész + vissza nem térítendő támogatás

Vissza nem térítendő támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető

A támogatási arány a beruházás komplexitásától függ.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek:

 1. Hőszigetelés+1 energiahatékonysági fejlesztés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése: az elszámolható költségek 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft.
 2. Hőszigetelés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése esetén: az elszámolható költségek 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft.
 3. Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft.
 4. Egy típusú fejlesztés: az elszámolható költségek 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft.

Egy épületre 1 db pályázat nyújtható be.

Finanszírozás formája: utólagos finanszírozás, vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek köre:
Az épületburkot érintő beavatkozások vonatkozó rendelete: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú melléklet – költségoptimalizált követelményszint.

Támogatható tevékenységek

 1. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása: A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget
 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
  • A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.
  • ! Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  • A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.
 3. Fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása 
  • Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra:
   • Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
   • Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása.
    Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.
 4. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
  A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.
  Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz rendszert kiegészítő alábbi elemek:

  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5 , áramtermelés céljából)
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
   Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

Elszámolható költségek köre

 • Anyagköltségek
 • Munkadíj
 • Szakértői, tervezői, eljárási költségek
 • energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra
  vonatkozóan) készítésének költségei;

  • gépészeti tervdokumentáció költsége;
  • villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;
  • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
  • engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
  • kéményseprői szakvélemény költsége.
 • Egyéb, elszámolható költségek

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye

Pályázatot benyújtani 2018. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

Kötelezően csatolandó dokumentumok

Pályázati dokumentáció

 • pályázati adatlap
 • csatolandó mellékletek
  • a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő);
  • tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint)
  • a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás
  • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
  • a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;
  • a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
  • egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés;
  • 4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés

76 Comments on "Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018"

 1. Megnyert pályázat esetén,ha nem a pályázatban megnevezett vállalkozóval végeztetem el a szakmunkát, milyen bejelentési,módositási kötelezettségem van és ezt milyen formában tudom megtenni.Erre szeretnék választ kapni. Köszönettel .

  • Osztatlan közös tulajdonú ingatlanra igénybe lehet venni az otthon melege támogatást?
   Lakóház/házrésznek minősül
   (nem ikerház, nem társasház, egy családi ház ami külön bejáratú, a használati megállapodást tartalmazza az adásvételi szerződés).
   A társtulajdonos beleegyezése meglesz.
   Előre is köszönöm a válaszát!

  • Üdv!Érdeklődnék,hogy lehet e úgy pályázni,hogy két utcai nyilászárót cserélnénk+egy napelemrendszert telapítenénk a tetőre?Üdv!

   • Viszont valószínűleg nem lesz elegendő a pályázathoz a kettő utcai nyjlászáró cseréje, ugyanis ezzel nem biztos, hogy valósul meg a teljes épületre vonatkozó energiahatékonyság növelése. Elképzelhető, hogy az összes nyílászáró cseréjével tud csak pályázni a napelem mellett.

    „Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft.”

  • Érdeklődni szeretnék, hogy a 135 m2-es fűtött alapterület korlát mire vonatkozik? A ház alapterületére, vagy a lakott alapterületre? Vagyis az a kérdésem pontosan, hogy 100 m2 alapterületű ház + 80 m2 alapterületű tetőtér beépítésű házzal pályázhatunk-e?
   Válaszát előre is köszönöm.

  • Tiszteletem!
   Szeretném megkérdezni,hogy kazán cserére hol lehet elolvasni a pályázati kiírást és,hogy mikortól lehet beadni az igénylést? Üdv?

 2. Jó napot -.
  Nem egészen értem a támogatás feltételeit, Szerintem nem a legrászorultabbak vehetik igénybe a támogatást,
  Ha van bizonyos megtakarításom.nem akarok bankszámlát nyitni ,miért nem kaphatok támogatást
  Másik problémám hogy meghatározzák a lakások számát, Természetesen van logika benne, de lakáson belül egy lakásra is adhatnának támogatást Számon lehet kérni megvalósítás után ,hogy mire költötte a kapott pénzt

  • Bankszámlaszám azért szükséges, mivel nem készpénzben, hanem utalással fizetik ki a támogatást. Természetesen nem kötelező bankszámlát nyitni, de ha ezt nem hajlandó teljesíteni, pályázni se kötelező.

 3. Érdeklődnék, hogy használt családi ház vásárlása esetén, tényleges beköltözés előtt szeretném felújítani a házat (ajtók-ablakok cseréje, fűtés korszerűsítés) akkor pályázhatok ?
  (A ház szerződésileg legkésőbb május elején lesz teljesen a nevemen, utána szeretném elkezdeni a munkálatokat)

 4. Üdvözlöm! Szeretnék érdeklődni hogy 2018 áprilisában vásárolunk meg egy téglaépítésű társasházi lakást. Beköltözés előtt szeretnénk korszerűsíteni. ( nyílászárók, fűtés stb ) én jogosult vagyok e erre a pályázatra? Várom válaszát , tisztelettel: Szentpéteri Csaba

 5. Üdvözlöm! Szeretnèm megkèrdezni ha megújuló energiára pályáznék (napkollektor) és ahoz tető csere szükséges. Elszámolható-e a pályázati költségekbe.
  Tisztelettel: Encz Etelka

 6. Tisztelt Cím!
  2018 nyarán szeretném felújítani családi házunkat,lehet egyszerre több korszerűsítést elvégezni szigetelés,fűtés,nyílászárók cseréje?

 7. kiírnak vagy már egy 10 mFt-ig igényelhető támogatást is családi házra az melyik pályázat? Külön külön lehet-e pályázni a különböző felújítási munkálatokra, ha igen hogyan?

 8. Osztatlan közös tulajdonú 4 lakásos ház egyik lakása az enyém. Jogosult vagyok a támogatásra?

 9. Tisztelt Cím!

  Érdeklődnék, hogy nyugdíjasként, szigetelés cserére lehetőség van-e a pályázaton belül. Jövedelmem igen alacsony.
  Szeretnék pályázni az otthon melege programban 2018-évben!

  • Úgy látom, nem a jövedelemtől függ a pályázat, hanem a jogosultsági feltételektől: épület mérete, építési engedély kiadásának ideje, stb. A pályázó jövedelme nem szempont. Persze utófinanszírozású, tehát először ki kell fizetni a teljes összeget, és utána lehet a támogatást visszaigényelni. Ezt viszont mindenki saját maga tudja, hogy megoldható-e, vagy sem.

  • Nem jövedelem, hanem önerő függvénye. Vagyis igen pályázhat. Viszont azzal számolnia kell, hogy a támogatott részösszeget is önnek kell megelőlegeznie, valószínű a kiutalás csak ezután történik meg.

 10. Lehet még a 2017 / 2018 év Melege Otthon programra pályázni ? Ha lehet akkor hol ?

 11. Mikortól lehet beadni 2017/ 2018-ban a nyílászáró csere pályázatot? Van e négyzetméterhez kötve, hogy hány négyzetméteres lakásnál lehet benyújtani a pályázatot? Lehet e még pályázni a 2017/2018 év nyílászáró csere programra? Ha igen akkor hol?

 12. A fűtéskorszerűsítés is az 1996 előtt épült házakra adható be,vagy nincs korlátozva? Tavaly először az épités évéhez kötötték,majd megszüntették a korlátot .

 13. Üdvözlöm,

  Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatot hol kell benyújtani majd?
  Ha jól olvastam ügyfélkapu regisztráció szükséges hozzá. Ezek szerint az ügyfélkapun keresztül kell majd a pályázatot beadni?

  1938-ban épült családi házban gázkazánt szeretnénk korszerűbb újabb kazánra cserélni, első terveinkben a padlófűtés szerepel mellé.
  Erre is ha jól értem lehet igényelni a támogatást?!

  Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel: Nóra

 14. Jó Napot! Érdeklődni szeretnék, hogy mi szeretnék a férjemmel fűtéskorszerűsítésre pályázni, annyi lenne a kérdésem hogy a munkát ha kiadjuk egy szerelőnek, ő állhat velünk rokoni kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm.

 15. Üdvözlöm!
  Nem tudom jól értelmeztem e, hogy akkor lehet pályázni ha a beruházás még nem kezdődött el. Tehát ha tavasszal elvégzik a fűtéskorszerűsítést akkor nem pályázhatok júliusban?

 16. Tisztelt Ügyintéző !
  Szeretnék érdeklődni, pontosan mit jelent a 135 m2 fűtött alapterület? Egy 120 m² alapterületű kétszintes családi házra benyújtható a pályázat? vagy a fűtött m²-t jelenti a fenti megnevezés, nem az alapterületet?
  Előre is köszönöm

 17. Tisztelt Szerző!

  a 135 nm-be tetőtérnél a teljes fűtött terület vagy csak a 190 cm feletti alapterület számít bele?
  A fűtött garázs is beleszámít?
  Ki és mikor fogja meghatározni a fűtött terület méretét a pályázat alatt?
  Hol található a pályázathoz tartozó hivatalos weboldal?
  Ha csak tervezem a vásárlást (jelenleg lakják), az ingatlan lakotságát bizonyitó számlák szólhatnak az előző tulajdonos nevére, vagy csak saját névre szólókat lehet csatolni?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

 18. Utófinanszírozás?Mit jelent? Kifizetek mindent én és utólag kapom vissza az összeget. Az, hogy nyertem-e a pályázaton, az előtte vagy utána derül ki, miután kifizettem mindent?

 19. Tisztelt Szerző!

  Szeretném kérdezni, hogy ha pályázok, önrésznek elfogadják-e a szeptemberben lejáró OTP lakástakarékot (4 éve rakom)? Meddig kell elvégezni a felújítást? Eltolható esetleg 1 évvel? Idén szerettem volna pályázni, de babát várok és egy újszülöttel nem szeretném a fűtést bántani.
  Konkrétan, ha idén pályázok és a lakástakarék miatt csak 2019 szeptemberében tudunk az érdemi munkának nekiállni, az már kizáró ok?
  Válaszát előre is köszönöm!

 20. T. Cím !

  Házunk két szintes, azonban csak a földszinten kívánjuk pályázat segítségével cserélni a nyílászárókat. Az emeleten nem vagy csak később 100 %-ban önerőből. Ebben az esetben csak a földszint alapterülete számít ill kell. hogy 135 m2-nél kevesebb legyen ? A tul lapon 141 m2 szerepel lakás és garázs megnevezéssel. Ebből az alapterületből levonhatom a garázs 28 m2 alapterületét, ami után adót is fizetek?
  Megtisztelő válaszát megköszönve, tisztelettel: K. István

 21. Üdvözlöm! Szeretném megkérdezni, hogy hol lehet és meddig lehet pályázni nyilászárók cseréjéhez. Sziveskedjen már megirni pontosan, hogy milyen dokumentációkat kell becsatolni, gondolok itt pl.energetikai tanusitványra.

 22. Tisztelt Cím!

  Kérdezem, hogy a fent leírt támogatási rendszer 2018. évre most kiírt pályázat. Ha ez az idei évi támogatási rendszer kiírása, kérném a pontos hivatalos kiírás elérhetőségét. Ha egy régebbi kiírás ismétlése ( tehát 2018 ra nincs 40-55% támogatású pályázat). Kérem a megtévesztések elkerülése érdekében feltüntetni, HOGY JELENLEG NINCS!!!
  Ne keverjük bele a kamatmentes támogatást!! Csak a vissza nem térítendő támogatású pályázat részleteit szeretném tudni. Ha a fentiek igazak, örülök….

  Mivel érdekel a lehetőség kérem a pontos információk átadását.
  köszönettel

  Marci

 23. Tisztelt Ügyintéző. Érdeklödnék megújuló energiának számit e az inverteres klimafütés (höszivattyú) és pályázható e fütéskorszerüsités cimen? Köszönöm válaszát!4

 24. Üdvözlöm
  Egy 160 négyzetméteres lakásnak vagyok 0,5 tulajdonosa a másik tulajdonos a testvérem és édesapám haszonélvezettel rendelkezik az ingatlan felett. Mindhárman szeretnénk a családi házat kültéri szigeteléssel, és fütéskorszerüsitéssel lakhatóbbá tenni. Szeretnénk erre Pályázatot benyújtani, ehhez kérnénk részletes tájékoztatást.
  Köszönettel Kustánczi László

 25. T cím!
  2018 as fütéskorszeűsítés programra szeretnék pályázni. Kérdésem,hogy a kiírásban szereplő dokumentációkat
  (tulajdoni lap ,költségvetés,energetikai felülvizsgálat ,vállalkozói szerződés) előre be lehet e szerezni,azaz 2018 július 1 előtt.

 26. Családi házat vásároltunk. A ház 2 éve üresen áll, mivel a tulajdonosok meghaltak.
  Így a pályázathoz fűtés számlát nem tudunk csatolni.
  Ennek hiányában várható-e a pályázat megnyerése.
  Nyílászárók cseréjét, külső szigetelést tervezünk.
  Köszönettel várom válaszukat.

 27. Tisztelt Cím!

  Érdeklődnék, hogy egy meglévő már a tulajdonomat képező családi ház, melyen már a nyílászáró csere és egyéb korszerűsítés megtörtént, ugyanakkor a fűtéskorszerűsítés és tetőcsere még vissza van, ebben az esetben lehet-e pályázni, mi szükséges hozzá?

  Üdvözlettel,
  K.Regina

 28. Komplex felújítás (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés valamint napkollektor) esetén hogyan értendő az EGY kivitelezői szerződés? Megbízok egy generálkivitelelzőt (20 % felárért), vagy elegendő szakterületenként benyújtani a szerződéseket, és akkor több szerződés kell?

 29. Hol lehet és meddig lehet pályázni nyilászárók cseréjéhez. szigeteléshez a 2018-as évben.
  Sziveskedjen megirni , hogy hol és hogyan lehet elkezdeni a pályázatot, vagy van-e olyan személy aki ebben tudna segíteni.

 30. Szeretném megkérdezni,hogy 100 négyzetméter alapterületű földszint és 60 négyzetméter tetőtébeépitett családi ház tetőcseréjére és homloztai hőszigetelésére igénybevető a vissza nem téritendő kölcsön?

 31. Most vásároltam családi házat, amiben pár éve nem lakott senki, így a közüzemi számlákon nem szerepel jelentős összeg. Fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére és egyéb felújításokra van szükség. Lehet-e ilyen csekély közüzemi számlákkal is pályázni?

 32. Tisztelt Címzett!

  Mennyi önrészre van szükség a lakásfelújításhoz vagy bármelyik részéhez a támogatásnak?
  Vagy mindent mi magunk állunk, aztán utólag kapjuk meg a támogatást?

  • Szeretném megkérdezni,hogy milyen esélyem van,nyílászárókat szeretnék cserélni ,120 négyzetméteres családi házunkon önerő nélkül ,milyen eséllyel indulhatok és a pénzt előre utalják vagy utólag kapom meg?

 33. T.Cím!
  A pályázatnál kötelező kamatmentes hitelt is felvenni, mert fentebb azt írták, hogy önrész+vissza nem térítendő támogatásból áll a pályázat költsége? Nekem viszont a gázbekötést tervező képviselőm azt mondta, hogy csak kamatmentes kölcsön formájában lehet pályázatra támogatást igényelni.
  Köszönettel: Zsuzsanna

 34. Üdvözlöm! A családi ház, amire a pályázatot szeretném igénybe venni, 50-50%-ban az én és a lányom tulajdonában van. Így is részt tudunk venni a pályázatban vagy ahhoz az kellene, hogy csak egy személy tulajdonában legyen az ingatlan?

 35. 56m2-es lakásom fűtés-meleg víz szolgáltatását a fürdő szobámban lévő Wiessmann gázkazán biztosítja.Bár minden évben karban tartatom,az utolsó,2017 évi felülvizsgálatnál mondta a szakember,hogy legközelebb ki kellene cserélni egy meglehetősen drága alkatrészt( cc.50Ezer+munkadíj),de jobban járnék ha új kazánt vennék. Özvegy,egyedül élő nyugdíjas vagyok.Kérdezem,hogy a támogatást igénybe tudnám e venni és milyen feltételekkel?Szíves válaszukat előre is köszönöm.

 36. Érdeklődni szeretnék milyen pályázatot vehetek igénybe,fütés korszerüsétésére és nyilászáróra. Most jelenleg elavult régi cirkós fütéssel rendelkezem amit le kellene cserélnem mert sok a hőveszteségem ezért nem gazdaságos. A régi ablakok már nem zárnak kellően nagyon huzatol. Már kazánnal is fütök evek ota probálok mindent megoldani hogy kevesebb legyen a rezsim. Válaszát előre köszönöm!

 37. T.Cím!

  Érdeklődnék, hogy tetőcserére és nyílászáró cserére egyszerre igénybe lehet venni a támogatást?
  Ha jól értem rendelkezni kell a felújítás teljes összegével, amit utólag lehet visszaigényelni?

  Válaszát köszönöm.

  Üdvözlettel:
  Csaba

 38. Külterületen lévő lakott ingatlanra is lehet pályázni? Csak villanyszámla van. Víz kútról, gáz sincs. Állandó lakhely.
  Köszönöm!
  Üdv: N. Judit

 39. Üdvözlöm!
  Társasház egy lakására szeretném benyújtani a nyílászáróra vonatkozó pályázatot.Ez lehetséges, vagy csak családi házak pályázhatnak lakások nem?
  Válaszát megköszönve, Szilvia

 40. „Az NFSI ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az Otthon Melege Program kapcsán az elmúlt napokban napvilágot látott megalapozatlan hírekkel szemben a 2018-as alprogramok elindításáról még nincs döntés. A pályázatkezelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködésben, a rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével, a beérkezett lakossági igények és szakmai javaslatok alapján folyamatosan vizsgálja az új kiírások meghirdetésének lehetőségét.
  Az otthon meleg program – pályázat még nem indult el de várható 2018-ban is….

 41. Tisztelt Cím!
  A homlokzat és födém hószigetelésébe a cserepek cseréje illetve pár léc cseréje is belefér?
  Köszönöm

 42. Üdvözlöm!
  97 m2-es a lakáson, nyilászárókat szeretnék cserélni. Hová kell először fordulnom? Ki segít? a pályázati linket megkaphatnám? Köszönöm balogh.karolyne@gmail.com

 43. Üdvözlöm!

  110m2-es saját tulajdonú családi ház fűtését szeretném korszerűsíteni kazános központiról – vezetékes gáz központi fűtésre 2018.évben.
  A szakembert én választhatom vagy meghatározott szakember készítheti el?
  Milyen dokumentumok kellenek hozzá?
  Hogyan pályázhatok?
  Hol találom a letölthető ezzel kapcsolatos dokumentumokat?
  Köszönöm a válaszokat: Erika

 44. Üdvözlöm ,
  Érdeklődni szeretnék, hogy tavaly év végi fűtéskorszerűsítésre vonatkozó anyagköltség számlákat el tudom-e számolni a most nyíló pályázatban. Mivel egy házra csak egy támogatást lehet igénybe venni, érdemes-e vagy lehetséges-e hozzárakni mást is pl nyílászáró cseréjét.

 45. Tisztelt Uram / Hölgyem !
  Érdeklődni szeretnék hogy építési engedéllyel ellátott , zártkerti ingatlanra lehet -e majd felújításra pályázatot beadni, s mikortól, a tetőfelújításnál elfogadják -e a zsindelyes megoldást ?

  Köszönettel : Benesné

 46. Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy teljes tetőcserére lehet e pályázni?
  Köstönettel: Betty

 47. Tisztelt Cím!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi önerő szükséges bármelyik támogatáshoz.

  Köszönettel

  Viziné Peszmeg Erika

 48. Tisztelt címzett!
  Azt szeretném megtudni, hogy amennyiben a családi ház tulajdonosának betegség következtében gondnoka van, úgy a gondnok benyújthat e pályázatot a családi ház szigetelésére, ha a gondnok is abban az ingatlanban lakik?
  Köszönettel!

  • Tisztelt Hölgyem/Uram!

   Érdeklődni szeretnék a programmal kapcsolatban. A Családi ház amelyre a pályázatot szeretnénk benyújtani, csak akkor kerül a nevünkre ha megérkezik az eladónak a CSOK támogatás, amire 2018. 09 körül várható. A családi házból az eladó 2018. júniusban költözik ki. Ennek függvényében benyújthatjuk-e a pályázatot július 1-től, úgy hogy CSOK támogatás miatt várhatóan csak szeptemberben leszünk tulajdonosok. Jelenleg előszerződéssel rendelkezünk. Hiánypótlásként utólag elfogadják-e a tulajdoni lapot.

   Üdvözlettel és köszönettel:
   dr. Konczné Hrivnyák Ivett

 49. Üdvözletem! Szeretném megkérdezni, hogy egy vidéki családi ház vegyes tüzelésű kazán cseréjére lehet-e pályázni? Amennyiben igen, akkor milyen dokumentumokat kell a pályázathoz benyújtani? Valamint az is érdekelne, hogy előre ki kell választani a kazánt és az üzletet ahol vesszük a kazánt? Konkrét összeget kell feltüntetni a pályázaton?
  Köszönöm a választ.
  Dobler László

 50. Napelemees rendszert szeretnék kiápítewni. Éves 3,65 KW fér el , árajánlat elkészült. Évi felhasználásom 3Kw. A kivitelezés költsége 1,8 millió Ft. -e Kérdésem a vissza nem térítendő páylázatra beleférek-e, a 45%-os vissza nem térítendő támogatás jár-e részemre.

 51. Hat lakásból álló társasház, amely osztatlan közös tulajdonban van pályázhat külső szigetelésre, nyílászáró cserére ( már van aki önerőből kicserélte )?1994-ben épült házról van szó.Milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen dokumentációt kell benyújtani?

 52. 135 m2-be beletartozik a tetőbeépítés és az alaksor?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Üdvözlöm!
   Szeretnék érdeklődni hogy az Otthon melege Program 2018-ban a cikkben leírtak szerint el fog e indulni?
   Több híresztekés szerint nem indul – vagy nem biztos hogy indul a program- valamint direkt állhírnek állítja be az egészet!
   kormany.hu; NFSI honlapján még nem található semmien adat ezzel kapcsolatban!

   Fontos lenne tudni, mivel a szakértői költség, árajánlat, kalkuláció stb. is pénzbe kerül és ha semmi esély a program indulására, akkor azt jó előre közölni kellene hogy az emberek csakis saját Önerőben gondolodjanak!

   Fetételeknek megfelelünk: – családi ház, régi tipusú- vályog illetve falazott szerkezet- 1996 előtt épült (jóval előtte kb. 1970-as építésű, még nagyszüleim háza volt), egyszemélyes tulajdonos vagyok, több mint 3 éve lakjuk

   Ablak cserére szeretnénk pályázni, még a régi ablakok vannak benne, azokhoz egyikhez sem nyúltunk, szigetelés egy része már kész, így abban a kategóriában nem indulnánk, mert az egész házat már nem akarjuk újraszigetelni!

   További kérdésem lenne még a szükséges dokumentációkkal kapcsolatban:
   – pályázatai adatalapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum a beruházás megvalósítást követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanusító program használatával készített nem hitelesített energetikai élő- tanusítvány- ilyen tanusítványt hogyan lehet készítetettni? vagy ezt a pályazat felnyitásakor lehet önállóan megcsinálni valahol?
   – szakértői költségeket alátámasztó, minkét fél által aláírt (feltételes) szerződés/számla/megállapodás
   – egy darab, a kivitelezési munkálatokat magában foglaló, mindkét félt által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállakozó/kivitelező (feltételes) szerződés- a 3. számú mellékletet honnan ehet letöltenei? vagy csak a páylázat elindításakor lesz elérhető a formátum?
   – 4 számú melléklet szerinti tételes vállakozó/kivitelező költségvetés- itt szintén a 4. számú mellékletről étrdeklődnék

   Köszönöm előre is metisztelő segítségüket!
   Üdvözlettel:
   Csécsei Szilvia

  • Üdvözletem ! Szeretném megtudni, hogy pályázhatok-e támogatásra kétlakásos ikerház egyik felének tulajdonosaként. Az ikerház másik felének tulajdonosa már önerőből felújította a házrészét ( nyílászáró csere, szigetelés, fűtés korszerűsítés).
   Ha igen, a felújítást még ebben az évben el kell végezni, vagy kivitelezhető-e az elkövetkezendő 1-2 évben.

   Válaszukat várva tisztelettel:

   Szabó Judit

 53. Üdv !
  Szeretném megkérdezni , hogy elindul-e a fűtéskorszerűsítési pályázat 2018 -as meghirdetett július 1

 54. Fűtéskorszerűsítési pályázat iránt érdeklődöm én is, nagyon várjuk de röpködnek a kacsák, nagyon közel a határidő, valóban, lesz-e vagy nem?

 55. Tisztelt Cím!!Szeretnék érdeklődni hol tudom a nyomtatvány letölteni ha valóban indul a pályázat.A Nyílászárókat pontosabban az ablakokat szeretnénk cseréltetni!Az önerőnk megvan hozzá! Többfelé kértem árajánlatot .Úgy gondolom meg találtam azt ami nekünk a legkedvezőbb. Augusztusban szeretnénk a cserét elvégeztetni ,de ezt már megrendelnénk Júliusban!Kérdésem az volna mivel előleget kell fizetni a megrendelésnél ugye arra az aznapi dátumot irják,viszont a legyártás kb 5 hét az már ugye a beépítéssel megegyező időpont!!Igy tehát két számlánk volna Július Augusztusi dátummal!!Befolyásol e ez valamit a pályázaton??

 56. Szép Jó napot! Kérdésem a következő lenne, van ugye egy ki írás hogy minek is kell megfelelni vagy mik is kellenének a pályázati papírokhoz hogy beadható legyen és ott!!!!! hivatkozik a 3-as melléklet-re és a 4-es melléklet-re!!! de melyikre??? ugyan is van belőle kettő!!! 1234/1234????? Amúgy meg a 7-8-9-es pontban dokumentumok amiket kér az nem olcsó!!! nekem 500E-1M ft ig adtak ár ajánlatot hogy megcsinálják! Ez 5-db tanúsítvány és hivatalos dokumentumok!ára ezért ennyi! ezek mind tartalmazzák a tervrajzot és a kivitelezést! az oké hogy elszámolható,de ha nem nyer a pályázatom akkor bebukom….. vagy hogy is van ez a rész? Kérdésem erre vonatkozna. Köszönöm a válaszukat előre is! Gábor

 57. Állítólag csak 2019-ben indul az Otthon melege program, mert a Kormány elszúrta az ide pályázatot!

  A kormányátalakítás miatt legalább fél-egy év csúszással várhatóak új, energiafogyasztás-csökkentési vissza nem térítendő támogatási programok – írja a Népszava. A lapnak az Otthon melege programért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium nem kívánta megerősíteni sem azt, hogy folytatódik a program, sem azt, hogy csúszik, a lap viszont úgy tudja, hogy a kormányzat átalakítása miatt kimaradhat az idei év.
  Tavaly augusztusban az akkori felelős, az időközben megszüntetett Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már kész terveket vázolt fel a 2018-as évre a cikk szerint, ráadásul év elejére ígérték a folytatást. A háztartási napelem-telepítéshez, illetve az épületek különálló elemei – például nyílászárók – cseréjéhez szántak anyagi segítséget, és a korábbi évek sikere után számítani lehetett a mosó- és hűtőgépcsereakcióra is.
  Weintgartner Balázs államtitkár viszont a kormányváltás óta csak általánosan kötelezte el magát az Otthon melege program (OMP) folytatása mellett, és most csak annyit mondott a lapnak, hogy jelenleg tekintik át a folytatás lehetőségeit.

  Szóval aki az OMP – ra várt és pályázni akart annak várni kell 2019-ig!

 58. Mi lemaradtunk a 2018 évi Pályázatról.
  Lesz e 2019-ben is támogatás.
  Ki tudja megcsinálni nekünk a pályázatot?
  Nemrég vettünk egy felujitandó 1975 ben épült családi házat Keszthelyen. Szükséges a fütés korszerüsités, nyilászáró csere stb.
  Üdv: Gabriella

Leave a comment