Tartósan beteg – fogyatékos gyermek utáni támogatások: családi pótlék, gyes, gyed, családi adókedvezmény 2015-ben.

Kinek jár a magasabb összegű családi pótlék?
Tartósan beteg gyermeke után emelt összegű családi pótlékra jogosult, aki a nevelési vagy iskoláztatási pótlék feltételeinek megfelel.

Mennyi az emelt összegű családi pótlék összege?
1.    Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után: 23.300,- Ft

2.    Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25.900,- Ft

3.    Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén: 20.300,- Ft
(Az összegek a 2012. február hónapban érvényes összegek)

Hol lehet igényelni a magasabb összegű családi pótlékot?
A családi pótlék kérelmet a lakhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósághoz és a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

A nyomtatvány neve: Kérelem családi pótlék megállapítására
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján

IGAZOLÁS a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről letölthető:
http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladtamogatas_nyomtatvanyai/2

Ki számít tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak?
a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A külön jogszabály a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet. A 18. év alatti gyermek betegségét  ezen rendelet melléklete szerinti „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványon kell igazolni. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

b) az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezen feltételek fennállását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  vizsgálja és igazolja, amelyről szakhatósági állásfoglalást ad ki.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását – a külön jogszabályban előírtak szerint – igazolták.

A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra mindaddig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét – sajátos nevelési igényű tanuló esetén – a 23. életévét betölti.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy nem részesülhet családi pótlékban, ill. a fogyatékossági támogatás nem állapítható meg, ha a 18 éven felüli személy vagy rá tekintettel más személy családi pótlékban részesül.

A tartósan beteg-, valamint a fogyatékos gyermekek utazásához kedvezmény, valamint támogatás jár. Ennek keretében adható közlekedési, gépkocsi-szerzési támogatás, parkolási igazolvány, utazási kedvezmény, utazási költségtérítés.

Utazási kedvezmény – vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz igénybevétele esetén a jegykedvezmény és bérletkedvezmény – nemcsak a gyermeknek, hanem a vele együtt utazó személynek is jár, a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány alapján. Emellett utazási költségtérítés is jár egyebek között a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézménybe történő utazáshoz.

A tartósan beteg-, valamint a fogyatékos gyermekek tanulmányait oly módon is segítik, hogy ingyenes tankönyvellátást, és támogatott gyermekétkeztetést biztosítanak a részükre. Az ingyenes tankönyvellátás nem jelenti azt, hogy minden esetben új tankönyvet kap a gyermek. Iskolai könyvtárból származó – mások  által használt – tankönyvet is lehet a gyermek részére átadni.

Végezetül nem szabad megfeledkezni a gyermekgondozási segélyről, amely tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetében a 10. életév betöltéséig igényelhető. Ezen ellátásra vonatkozó kérelmet a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a gyermek tartós betegségére, illetve fogyatékosságára vonatkozó igazolásokat is.

Vélemény, hozzászólás?