Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

By | 2018-01-07

Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

Sok megkeresés érkezik az Otthon melege program keretében kiírt Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram pályázattal kapcsolatban. A pályázat iránt érdeklődők körében sok megválaszolatlan kérdés van. Ezek közé tartoznak a legalapvetőbb, a pályázatkezelő szervre vonatkozó kérdések, a pályázat konkrét technikai beadására és a pályázat lebonyolítására vonatkozó kérdések is. A pályázat hivatalos oldalán még nem jelentek meg a gyakran ismétlődő kérdések és a vonatkozó válaszok. Ezért, az alábbiakban összegyűjtöttünk pár fontos elemet, amelyek hasznosak lehetnek a pályázat elkészítésénél.

Pályázók köre?

 • A pályázatra CSAK magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot.
 • tulajdonostársak és haszonélvezők hozzájárulása szükséges a beruházáshoz megvalósításához és fenntartáshoz

Mire lehet a támogatást igénybe venni?
Olyan kizárólag hagyományos technológiával (vályog illetve falazott szerkezetű) épületek felújítására, amelyek 1996 előtt épültek, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek. Az egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező épület a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában áll és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi ház.
Nem lehet a támogatást igénybe venni, ha

 • már a beruházást megkezdték
 • ha az épületnek állékonysági problémája van (niylatkozatban igazolni kell, hogy nincs)

A beruházás költsége

 • Önrész + vissza nem térítendő támogatás

Vissza nem térítendő támogatás mértéke
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető

A támogatási arány a beruházás komplexitásától függ.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek:

 1. Hőszigetelés+1 energiahatékonysági fejlesztés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése: az elszámolható költségek 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft.
 2. Hőszigetelés+min. 1 megújuló energia hasznosító rendszert kiépítése esetén: az elszámolható költségek 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft.
 3. Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft.
 4. Egy típusú fejlesztés: az elszámolható költségek 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft.

Egy épületre 1 db pályázat nyújtható be.

Finanszírozás formája: utólagos finanszírozás, vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek köre:
Az épületburkot érintő beavatkozások vonatkozó rendelete: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. számú melléklet – költségoptimalizált követelményszint.

Támogatható tevékenységek

 1. Homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, felújítása: A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget
 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
  • A pályázat beadását megelőzően saját költségen megvalósított hőszigetelési munkálatok esetében támogatás visszamenőleg nem igényelhető, azonban jelen pályázat keretében lecserélhető, vagy a meglévő hőszigetelő rendszer alkalmassága esetén újabb réteg fogadásával bővíthető.
  • ! Országos Tűzvédelmi  Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
  • A határoló szerkezetekre vonatkozó elszámolható hőszigetelési költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.
 3. Fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása 
  • Hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra:
   • Használati melegvizet előállító berendezés cseréje,
   • Fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése, cseréje, átalakítása, kialakítása.
    Fenti beruházások megvalósításához kapcsolódó járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és/vagy használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása, gázbevezetés költségei, stb.) támogathatóak.
 4. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése
  A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése a pályázattal érintett teljes épület energiaigényének fedezésére szolgálhat.
  Támogatható megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, mint a meglévő fűtési- és /vagy használati melegvíz rendszert kiegészítő alábbi elemek:

  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás és fűtésrásegítés céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (háztartási méretű kiserőmű5 , áramtermelés céljából)
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
   Támogathatónak minősül továbbá minden olyan kivitelezési munkálat, mely elengedhetetlenül szükséges az I.-IV. pontokban jelölt, mérhető energia megtakarítást, illetve CO2 csökkenést eredményező munkák megvalósításához (pl.: kapcsolódó energiafelhasználás méréséhez, kazáncsere esetében a kéményfelújítás, lapos tető hőszigetelése esetén a tető vízszigetelése, gázbekötés költsége, stb.)

Elszámolható költségek köre

 • Anyagköltségek
 • Munkadíj
 • Szakértői, tervezői, eljárási költségek
 • energetikai számítások és energiatanúsítványok (meglévő és tervezett állapotra
  vonatkozóan) készítésének költségei;

  • gépészeti tervdokumentáció költsége;
  • villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei;
  • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
  • engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége;
  • kéményseprői szakvélemény költsége.
 • Egyéb, elszámolható költségek

A pályázatok benyújtási módja, határideje és helye

Pályázatot benyújtani 2018. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

Kötelezően csatolandó dokumentumok

Pályázati dokumentáció

 • pályázati adatlap
 • csatolandó mellékletek
  • a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő);
  • tulajdonostárs(ak)/haszonélvező(k) tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájárulása (2. számú melléklet szerint)
  • a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, pályázó nevére szóló bankszámlakivonat, banki igazolás
  • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla);
  • a pályázati adatlapon megadott adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotot rögzítő, tanúsító program használatával készített nem hitelesített energetikai elő-tanúsítvány;
  • a szakértői költségeket alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (feltételes) szerződés(ek)/megállapodás(ok) és/vagy számlá(k);
  • egy darab, a kivitelezési munkálatokat magába foglaló, mindkét szerződő fél által aláírt, a 3. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemekkel ellátott vállalkozói/kivitelezői (feltételes) szerződés;
  • 4. számú melléklet szerinti tételes vállalkozói/kivitelezői költségvetés

45 thoughts on “Otthon Melege Program 2018: családi ház felújítás, ablakcsere, és fűtéskorszerűsítés pályázat 2018

 1. Bodnárné Komjáti Erika

  Megnyert pályázat esetén,ha nem a pályázatban megnevezett vállalkozóval végeztetem el a szakmunkát, milyen bejelentési,módositási kötelezettségem van és ezt milyen formában tudom megtenni.Erre szeretnék választ kapni. Köszönettel .

  Reply
  1. Ender Tünde

   Osztatlan közös tulajdonú ingatlanra igénybe lehet venni az otthon melege támogatást?
   Lakóház/házrésznek minősül
   (nem ikerház, nem társasház, egy családi ház ami külön bejáratú, a használati megállapodást tartalmazza az adásvételi szerződés).
   A társtulajdonos beleegyezése meglesz.
   Előre is köszönöm a válaszát!

   Reply
  2. Lengyel László

   Üdv!Érdeklődnék,hogy lehet e úgy pályázni,hogy két utcai nyilászárót cserélnénk+egy napelemrendszert telapítenénk a tetőre?Üdv!

   Reply
   1. Bajzek Ferenc

    Viszont valószínűleg nem lesz elegendő a pályázathoz a kettő utcai nyjlászáró cseréje, ugyanis ezzel nem biztos, hogy valósul meg a teljes épületre vonatkozó energiahatékonyság növelése. Elképzelhető, hogy az összes nyílászáró cseréjével tud csak pályázni a napelem mellett.

    “Egy energiahatékonysági fejlesztés + egy megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése: az elszámolható költségek 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft.”

    Reply
  3. Gasparikné Jóna Katalin

   Érdeklődni szeretnék, hogy a 135 m2-es fűtött alapterület korlát mire vonatkozik? A ház alapterületére, vagy a lakott alapterületre? Vagyis az a kérdésem pontosan, hogy 100 m2 alapterületű ház + 80 m2 alapterületű tetőtér beépítésű házzal pályázhatunk-e?
   Válaszát előre is köszönöm.

   Reply
  4. Viktor

   Tiszteletem!
   Szeretném megkérdezni,hogy kazán cserére hol lehet elolvasni a pályázati kiírást és,hogy mikortól lehet beadni az igénylést? Üdv?

   Reply
 2. Mihályné Fonyódi Eszter

  Jó napot -.
  Nem egészen értem a támogatás feltételeit, Szerintem nem a legrászorultabbak vehetik igénybe a támogatást,
  Ha van bizonyos megtakarításom.nem akarok bankszámlát nyitni ,miért nem kaphatok támogatást
  Másik problémám hogy meghatározzák a lakások számát, Természetesen van logika benne, de lakáson belül egy lakásra is adhatnának támogatást Számon lehet kérni megvalósítás után ,hogy mire költötte a kapott pénzt

  Reply
  1. Nándor

   Bankszámlaszám azért szükséges, mivel nem készpénzben, hanem utalással fizetik ki a támogatást. Természetesen nem kötelező bankszámlát nyitni, de ha ezt nem hajlandó teljesíteni, pályázni se kötelező.

   Reply
 3. P.Ferenc

  Érdeklődnék, hogy használt családi ház vásárlása esetén, tényleges beköltözés előtt szeretném felújítani a házat (ajtók-ablakok cseréje, fűtés korszerűsítés) akkor pályázhatok ?
  (A ház szerződésileg legkésőbb május elején lesz teljesen a nevemen, utána szeretném elkezdeni a munkálatokat)

  Reply
 4. Szentpéteri Csaba

  Üdvözlöm! Szeretnék érdeklődni hogy 2018 áprilisában vásárolunk meg egy téglaépítésű társasházi lakást. Beköltözés előtt szeretnénk korszerűsíteni. ( nyílászárók, fűtés stb ) én jogosult vagyok e erre a pályázatra? Várom válaszát , tisztelettel: Szentpéteri Csaba

  Reply
  1. Nándor

   Ahogy olvastam, CSALÁDI HÁZ pályázhat. A társasházi lakás nem tartozik ebbe a kategóriába.

   Reply
 5. Encz Etelka

  Üdvözlöm! Szeretnèm megkèrdezni ha megújuló energiára pályáznék (napkollektor) és ahoz tető csere szükséges. Elszámolható-e a pályázati költségekbe.
  Tisztelettel: Encz Etelka

  Reply
 6. Virág Virág

  Tisztelt Cím!
  2018 nyarán szeretném felújítani családi házunkat,lehet egyszerre több korszerűsítést elvégezni szigetelés,fűtés,nyílászárók cseréje?

  Reply
  1. Lukács Lászlóné

   Ugyan ezt kérdezném, csak belső /pl. fürdőszoba, vezetékek,sb./ felújításokra, konvektorok cseréje, szigetelésre 1 fő minimálbérrel, 1 kisgyermek, 1 fő 22.800.-Ft jövedelemmel milyen eséllyel pályázhatna?

   Reply
  2. Márta

   Szeretném megkérdezni,hogy 160 négyzetméteres fütött alapterületű családiház homlokzati hőszigetelésére és tetőcserére igényelhető a visszanemtéritendő kölcsön?

   Reply
 7. Berkes Róbert

  kiírnak vagy már egy 10 mFt-ig igényelhető támogatást is családi házra az melyik pályázat? Külön külön lehet-e pályázni a különböző felújítási munkálatokra, ha igen hogyan?

  Reply
 8. Dr. Mikó Magdolna

  Osztatlan közös tulajdonú 4 lakásos ház egyik lakása az enyém. Jogosult vagyok a támogatásra?

  Reply
  1. Nándor

   Emiatt kell csatolni a tulajdoni lapot. Ha értőn elolvasta, látható, hogy CSALÁDI HÁZ pályázhat.

   Reply
 9. Tóth Csabáné

  Tisztelt Cím!

  Érdeklődnék, hogy nyugdíjasként, szigetelés cserére lehetőség van-e a pályázaton belül. Jövedelmem igen alacsony.
  Szeretnék pályázni az otthon melege programban 2018-évben!

  Reply
  1. Nándor

   Úgy látom, nem a jövedelemtől függ a pályázat, hanem a jogosultsági feltételektől: épület mérete, építési engedély kiadásának ideje, stb. A pályázó jövedelme nem szempont. Persze utófinanszírozású, tehát először ki kell fizetni a teljes összeget, és utána lehet a támogatást visszaigényelni. Ezt viszont mindenki saját maga tudja, hogy megoldható-e, vagy sem.

   Reply
  2. Bajzekferenc Ferenc

   Nem jövedelem, hanem önerő függvénye. Vagyis igen pályázhat. Viszont azzal számolnia kell, hogy a támogatott részösszeget is önnek kell megelőlegeznie, valószínű a kiutalás csak ezután történik meg.

   Reply
 10. Géresi Mihály

  Lehet még a 2017 / 2018 év Melege Otthon programra pályázni ? Ha lehet akkor hol ?

  Reply
  1. Nándor

   Nézze meg az “Othhon Melege” honlapon, mely pályázatok élnek még. Ez a pályázat 2018. 07. hótól pályázható. Nem írta, melyik programra pályázna.

   Reply
 11. László Imréné

  Mikortól lehet beadni 2017/ 2018-ban a nyílászáró csere pályázatot? Van e négyzetméterhez kötve, hogy hány négyzetméteres lakásnál lehet benyújtani a pályázatot? Lehet e még pályázni a 2017/2018 év nyílászáró csere programra? Ha igen akkor hol?

  Reply
 12. Pusztai Judit

  A fűtéskorszerűsítés is az 1996 előtt épült házakra adható be,vagy nincs korlátozva? Tavaly először az épités évéhez kötötték,majd megszüntették a korlátot .

  Reply
 13. Nóra

  Üdvözlöm,

  Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatot hol kell benyújtani majd?
  Ha jól olvastam ügyfélkapu regisztráció szükséges hozzá. Ezek szerint az ügyfélkapun keresztül kell majd a pályázatot beadni?

  1938-ban épült családi házban gázkazánt szeretnénk korszerűbb újabb kazánra cserélni, első terveinkben a padlófűtés szerepel mellé.
  Erre is ha jól értem lehet igényelni a támogatást?!

  Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel: Nóra

  Reply
 14. Erika

  Jó Napot! Érdeklődni szeretnék, hogy mi szeretnék a férjemmel fűtéskorszerűsítésre pályázni, annyi lenne a kérdésem hogy a munkát ha kiadjuk egy szerelőnek, ő állhat velünk rokoni kapcsolatban? Válaszát előre is köszönöm.

  Reply
 15. Jakab Ágnes

  Üdvözlöm!
  Nem tudom jól értelmeztem e, hogy akkor lehet pályázni ha a beruházás még nem kezdődött el. Tehát ha tavasszal elvégzik a fűtéskorszerűsítést akkor nem pályázhatok júliusban?

  Reply
  1. Bajzek Ferenc

   Igen, jól értemlezte.
   De amit a pályázatnál figyelembe vesznek az a számlák dátuma.

   Reply
 16. Fontányi Gréta

  Tisztelt Ügyintéző !
  Szeretnék érdeklődni, pontosan mit jelent a 135 m2 fűtött alapterület? Egy 120 m² alapterületű kétszintes családi házra benyújtható a pályázat? vagy a fűtött m²-t jelenti a fenti megnevezés, nem az alapterületet?
  Előre is köszönöm

  Reply
 17. László

  Tisztelt Szerző!

  a 135 nm-be tetőtérnél a teljes fűtött terület vagy csak a 190 cm feletti alapterület számít bele?
  A fűtött garázs is beleszámít?
  Ki és mikor fogja meghatározni a fűtött terület méretét a pályázat alatt?
  Hol található a pályázathoz tartozó hivatalos weboldal?
  Ha csak tervezem a vásárlást (jelenleg lakják), az ingatlan lakotságát bizonyitó számlák szólhatnak az előző tulajdonos nevére, vagy csak saját névre szólókat lehet csatolni?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!

  Reply
 18. Csomós Melinda

  Utófinanszírozás?Mit jelent? Kifizetek mindent én és utólag kapom vissza az összeget. Az, hogy nyertem-e a pályázaton, az előtte vagy utána derül ki, miután kifizettem mindent?

  Reply
 19. Nikolett

  Tisztelt Szerző!

  Szeretném kérdezni, hogy ha pályázok, önrésznek elfogadják-e a szeptemberben lejáró OTP lakástakarékot (4 éve rakom)? Meddig kell elvégezni a felújítást? Eltolható esetleg 1 évvel? Idén szerettem volna pályázni, de babát várok és egy újszülöttel nem szeretném a fűtést bántani.
  Konkrétan, ha idén pályázok és a lakástakarék miatt csak 2019 szeptemberében tudunk az érdemi munkának nekiállni, az már kizáró ok?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Reply
 20. Kneisz István

  T. Cím !

  Házunk két szintes, azonban csak a földszinten kívánjuk pályázat segítségével cserélni a nyílászárókat. Az emeleten nem vagy csak később 100 %-ban önerőből. Ebben az esetben csak a földszint alapterülete számít ill kell. hogy 135 m2-nél kevesebb legyen ? A tul lapon 141 m2 szerepel lakás és garázs megnevezéssel. Ebből az alapterületből levonhatom a garázs 28 m2 alapterületét, ami után adót is fizetek?
  Megtisztelő válaszát megköszönve, tisztelettel: K. István

  Reply
 21. Elek Józsefné

  Üdvözlöm! Szeretném megkérdezni, hogy hol lehet és meddig lehet pályázni nyilászárók cseréjéhez. Sziveskedjen már megirni pontosan, hogy milyen dokumentációkat kell becsatolni, gondolok itt pl.energetikai tanusitványra.

  Reply
 22. marci

  Tisztelt Cím!

  Kérdezem, hogy a fent leírt támogatási rendszer 2018. évre most kiírt pályázat. Ha ez az idei évi támogatási rendszer kiírása, kérném a pontos hivatalos kiírás elérhetőségét. Ha egy régebbi kiírás ismétlése ( tehát 2018 ra nincs 40-55% támogatású pályázat). Kérem a megtévesztések elkerülése érdekében feltüntetni, HOGY JELENLEG NINCS!!!
  Ne keverjük bele a kamatmentes támogatást!! Csak a vissza nem térítendő támogatású pályázat részleteit szeretném tudni. Ha a fentiek igazak, örülök….

  Mivel érdekel a lehetőség kérem a pontos információk átadását.
  köszönettel

  Marci

  Reply
 23. Farkas Zoltán

  Tisztelt Ügyintéző. Érdeklödnék megújuló energiának számit e az inverteres klimafütés (höszivattyú) és pályázható e fütéskorszerüsités cimen? Köszönöm válaszát!4

  Reply
 24. Kustánczi László

  Üdvözlöm
  Egy 160 négyzetméteres lakásnak vagyok 0,5 tulajdonosa a másik tulajdonos a testvérem és édesapám haszonélvezettel rendelkezik az ingatlan felett. Mindhárman szeretnénk a családi házat kültéri szigeteléssel, és fütéskorszerüsitéssel lakhatóbbá tenni. Szeretnénk erre Pályázatot benyújtani, ehhez kérnénk részletes tájékoztatást.
  Köszönettel Kustánczi László

  Reply
 25. Németh Miklós

  T cím!
  2018 as fütéskorszeűsítés programra szeretnék pályázni. Kérdésem,hogy a kiírásban szereplő dokumentációkat
  (tulajdoni lap ,költségvetés,energetikai felülvizsgálat ,vállalkozói szerződés) előre be lehet e szerezni,azaz 2018 július 1 előtt.

  Reply
 26. Gaál Zoltánné

  Családi házat vásároltunk. A ház 2 éve üresen áll, mivel a tulajdonosok meghaltak.
  Így a pályázathoz fűtés számlát nem tudunk csatolni.
  Ennek hiányában várható-e a pályázat megnyerése.
  Nyílászárók cseréjét, külső szigetelést tervezünk.
  Köszönettel várom válaszukat.

  Reply
 27. Kollányi Regina

  Tisztelt Cím!

  Érdeklődnék, hogy egy meglévő már a tulajdonomat képező családi ház, melyen már a nyílászáró csere és egyéb korszerűsítés megtörtént, ugyanakkor a fűtéskorszerűsítés és tetőcsere még vissza van, ebben az esetben lehet-e pályázni, mi szükséges hozzá?

  Üdvözlettel,
  K.Regina

  Reply
 28. V. Antal

  Komplex felújítás (hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés valamint napkollektor) esetén hogyan értendő az EGY kivitelezői szerződés? Megbízok egy generálkivitelelzőt (20 % felárért), vagy elegendő szakterületenként benyújtani a szerződéseket, és akkor több szerződés kell?

  Reply
 29. Rabie Judit

  Hol lehet és meddig lehet pályázni nyilászárók cseréjéhez. szigeteléshez a 2018-as évben.
  Sziveskedjen megirni , hogy hol és hogyan lehet elkezdeni a pályázatot, vagy van-e olyan személy aki ebben tudna segíteni.

  Reply
 30. R.Márta

  Szeretném megkérdezni,hogy 100 négyzetméter alapterületű földszint és 60 négyzetméter tetőtébeépitett családi ház tetőcseréjére és homloztai hőszigetelésére igénybevető a vissza nem téritendő kölcsön?

  Reply
 31. Hidegné Szabó Éva

  Most vásároltam családi házat, amiben pár éve nem lakott senki, így a közüzemi számlákon nem szerepel jelentős összeg. Fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére és egyéb felújításokra van szükség. Lehet-e ilyen csekély közüzemi számlákkal is pályázni?

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

15 − kettő =