Beiskolázási támogatás 2018/2019 tanévre – Támogatások tanévkezdéshez – már most jó tudni >>>

Beiskolázási támogatás 2018/2019 tanévre – Támogatások tanévkezdéshez – már most jó tudni >>>

Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
TÁJÉKOZTATÓJA A TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOKRÓL

INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

Támogatásra jogosult:
– tartósan beteg
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
– pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
– három vagy többgyermekes családban él,
– nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló.

Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni (általában március 31-ig). Ha a bejelentés későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
– a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
– természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
– az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg. A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,
– akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (2015-ben 39.900,- Ft) ha
– a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
– a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy
– a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2015-ben 37.050,- Ft) feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY

Gyermekétkeztetés esetén
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
– fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-ra
– a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra
– három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ra.

A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig jár.

A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat részesítik alkalmanként rendkívüli támogatásban, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.
Ha a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás juttatása természetben történik, az történhet, a tanév elején az iskolaszerek beszerzésében, biztosításában illetve ruhaneműk (pólók, tréningruhák, cipők) formájában, továbbá az év folyamán ugyanezekben illetve a téli tüzelő biztosításával is.

TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
– 2017. augusztus 1-jén fennáll, továbbá ha a jogosultság
– 2017. novemberében fennáll, november hónapban
5.800-Ft értékű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

2018-ban a támogatást a tanév első napját megelőző 60. naptól év végéig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának vagy társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának. A támogatás kizárólag utalvány formájában nyújtható, mely tankönyvre, taneszközre, ruházatra költhető.
A támogatás gyermekenként 29.400 forint, azaz a mindenkori minimálbér 30 százaléka a közoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermekek tekintetében.

Forrás : www.kormany.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

2 × kettő =