Címke: 100 ezer forintot ad az állam

100 ezer forintot ad a Kormány – a te gyermekednek is jár ez a pénz >>>

100 ezer forintot ad a Kormány – a te gyermekednek is jár ez a pénz >>>

Minden gyermeknek, aki 2005. december 31. napja után született a Magyar Állam támogatást nyújt, amelyet a fiatal felnőttek önálló életkezdésének anyagi megalapozása a célja.

Nem kell igényelni ezt a támogatást, a Magyar Államkincstár a gyermek születése után automatikusan megnyit egy számlát, amelyre 42.500 forintot utal, erről postai úton küld értesítést  a szülőnek.

Azoknak a gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és a nevelésbe vett gyermekek számára második alkalommal is utal a MÁK, amikor a gyermek betöltötte a 7. életévét és harmadik alkalommal is utalnak, mikor a gyermek betöltötte a tizennegyedik életévét. Azoknál a jogosult gyermekeknél, akik 2006-ban születtek a két alkalommal 42.000- 42.000 forintot utal az állam a számlájára, míg a 2007-ben és az  után született gyermekek esetében ez az összeg 44.600- 44.600 forint.

Babakötvény esetén, amennyiben nem szeretné a szülő havonta megtoldani a kamatokat, 18 év alatt közel 130 ezer forint gyűjthető össze.Ha a szülő megnyitja a START Értékpapír számlát a gyermek születése után, akkor erre a számlára kerül automatikusan az életkezdési támogatás összege, vagyis 42,500 forint.Érdemes meglépni ezt a lépés, mert ebben az esetben a 3 százalékos infláció mellett a kamatprémiumot is megkapja gyermekünk.Ezzel együtt pedig közel 122 ezer forintot kap 18 éves korában!Ez az összeg, akkor értendő, ha a szülő egyetlen fillért sem helyez el a számlán!Vagyis ez az egyetlen lépés 50 ezer forint pluszt eredményez majd gyermekünknek 18 éves korában!

Az összeget egészen a fiatal betöltött 18. életkoráig évente növeli az állam, a hivatalosan közzétett előző éves átlagos fogyasztói árindexnek a mértékével, a fiatal miután betöltötte a 18. életévét, azután veheti fel az évek alatt összegyűlt megtakarítást a következő célokra: lakhatásra, tanulmányok finanszírozására, a gyermekvállalás feltételeinek megteremtésére, pályakezdésre vagy jogszabályban meghatározott más célokra.

A gyermek törvényes képviselőjének adott a lehetőség, hogy a kincstári letéti Start számláról  az életkezdési támogatás összegét áthelyezze egy Start-értékpapírszámlára, amely  szintén a  Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain nyitható. Erre a számlára nem csak természetes személyek, hanem a települési önkormányzat is befizethet összegeket, erre nincs lehetőség a letéti Start számla esetében. Ezért is érdemes a Start-értékpapír számlára elhelyezni a pénzt, mert így gyarapítható az összeg. Szintén nagy előnye a Start értékpapír számlának, hogy az  gyermek számláján az állam jóváírja a tárgyévben befizetett összegek 10%-át, de ez az összeg nem lehet több évi 6.000 forintnál.

Azoknál a gyermekeknél, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek vagy nevelésbe vettek és rendelkeznek Start-értékpapír számlával, az állam által jóváírt összeg a számlára a tárgyéveben befizetett összeg 20%-a lehet, de nem lehet több mint évi 12.000 forint, ezt a támogatást a számlavezetőnek kell megigényelnie. Abban az esetben ha a gyermek mindkét jogosultsággal rendelkezik, akkor mindkét jogcímen megilleti a támogatás.

Ahhoz, hogy jóváírásra kerüljön a támogatás, a számlavezetőnek a tárgyévet követő március 1-ig meg kell igényelnie, amely igénylést elektronikusan kell beküldeni a MÁK-hoz.
Azoknak a gyermekeknek az esetében, akik jogosultak rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, esetükben a szülőnek vagy  törvényes képviselőjének,vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján a 16. életévét betöltött gyermeknek a számlavezető által rendelkezésre bocsátott és szabályosan, hiánytalanul kitöltött okiratot vissza kell juttatnia a számlavezetőhöz, a naptári évet követő év január 15-éig.
A nevelés esetében nem kell benyújtani igénylést, a Kincstár részére a gyámhivatal szolgáltat adatokat a naptári évet követő február 15-ig, és ezeket az információkat juttatja el a számlavezetőhöz a Kincstár a támogatás igénylésének az érdekében.
A törvény értelmében az életkezdési támogatásnak az összege örökölhető, amennyiben a gyermek elhalálozik. A támogatásnak a jóváírása megszűnik a gyermek 18.életévének betöltése napján vagy a gyermek halála esetén, a gyermek elhunytát követő napon.
Az életkezdési támogatás kifizetését a Start-értékpapírszámlán  vagy a kincstári letéti Start-számlán nyilvántartott követelés alapján kérheti
– a  fiatal felnőtt 18. életévének betöltése napjától,
– a gyermek halála esetén az örökös az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése után kérheti.

100 ezer forintot ad az állam, ha munkanélküli vagy!

100 ezer forintot ad az állam, ha munkanélküli vagy!

Sajnos manapság sokan nem találnak munkát, annak ellenére, hogy keresnek és nem riadnak vissza nehezebb munkáktól sem a pénzkereset érdekében! Őket támogatja az állam.Sajnos a tendencia egyre inkább az, hogy egyre kevesebbet fordítanak szociális kiadásokra, így a munkanélküliek támogatására is, de még mindig több ellátást is igénybe lehet venni álláskeresőként, ami pár hónapra megoldhatja a gondjainkat vagy legalábbis segíthet rajtunk.

 

Az állam egyre jobban támogatja a közmunkát és igyekszik a segélyezést jelentősen visszaszorítani, de azért még mindig vannak igénybe vehető anyagi támogatások.A kormány az álláskeresők mellett több munkaadót is támogat, ezzel is elősegítve a foglalkoztatás növekedését.Cikkünk összefoglalja, azokat az ellátosokat, anyagi támogatáskat, segélyeket és lehetőségeket, amelyeket álláskeresőként igénybe tudsz venni!

 

Álláskeresési támogatásra vagy jogosult abban az esetben, ha a munkanélkülivé válásod előtti 3 évben legalább 365 napot dogoztál, jelenleg nincs munkád, nincsen vállakozásod, nem tud biztosítanai számodra állást a helyi munkaügyi központ sem.Ennek az összege aminimálbér 60 és 100%-a közötti összeg lehet és maximum 90 napig, azaz 3 hónapig kaphatod.Ez azt jelenti, hogy akár havi 105 ezer forintot is kaphastz álláskeresési segélyként 3 hónapig!

Munkanélküliként keresetpótló juttatást is kaphatsz, ami azonban alacsonyabb összeg, mint az álláskeresési járadék, de még mindig több mint a semmi.Ennek összege a közfoglalkoztatásban megállapított bérekhez van kötve, annak lehet a 60 – 100%-a vagyis 47 493 és 79 155 forint közötti összeg lehet.Feltétele, hogy ha a munkaügyi központ által ajánlott képzésen, tanfolyamon részt kell vennünk.

Az idősebb korosztály munkaerőpiaci helyzet talán a legnehezebb, számukra is van egy speciális támogatás, melyet megkaphatnak ha munkanélkülivé váltak.Feltétele, hogy maximum 5 év hiányozhat az öregségi nyugdíjkorhatárig az igénylőnek.Ez tulajdonképpen az álláskeresési járadék meghosszabítása, az állaskeresési járadék után lehet kapni, maximális összege jelenleg a minimálbér 40%-a, azaz havi 42 ezer forint lehet.

A munkahelyvédelmi akcióterv is tualajdonképen támogatja a munkavállalót és a munkaadót is.Ez tulajdonképpen adókedvezményt jelent azoknak a cégeknek, akik 25 évnél fiatalabb vagy 55 évnél idősebb dolgozót alkalmaznak.Hamarosan kiterjesztik a programot a 25 és 55 év közötti munkavállalókra is.A kismamák munkavállalást is hasonló kedvezményekkel támogatják.

Óriási segítség az egyetemet, főiskolát végzett hallgatóknak a diplomamentő program, hiszen sajnos közülük rengeteg olyan fiatal van, aki nem kap diplomát, mert rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával.Nekik nyújt lehetőséget teljesen ingyenes nyelvtanulásra, majd nyelvvizsgát a diplomamentő program.