600 ezer forintos egyösszegű támogatás egyedülálló szülőknek: Mutatjuk >>>

600 ezer forintos egyösszegű támogatás egyedülálló szülőknek: Mutatjuk >>>

Kérlek oszd meg te is!

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye rendelet alapvetően a gyermekes házaspároknak szól, feltételezi mindkét szülő meglétét. Ám azok se tántorodjanak el az igényléstől, akik egyedül nevelik egy vagy több gyermeküket! 2016. január 1-jétől a feltételek módosultak, ennek következtében kibővült az otthontámogatás igénylésére jogosultak köre és immár kiterjed az egyedülálló szülőkre is.

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Hazánkban, akárcsak szerte a világon, sajnos jellemző a válás. A gyermekekkel egyedül maradó szülőkben a CSOK kapcsán természetes módon merül fel a kérdés, hogy ők vajon igénybe vehetik-e ezt a vissza nem térítendő támogatást. A válasz: igen! Mégpedig a meglévő gyermekek után, a gyermekelhelyezés igazolásával. Ha korábbi házasságból vagy élettársi kapcsolatból született gyermek, a CSOK-ot ugyanolyan célokra lehet igényelni, mint a jelenleg is házasságban és gyermekekkel élők esetében, tehát fordítható használt és új lakás vásárlására, új lakás építésére, illetve az ingatlan kibővítésére. A rendelet pontosan megfogalmazza, hogy különélő szülőknek igazolniuk kell a gyermekelhelyezést, mégpedig anyakönyvi kivonattal és jogerős bírósági ítélet bemutatásával. Válás esetén mindez rendelkezésre áll, de a korábban élettársi kapcsolatban élők számára is van megoldás.

Ebben az esetben a CSOK igényléséhez a gyermekelhelyezés igazolására alkalmas a gyermek lakcímkártyája vagy a korábbi élettárs tanúk előtt tett nyilatkozata arról, hogy a gyermek nem az ő háztartásában él. Mivel az elvárások ezzel kapcsolatban bankonként változóak lehetnek, érdemes ott utánajárni a részleteknek, ahol a CSOK-ot igényelni szeretnénk.

ogosultsági feltételek:

• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)

• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;

• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;

• köztartozás-mentesség;

• 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással).

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

a) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően;

b) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki

• a 25. életévét még nem töltötte be;

• a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

c) az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után a gyermek szüleinek halála esetén (élettársak esetén a gyermek az egyedüli gyám- ként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül).

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?

• vételára nem haladja meg a 35 millió forintot;

• a lakás alapterülete 1 gyermek esetén minimum 40; 2 gyermek esetén minimum 50; 3 gyermek esetén minimum 60;

4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül, bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be.

A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről („nullás igazolás”); igazolás arról, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére; házastársak részére házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata (örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat); gyámság esetén a gyámható- ság kirendelő határozata; adásvételi szerződés; bővítés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.

Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésé- vel az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges forma- nyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

Be the first to comment on "600 ezer forintos egyösszegű támogatás egyedülálló szülőknek: Mutatjuk >>>"

Leave a comment