Méltányosságból adható egyszeri segély 2018

Méltányosságból adható egyszeri segély 2018

A beteg ember életminőségének javítása érdekében, az egyén sajátos helyzetének figyelembe vételével lehetőség van méltányosságon alapuló támogatást nyújtani. A közös társadalmi kockázatviselés és a méltányosság elve alapján – az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta keretek közt – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban:  NEAK) méltányosságból átvállalhatja egyes orvosi ellátásokért fizetendő díjat, vagy annak egy részét, ha a térítést az ellátást megelőzően kérik (méltányossági kérelemmel), és az ellátást finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál kívánják igénybe venni.

Mire figyeljek, ha az igénybe vett ellátás méltányossági alapon történő megtérítését kérem?

A NEAK méltányossági alapon is csak az alábbi feltételek esetén járulhat hozzá az egészségügyi ellátások térítési díjához:

 • Mindig az ellátás igénybevételét megelőzően nyújtsa be a kérelmet, hiszen a térítési díj átvállalására kizárólag a NEAK egyedi méltányossági határozata alapján kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén.
 • Ügyeljen arra, hogy kizárólag olyan ellátás díjának megtérítése kérhető, amelyet finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál tervez igénybe venni.
 • Kérjük, hogy kérelmét mellékleteivel együtt személyesen, postai (1139 Budapest, Váci út 73/A., postacím: 1565 Budapest) vagy elektronikus úton (egyedifinanszirozas@neak.gov.hu) juttassa el a NEAK részére. A kérelem elektronikus benyújtása esetén is csatolni kell valamennyi szükséges mellékletet.
 • A kérelem a NEAK honlapján található nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, azonban annak használata nem kötelező. Felhívjuk a figyelmet, hogy fogorvosi ellátás esetén külön formanyomtatvány áll rendelkezésre.
 • Írásbeli kérelmében rögzítse személyazonosító adatait, TAJ-számát, és mellékelje:
  • az ellátás szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt (pl. zárójelentést, kezelőorvosi igazolás, beavatkozást igazoló orvosi iratok, beutaló másolata),
  •  a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárásra vonatkozó kérelem esetén a magyarországi szakmai elfogadottságot igazoló dokumentumot,
  • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét, NEAK kódját, a munkahely ÁNTSZ kódját, továbbá
  • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos-szakmai szempontból indokolt ellátás vállalásáról,
  • igazolást a beavatkozás várható költségéről (árajánlat), valamint
  • implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát,
  • fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet.
 • Ugyanolyan egészségügyi ellátásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén az ellátás szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentáció tekintetében csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket, míg a többi melléklet vonatkozásában valamennyi felsorolt dokumentumot ismételten szükséges csatolni.

Fontos, hogy a kérelmet orvos-szakmai indokoltság vizsgálata alapján bírálja el a NEAK, az Egészségbiztosítási Alapban – meghatározott összeggel, zárt kassza keretében – rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelembe vételével.

Mely ellátásokat vehetem igénybe méltányossági alapon?

A NEAK − az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból hozzájárulhat:

 • a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott egészségügyi eljárások költségeihez, 
 • a befogadott egészségügyi ellátás befogadástól eltérő alkalmazása költségeihez, illetve
 • a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjához.
 • Az alábbi részleges, illetve kiegészítő térítési díj fizetéséhez lehet méltányosságból hozzájárulni:
  • o a rágóképesség helyreállítása érdekében fogpótlások, fogszabályozó kezelések orvosi munkadíja,
  • o az egészségi állapot alapján indokolt, az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján ápolási ellátást nyújtó szolgáltatónál az ápolás,
  • o a külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél, tekintettel arra, hogy ez utóbbi igénybevétele térítésmentes.

Mely szolgáltatások esetén fizetendő díjat nem téríti meg a NEAK méltányossági alapon sem?

A méltányossági jogkör gyakorlása nem terjed ki (nem adható támogatás méltányosságból sem):

 1. A szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján igénybe vehető ellátásokra,
 2. az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra (pl. hotelszolgáltatás).
 3. Nem vállalható át méltányosságból azoknak a szolgáltatásoknak a költsége sem, amelyekre a beteg a finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál egyébként is térítésmentesen jogosult, ezért szükséges tájékozódni, hogy a kívánt gyógykezelés elvégezhető-e valamelyik, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézménynél.
 4. Nem lehet méltányosságot gyakorolni utólag, azaz olyan esetekre sem, ha az ellátás igénybevétele méltányossági engedély hiányában már megtörtént, vagy amelynek részleges térítési díját az engedély előtt már megfizették.

Kinek folyósítja a támogatást a NEAK?

Jó tudni, hogy a NEAK a biztosított részére közvetlenül NEM téríti meg az igénybevett ellátás térítési díját! Ezért fontos, hogy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően nyújtson be kérelmet az ellátás támogatása érdekében.

Az ellátást, beavatkozást követően az egészségügyi szolgáltatónak meg kell küldenie az átvállalt térítési díj összegét, a kórházi zárójelentést, ambuláns lapot, kórtörténeti összefoglalót, vagy az engedélyezett ellátás jellegéből adódóan szükséges egyéb dokumentumot, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag, eszköz költségét igazoló számlát a NEAK részére. A számlának tartalmaznia kell a biztosított nevét, TAJ-számát, valamint a beavatkozás időpontját és az azt végző orvos aláírását, pecsétjét. A jelzett dokumentumok alapján az egészségügyi szolgáltató részére utalványozzuk a méltányosságból megállapított összeget.

Kell-e fizetnem a méltányossági eljárásért?

A méltányosságból igénybe vehető ellátások biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek.

Mit tehetek, ha a kérelmemet elutasítják?

A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A döntés felülvizsgálatát a döntés közlésétől számított harminc napon belül, semmisségi okra hivatkozással, keresettel lehet kérni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabály alapján semmisségi oknak minősül többek között, ha a határozatot a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg, illetve, ha a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

tizenhat − 15 =