Adókártya igénylés menete ára 2019: Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Adókártya igénylés menete ára 2019: Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása – az ügyintézést elősegítik. Törvényes képviselő /szülő/ járhat el, akadályoztatás esetén meghatalmazott. 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya, külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya, befogadó nyilatkozat. cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat. Örökbefogadás esetén az örökbefogadói határozat csatolása szükséges.

Melléklet:  

Első igénylés esetén:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása – az ügyintézést elősegítik. (2008. december 8. után született gyermekek esetében automatikusan elkészül és kiküldésre kerül az adókártya!)

 • 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya,

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat.

Lakcímkártyával, szálláshely bejelentővel nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében csak az adókártya igénylő lap leadása lehetséges, az adóazonosító jel generálása a kizárólagos illetékességi szabályok alapján történik, a budapesti székhelyű Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságán.

Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

 • az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3.000 Ft, melyet az állami adóhatóság Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlájára készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni.

Levelezési cím bejelentése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges.

 

Adókártya, adószám igénylése, pótlása elvesztés esetén

Adókártya, adószám igénylése, pótlása elvesztés esetén 2015 / 2016 évben

 

Egyszerű marad az adókártya, adószám igénylése 2015 folyamán is. Az elmúlt években történt számtalan gazdasági, társadalmi, jogi változásoknak köszönhetően, az adminisztrációban, ügyintézésben is történtek egyszerűsítések, illetve az azokat meggyorsító lépések, módosítások. Elég, ha csak az e-ügyintézésre gondolunk, ahol egyre több ügyet lehet online elintézni. Nyilvánvaló, hogy a jövő ebbe az irányba mutat. Természetesen ez nem csak az ügyfeleknek jó, hanem a szakigazgatásban dolgozóknak is, hiszen nagymértékben könnyebb lett a munkájuk, illetve lassan megszűnik a túlterheltségük is. Most azonban nézzük meg, hogy miként is fog történni az adókártya, adószám igénylése.

Azoknál a személyeknél, akik 2005. december 31 után születtek, az adóhatóság hivatalból adószámot állapít meg, ugyanis azokat a gyermekeket, akik ez után az időpont után születtek, azokat életkezdési támogatás illeti meg, amelyhez adószám is szükséges. Azoknál a személyeknél pedig, akik 2008, december 08 után születtek, azoknak az előzőeken túl, az adóhatóság, az adókártyát is elkészíti, és postázza is azt, a megadott állandó lakhely címére. A lakcímet az adóhatóság a lakcímnyilvántartón keresztül szerzi be.

Azoknál a személyeknél, akik 2006. január 01 előtt születtek, és nem rendelkeznek még adókártyával, a következő a teendő. Az igénylést 2014-ben a 14T34 nyomtatványon lehet beadni, amelynek az elnevezése 2015-ben várhatóan 15T34 lesz. A kitöltött nyomtatványhoz csatolni kell 14 év alatti igénylő esetén az anyakönyvi kivonatot, és a lakcímkártyát. Abban az esetben, ha az igénylő 14 évnél idősebb, akkor a kitöltött nyomtatványhoz a személyi igazolványt, és a lakcímkártyát kell csatolni, illetve kiskorú személy esetén, a meghatalmazást a szülő részéről, amennyiben nem a szülő intézkedik. A ’T34-es nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni. Az adókártya elkészítése díjmentes.

De ha az adókártya cseréjére adatmódosítás, névváltozás miatt kerül sor, akkor a kártya elkészítése díjmentes. Ebben az esetben a cseréhez a fenti okmányokon kívül csatolni kell a régi adókártyát is. Más a helyzet, ha az adókártya megrongálódott, megsemmisült, illetve ha eltulajdonították, vagy elvesztettük. Ezekben az esetekben az új kártya elkészítése illetékköteles, ami 3.000 Ft költséget von maga után. Ezekben az esetekben a fenti okmányokon kívül csatolni kell az illeték befizetéséről szóló csekket, illetve banki átutalás esetén, az arról szóló bizonylatot. Az illetéket, vagy hivatalos nevén az igazgatási szolgáltatási díjat a NAV 10032000-01079074 számú számlaszámára kell befizetni, illetve átutalni.

 

Nav hivatalos tájékoztatója:

 

Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Nyomtatványa: 13T34

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:  

Első igénylés esetén:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása – az ügyintézést elősegítik. (2008. december 8. után született gyermekek esetében automatikusan elkészül és kiküldésre kerül az adókártya!)

 • 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya,

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat.

Lakcímkártyával, szálláshely bejelentővel nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében csak az adókártya igénylő lap leadása lehetséges, az adóazonosító jel generálása a kizárólagos illetékességi szabályok alapján történik, a budapesti székhelyű Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságán.

Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

 • az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3.000 Ft, melyet az állami adóhatóság Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlájára készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni.

Levelezési cím bejelentése esetén:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya

 • külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya

 • cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges.

Működő adóalanyi státusz megállapítása


Nyomtatványa:
 13T108 (2 példányban)

Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető

Melléklet: a kérelmező nevére szóló eredeti számlák.

Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

A magánszemélyek részére START-cserekártya, a START BÓNUSZ, PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez

Nyomtatványa: 13T34START 

Ingyenes nyomtatvány, amely

–          a NAV internetes honlapjáról () letölthető vagy

–          az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Amennyiben papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjen azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton küldi el az adatlapot a NAV részére, akkor kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Erre csak akkor van módja, ha már rendelkezik adóazonosító jellel, és azt az adatlapon feltünteti. Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat szkennelt formában kell csatolnia.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:

Annak a személynek, aki

1.     a már kiállított START-kártya, START BÓNUSZ kártya, illetve a 2012. január 1-jét megelőző igénylés alapján kiadott START PLUSZ vagy EXTRA kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel),

2.       bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsőfokú végzettségét,

3.      a cserekártya igénylésével egyidejűleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz.

A cserekártya kiállítása illetékmentes.

Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott kártya tulajdonosa a START-kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, akkor az ennek okán tett bejelentéséhez csatolni szükséges a végzettséget igazoló okirat másolatát. 

Az állami adóhatóság bevonja a korábbi adókártyát:

–     ha a kártya megrongálódott,

–     ha a kártyán szereplő adat téves,

–     ha a kártyán szereplő név-adat megváltozott,

–     ha a jogosult sérült kártyát kapott, vagy a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja.

Ilyenkor az adatlaphoz csatolni kell a korábbi kártyát is.

A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz.

Egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés 

Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-A

, 13T1011-01, 13T1011-A

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:

Külföldi állampolgár esetén: tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás és/vagy letelepedési engedély, szállásbejelentő lap és/vagy lakcímigazoló kártya, melyeknek másolatát is mellékelni kell az adatlaphoz.

További feltétel 2009.07.01-től: a természetes személy bejelentkezését megelőzően legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a Magyar Köztársaság területén. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel.

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszüntetése 

Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-B

, 13T1011-01, 13T1011-B

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:

 • A fizetési kötelezettség megszűnése adatlapon történő bejelentésekor csatolni kell azt az igazolást, mely tanúsítja az egyéb jogcímen fennálló egészségbiztosítási jogosultságot, elektronikus küldés esetében ezt a kötelezettséget csatolmány küldésével kell teljesíteni. Az okirat csatolásának hiányában utólagos adategyeztetés válhat szükségessé.

 • Munkaviszony létesítése esetén nem szükséges a magánszemély részéről történő bejelentés, a kötelezettség megszüntetése a munkáltató bejelentése alapján történik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, ha a kijelentkezés visszamenőleges hatályú és időközben a befizetéseket folyamatosan teljesítették, akkor a túlfizetést az adózó kérelmére 17-es nyomtatvány alapján utaljuk vissza.

Bejelentő- és változásbejelentő adatlap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában

Nyomtatványa: 13T101, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02

, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02

Adatváltozás nyomtatványa: 13T101, 13T101-B01, 13T101-B02, 13T101-B03, 13T101-F01,11T101-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók bejelentő- és változásbejelentő adatlapja

Nyomtatványa: 13T101E, 13T101E-A01

, 13T101E-A01

Adatváltozás nyomtatványa: 13T101E, 13T101E-B01, 13T101E-B02, 13T101E-F01, 13T101E-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére szolgáló bejelentő- és változásbejelentő adatlap               

Nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02

, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02

Adatváltozás nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-B01, 13T201T-B02, 13T201T-B03, 13T201T-F01, 13T201T-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt – alapító okirat vagy társasági szerződés másolat, jogerős Cégbírósági végzés – az ügyintézést elősegítik.

Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek (társasházak, egyesületek, alapítványok) bejelentő- és változásbejelentő adatlapja

Nyomtatványa: 13T201, 13T201-A01, 13T201-A02, 13T201-A03, 13T201-F01, 13T201-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Melléklet:

·         Az adószám igényléséhez az alapító okirat vagy alapszabály, jogerős bírósági végzés csatolása kötelező

Adatváltozás nyomtatványa: 13T201, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02

, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02

Ingyenes nyomtatvány, amely

 • A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy

 • ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.

Melléklet:

 • Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt – jogerős bírósági végzés, társasház képviselőjének változása esetén lakógyűlés jegyzőkönyv – az ügyintézést elősegítik.

Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézésére


Nyomtatványa:
IGAZOL

Ingyenes nyomtatvány, amely

–          a NAV internetes honlapjáról () letölthető vagy

–          az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.

Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

A kérelem benyújtásának módja

 –    Elektronikus úton kizárólag ezen a nyomtatványon nyújtható be adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelem az ügyfélkapun keresztül.

A bevallások elektronikus benyújtására kötelezett adózók adóhatósági igazolás kérelmeiket kizárólag csak elektronikus úton nyújthatják be.

–     Papír alapon történő benyújtás

Az elektronikus úton történő benyújtásra nem kötelezett adózók az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán benyújthatják a nyomtatványt az ÁNYK-AbevJava nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programban kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve. A kérelem kizárólag papír alapon előterjeszthető egyéb formában is: az ügyfélszolgálatokon elhelyezett nyomtatványok segítséget nyújtanak a kérelmen kötelezően feltüntetendő adatok megadásához, de bármely más kötetlen formában is előterjeszthető igazolás kiadása iránti kérelem.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Melléklet:

Az adó-, együttes adóigazolás után 3.000 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor (a kérelem benyújtásakor) a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla javára történő átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie.

Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az Itv. 5. § (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv. 33. § (2) bekezdésében kerülnek meghatározásra.

Mindezeken túl tárgyi illetékmentes az illetőségigazolás, illetve a jövedelemigazolás kiállítására irányuló eljárás.

Csakúgy, mint minden adóhatósági eljárásban, az igazolások kiállítása során az adózót meghatalmazott is képviselheti, akár az eljárás egészében, akár meghatározott cselekményekre vonatkozóan (kérelem előterjesztése, igazolás átvétele).