Lakáscafeteria 2019

Lakáscafeteria 2019

Lakáscafeteria, vagy más néven munkáltatói lakbér illetve lakáshitel hozzájárulás összefoglaló néven, mely a korábbi években adómentesen adható juttatás volt a munkáltatóktól dolgozói részére.

A munkabér melletti egyik adómentes juttatás volt a lakáscafeteria, ami többféle módon volt nyújtható. A 2016. augusztus 1-től egyszerűsítették a munkáltatói juttatásokat a lakásvásárlás, lakáshitel-törlesztés vonatkozásában, mivel egységesen a személyi jövedelemadó szabályozás alá került.

A Lakáscafeteria azt jelenti, hogy a munkáltató a lakás értékének 30 százalékáig terjedő összeget, de legfeljebb 5 millió forintot adhatott támogatásként adómentesen a dolgozónak, mintegy fizetésen felüli extra juttatás, vagy pedig a dolgozó lakáshitel-törlesztéséhez járult hozzá a munkáltató adómentesen.

Szerencsés volt eddig is az a munkavállaló, akit munkáltatója ilyesfajta juttatásban részesített. Sajnos már ezek a juttatások sem adhatóak a munkáltató részéről adómentesen a továbbiakban.

A munkáltatói lakáshitel támogatás 2018. december 31-ig volt adómentes juttatás. A kormány megszüntette szinte az összes többi cafeteria-elem adókedvezményét 2019. január 1-től, kivéve a Szép-kártyát.

Nagy összegekről beszélünk, és a jogalkotó célja az volt, hogy az ilyen formában nyújtott cafeteria arra is legyen felhasználva, amire kitalálták azt, ezért történt az, hogy szigorúbbak lettek a szabályai, ami abban ált, hogy vizsgálták a lakás méretét, a benne lakók számát, valamint azt, hogy a dolgozó tulajdonos, vagy csak haszonélvezője a szóban forgó lakásnak és hogy a lakásban lakik e. Ha a dolgozó megfelelt a feltételeknek, akkor a munkáltató a hitelintézeten keresztül adhatta a támogatási összeget. Az adómentes juttatás lakás vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre is adható volt, de ezen célokra felvett hitelek visszatörlesztésére is.

Az Szja tv. 1. mellékletének 9.3.4. pontjában voltak a fogalmak a lakáscélú munkáltatói támogatással kapcsolatban, azonban az Szja tv. mellékletének ezen pontját teljes mértékben hatályon kívül helyezték, vagyis megszűnt ezen cafeteria elem adómentessége is. ( az Szja tv. 1.sz.melléklete tartalmazza valamennyi adómentes bevételt.) 2019-től már csak jogviszonyos jövedelemként 81,95%-os adóterhelés mellett lehet majd adni.

Önkormányzati lakás pályázat 2018/2019 – szociális bérlakás pályázat, feltételek, jelentkezési lap!

Önkormányzati lakás pályázat 2018/2019 – szociális bérlakás pályázat, feltételek, jelentkezési lap!

Magyarországon nagyon alacsony a szociális bérlakások aránya (a teljes lakásállomány 2-3%-a), így sajnos nagyon sok rászoruló ember akár évekig is vár arra, hogy ilyen módon megfelelő lakhatáshoz jusson. Azonban még a meglévő lakásokat sem könnyű elérni. A Város Mindenkié csoport ezért összeállított egy rövid összefoglalót arról, hogy milyen jellegű önkormányzati bérlakások vannak, mire kell odafigyelni a pályázásnál és milyen általános nehézségek, problémák jelentkeznek. Reméljük, sok ember számára tudunk hasznos információkkal szolgálni és az útmutató segítségével sikeres pályázatot tudnak benyújtani.

A lakás pályázatok fajtái:

A kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat a Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. törvény) keretei között saját helyi lakásrendeleteikben határozzák meg az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit. Lakást bérbe adni főszabályként pályázat útján lehetséges, de léteznek azon kívüli elhelyezési módok is.

Pályázati rendszer szerinti bérbeadás:

Szociális bérlakás-pályázat

Ebben az esetben csak akkor lehet beadni, ha van ki írva lakáspályázat. Itt jelentős probléma, hogy hosszú a várólista, és emiatt ritkán írnak ki új pályázatot és akkor is nagyon kevés lakásra. Az önkormányzatok általában az erre vonatkozó pontrendszer alapján döntenek a pályázatokról, amely önkormányzatonként változó.

A kiadandó lakások nagy része általában felújításra szorul, ha ez a leendő bérlő módjában áll, akkor a felújítás költségeit általában be lehet számítani a lakbérbe. Sajnos nagyon kevés olyan lakás van, amelyik rögtön beköltözhető.

A bérleti díj a szociális bérlakások esetében alacsony és megfizethető.

Költségelvű bérlakás-pályázat

Pályázat alapján lehetséges költségelvű lakást is igényelni, a pályázati felhívásban meghatározott kritériumok szerint. Az ilyen lakások bérleti díja is általában megfizethető, hiszen az önkormányzatoknak haszna nincs rajta (de a költségeiket fedezi) viszont magasabb, mint a szociális bérlakás díja. A bérleti díj minden esetben négyzetméter alapú. Ezek a lakások általában összkomfortosak, beköltözhető, jó állapotban vannak.

Piaci alapú bérlakás pályázat

Csak kiírt lakáspályázat alapján lehetséges, négyzetméter alapú bérleti díja van, ami önkormányzatonként változó. Ebben az esetben is csak kevés lakást pályáztatnak meg kiadásra, viszont többet, mint szociális alapon és ezek nagy többsége beköltözhető állapotú. A bérleti díj általában magas (a piaci viszonyokhoz igazodik). A kérelmet itt is pontrendszer alapján bírálják el.

Lakások bérbeadása pályázati rendszeren kívül:

Itt önkormányzatonként váltózóan, többféle jogcímen lehetséges a bérbeadás, amit minden esetben az önkormányzati rendeletek tartalmaznak (pl. szociális gondoskodás körében, közérdekű célok megvalósítása érdekében, jogszabályon alapuló elhelyezési kötelezettség, stb.). Alább két általában jellemző, gyakori jogcímet ismertetünk.

Méltányossági lakáskérelem

Ebben az estben nagyon jól meg kell indokolni a méltányosság okát. Általában különösen rászorultak kapják, elbírálása soron kívül történik, de ezt is önkormányzati rendeletben szabályozzák. A méltányosság okát minden esetben hivatalos iratokkal kell indokolni, az iratokat csatolni is kell. Nincs pontrendszer, viszont nagyon szigorú az elbírálás. A bérleti díj alacsony, megfizethető.

Átmeneti lakáskérelem

Ez hasonló a méltányossági kérelemhez annyiban, hogy nincs pályázat, viszont csak meghatározott esetekben igényelhető (pl. természeti katasztrófa, tűzkár stb. esetén, ha a saját ingatlan lakhatatlanná vált). Sokszor probléma, hogy az önkormányzatok vagy nem rendelkeznek ilyen lakásokkal, vagy csak nagyon kevés van belőle. Elbírálása azonnali (pár nap). A bérleti díj ebben az esetben is alacsony.

A leggyakrabban előforduló formai hibák a lakáspályázatoknál:

A szociális lakáspályázati rendszer több kisebb és nagyobb dologból tevődik össze, amire érdemes odafigyelni, mivel sok lakáspályázatot formai hibák miatt utasítanak el. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes inkább többször is kérdezősködni az önkormányzatoknál, inkább, minthogy valamit rosszul töltsünk ki! Külön odafigyelést igényel, hogy minden önkormányzatnak saját formanyomtatványa van, és legtöbb esetben nem egyeznek a kitöltendő adatok. Érdemes tájékozódni, mert nem minden önkormányzat ír ki pályázatot úgy, hogy mindenki igénybe veheti.

–          rossz formanyomtatvány: néhány önkormányzat díjfizetés ellenében ad csak formanyomtatványt, de van olyan, hogy a honlapjukról le lehet tölteni, ami viszont az hiányos lehet, mivel nem mindig tartalmazza az igényelhető lakások listáját vagy éppen nincs hozzá nyilatkozati lap. Mindig érdeklődjük meg pontosan, hogy mely iratokat kell kitölteni, és milyen mellékletek szükségesek!

–          hiányos pályázat: a formanyomtatvány valamelyik része nincs kitöltve

–          javítási hibák: valamelyik adat javítva van, elírás miatt

–          csatolandó íratok hiánya: az adatokat igazolni kell az előírt mellékletekkel

–          esetenként  nyilatkozatok hiánya: van olyan önkormányzat ahol minden egyes adatlap kitöltéséhez nyilatkozat kell az adtok valódiságáról

–          együttköltöző személy hiányos adatai: ha több személy költözik együtt, mindenkinek kell minden olyan igazolás, ami a kérelmezőnek (kivéve a gyerekeket, nekik általában csak személyes adatok kellenek).

Sajnos a legtöbb önkormányzat nem indokolja meg, hogy miért utasított el egy lakáspályázatot. Ennek ellenére mindig érdemes érdeklődni, hátha külön kérésre mégis adnak indoklást, ami segíthet a további pályázatok beadásában.

Általános problémák a szociális bérlakás-igényléseknél:

Mivel az önkormányzatok nagyon kevés számú bérlakással rendelkeznek, így a pályázatok elbírálása után várólista keletkezik (amit sajnos nem kötelező vezetniük). Így némely esetben több évig is tarthat, mire valaki ezen a módon lakáshoz jut. Van olyan kerületi önkormányzat, amely csak közalkalmazottaknak ad ki bérlakást. Van olyan kerület is, ahol bár van bérlakás, de vagy nagyon megnézik, hogy kinek adják ki, vagy pedig ki sem adják, és más célra használja az önkormányzat (pl. kerületi érték megóvása az I., II., V., VI., IX., XII. kerületekben).

Az elbírálási pontrendszer nem egységes és nem azonos ugyanazon kerület több pályázati kiírásánál sem, ami nehezíti a pályázók esélyeit. Gyakran olyan kritériumok vannak, amelyeknek nehéz megfelelni: döntő a pályázó anyagi helyzete, de a költözők száma és a lakás alapterületének nagyságának szabályozása is fontos, mivel meg van határozva, hogy egy főre hány négyzetméternek kell jutnia, és a bérleti díja is a négyzetméter alapján állapítják meg.

Sok kerületben kötelezővé teszik a kerületben bejelentett lakcím bizonyos időtartamát is (amely alkotmányellenes gyakorlat, mégis nagyon gyakran előfordul), illetve jellemzően előnyt élveznek a családosok az egyedülállókkal szemben.

Minden esetben figyelembe veszik azt, hogy a pályázónak van-e öröksége vagy bármilyen jellegű ingatlan-tulajdonrésze, és ez a legtöbb esetben kizárja a pályázót, hacsak nem tudja okiratokkal igazolni, hogy lemondott az örökségéről, vagy a tulajdona bármilyen más okból kifolyólag megszűnt. Itt számít a haszonélvezeti vagy bármilyen ingatlan-használati jog is, amit több kerületnél kötelező jelleggel fel kell tüntetni a pályázatokban.

Összefoglalóan újra elmondjuk, hogy kiemelten fontos a helyi rendeletek pontos ismerete (ezek mindig letölthetők az önkormányzatok honlapjáról, de az önkormányzati lakásosztályokon is megtalálhatók nyomtatott formában), mert az egyes önkormányzati rendeletek nem egységesek, és a Lakástörvény kötelező keretei között sok kérdést eltérően szabályoznak.

III. kerület

5 db önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbeadása
Alap lakbér: 440 Ft/nm
Határidő: 2018. július 26. 12:00 óra
Pályázatok beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája

Helyreállításra szoruló lakások költségelvű bérbeadása
Határidő: 2018. július 26. 12:00 óra
Pályázatok beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája

XIII. kerület

Fecskeházi lakáspályázat fiatal házasoknak és élettársaknak
Határidő: 2018. július 31. 11.00 óra
Pályázatok beadásának helye: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Lakásgazdálkodási csoportja

Net Zrt. pályázati felhívás
Határidő: 2018. július 15.
Részletek: http://www.netzrt.hu

Sok sikert kívánunk a pályázáshoz!

Penész eltávolítása a csempéről

Penész eltávolítása a csempéről

A legtöbb embernek gondot okoz a penész, főleg a fürdőszobában, a csempén.Nagyon sok módszerrel próbáltuk tisztitani,de előbb vagy utöbb a penész újból kialakult.

Sok praktika után rátaláltam két összetevőre, ami megoldott mindent, nektek is csak ajánlani tudom!

A gyógyszertárakból, szaküzletekből szerezzünk be hidrogén-peroxidot, és az üzletekben pedig kapni szódabikarbónát.

 

Annyi lesz a dolgunk, hogy a beszennyeződött fugákra öntsük egy keveset a hidrogén-peroxidból, ezt egy erős sörtéjű kefével vigyük szét a csíkok mentén, majd szórjuk be a fugát szódabikarbónával.

 

E két komponens reakcióba lép egymással, és hamar felmarja a letapadt koszréteget. Ezután alaposan sikáljuk végig a területet. Ha nem kapunk hidrogén-peroxidot, használhatunk helyette ecetet is, amely még a makacs penészréteggel is elbánik.

Lakásdekoráció ötletek 2016 – Lakberendezési tanácsok

Lakásdekoráció ötletek 2016

Íme még néhány igazán egyedülálló ötlet otthonunk szépítéséhez.

family photos gallery wall ideas

A különféle kereteik színeivel, formáival és méreteivel rengeteg variációs lehetőség tárul élünk, használjuk is ki mindet. A kompozíciókat gyönyörűen kiegészítik a különböző feliratos táblák, betűk, monogramok, sziluettek, ezeket stílusunk és ízlésvilágunk szerint használhatjuk.

 

Lakásdekoráció ötletek – modern vagy éppen vintage stílus, régi tárgyak újrahasznosítva, újdonságok, inpiráló képek.

Raklap ágy

Raklap ágy

Mini virágok parafadugóban

Mini virágok parafadugóban

Régi vödör mint újságtartó

Régi vödör mint újságtartó

Hangulatos ágyvég hálószobában fügönnyel és LED izzókkal

Hangulatos ágyvég hálószobában fügönnyel és LED izzókkal

Régi gereblyéből borospohár tartó

Régi gereblyéből borospohár tartó

A tojástartó remek tároló a kisebb karácsonyi díszgömböknek

A tojástartó remek tároló a kisebb karácsonyi díszgömböknek

Elegáns hálószoba látványos tapétával és falfestéssel, meleg színárnyalatokkal

Elegáns - Hálószoba ötletek - dekoráció, színek, hangulat

 

Karácsonyi dekorációk – Karácsonyi díszek készítése

Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

Karácsonyi dekorációk

Karácsonyi díszek készítése

Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

A karácsony kétségtelenül az év legfontosabb ünnepe.

Karácsonyi dekoráció nélkül nem ünnep az ünnep, ezért nem árt jó előre megtervezni, mivel és hogyan díszítenénk otthonunkat.

A karácsonyi,Adventi időszakában előkerülnek a gyertyák és a mécsesek,a csillogó díszek,és persze erre az alkalomra tartotak kellékek

Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

A karácsonyi dekoráció a lakás bármely pontján megjelenhet,ajtókon,ablakokon,,mennyezeti lámpákon,a dohányzó asztalokon,a székek háttámláján,bárhol a lakásban.

Asztaldíszek

Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”Az asztali dekoráció a legfontosabbak között szerepel, hiszen karácsonykor az ünnepi asztal körül gyűlik össze a család, érdemes az asztaldíszítésre tehát jobban odafigyelni. Választhatunk természetes díszeket, gyertyákat és különböző tárgyakat a dekoráláshoz. Az adventi koszorúról se feledkezzünk meg!

Függő díszek

 

Hogy feldobjuk a díszítést, ne csak az asztalra, pultra, polcra tegyünk díszeket, hanem akasszuk is fel. Nagyon jól mutatnak az ablak előtt, asztal fölött vagy a tükörnél.

Fények

 

 Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

A fénydekorációval igazi ünnepi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba. Ezt megteheted égősorokkal, világító ünnepi dekorációval illetve gyertyákkal/mécsesekkel is.

 

Girland és szalag dekoráció

 

 Képtalálat a következőre: „unnepi tippek karácsonyra”

A korlátok legfőbb díszítőelemei a girlandok, melyek rendkívül jól mutatnak és nagyon hangulatosak. Tehetünk rá gyöngysort, szalagokat, egyéb díszeket és égősort is. Ha van kandallód, girlanddal és gyertyákkal is nagyon hangulatossá teheted a helységet.

Ételek

Vanília, fahéj, narancshéj, mák, dió, gyömbér, szegfűszeg, citrom, sáfrány, ánizs, csokoládé és fenyőillat. Reméljük ezeknek a szavaknak a hallatán, szinte mindenkinek a varázslatos, meghitt ünnep, a karácsony, a közös, hangulatos étkezések, akár az ínyenc ételek jutnak eszébe, nem pedig a gyomorrontás, a böjt és a diétázás

Egészséges táplálkozásba beépíthetők ugyanis a magyaros ételek, a mértékletes alkoholfogyasztás, hiszen nincs tiltott étel vagy élelmiszer, csak kerülendő mennyiségek. Erre az ünnepre úgy kellene gondolnunk, hogy az elfogyasztott, ínycsiklandó fűszerekkel készített ételek és édességek, – melyeket ajánlatos házilag elkészíteni – hatására szervezetünk feltöltődik, jótékonyan befolyásolja majd emésztőrendszerünket. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ünnepek alkalmával sem felejtjük el a napi többszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztást, megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztást, a friss levegőn lehetőleg napi rendszerességgel végzett testmozgást!

 

 

 

 

10 tipp lakásfelújításhoz!

Nem kell lakberendezőnek lennie ahhoz, hogy szebbé tegye otthonát!

 

Itt vannak a tippek!

1. A fal színét válassza ki utoljára
Ami jól néz ki a jelenlegi otthonában, korántsem biztos, hogy jól fog az újban is. Ha olyan színű falat szeretne, amely tökéletesen illik az összes kiegészítőhöz, kárpithoz, és a szőnyeghez, akkor jobban teszi, hogy csak akkor dönt véglegesen, ha ezek már a lakásában vannak.

 

2. Hagyja, hogy a bútorai lélegezzenek
Ne zsúfolja tele a teret bútorokkal! Költse a pénzét kevesebb, de jobb minőségű bútorokra, és máris sokkal jobban fog kinézni a lakása.

 

 

 

 

3. Akassza a képeket megfelelő magasságba
A múzeumokban a képeket általában 145-153 cm magasra akasztják a földtől számítva, mert ezt a legkényelmesebb néznie egy átlagos emberi szemnek. Tegyen ön is így. Ha nem biztos benne, hogy jó helyre került, készítsen róla egy képet, és photoshop vagy egyéb program segítségével nézze meg, hogy hol mutatna jobban. A képek méretét is a kitöltendő helyekhez igazítva válassza ki!

 

 

 

 

4. Ügyeljen, hogyan helyezi el a bútorokat a szőnyegen
Ha a szőnyeg elég nagy, akkor ráteheti az összes bútorát, ám figyeljen arra, hogy a szőnyeg szélei és a szekrények vagy éppen a fal között minden oldalon hagyjon 30-45 cm helyet. Kisebb szobában megoldás lehet az, ha az ülőalkalmatosságoknak csak az első lábai érintik a szőnyeget.

 

 

 

 

5. Álljon ellen a túlzott szimmetriának
Például ha a mostanában divatos Cape Cold trendet követné kék és fehér színekkel, hajót ábrázoló képekkel, dobja fel egyedi kiegészítőkkel, így elkerülheti a kliséket, és belecsempészheti egyéniséget a lakásába is.

 

 

 

 

6. Válasszon fókuszpontot
Válassza ki, hogy a szoba kialakításában mi játssza a főszerepet. Ha ez megvan, akkor úgy alakítsa ki a teret, hogy minden más csak mellékszereplő legyen. Ez a fókuszpont lehet például egy hangsúlyos asztal a konyhában, egy kandalló vagy egy kép a nappaliban.

 

7. Irányítsa a tekinteteket
A fókuszpontnak szabadnak kell lennie, ami átvezeti a tekintetet a következő helyiségbe, olyan érzést keltve, mintha azok össze lennének kötve. Ezért a legjobb hely a fókuszpont számára a bejárattal szemben lévő tér.

 

8. Szerkessze a gyűjteményét
Ne akasszon fel olyan képet a falra, ami nem illik az összképbe. Ha sokat jelent önnek egy darab, akkor keressen neki egy új helyet a lakásban.

 

9. Ügyeljen az arányokra!
Ami jól néz ki a boltban, arról kiderülhet, hogy az ön otthonában olyan, mint egy elefánt a porcelánboltban. Lehet, hogy túl kicsi, vagy nem illik a szoba többi részéhez. Legyen körültekintő a választásnál.

 

10. Legyen merész
A személyisége a teret is csodálatossá teheti. Helyezzen váratlan elemeket a szobába, meglátja, a siker garantált! Ilyen lehet például egy könyvespolc elé állított létra, de az ötleteknek csak a kreativitása szabhat határokat.

Orchidea összes levele lehullott – hogyan öntözzük télen? mikor ültessük át?

Rengetegféle orchidea létezik, de a leggyakoribb fajta mégis a phalaenopsis, más néven pillekosbor vagy lepkeorchidea. Ha otthon szeretnénk orchideát nevelni, érdemes ezt a típust választani, mert tartása jóval egyszerűbb a többi fajtánál.

 

 

 1. Mikor és hogyan öntözzük?

Az orchideát akkor érdemes megöntözni, amikor az ültető közeg majdnem kiszáradt. Ez heti egy, maximum két locsolást jelent. A földlabda nedvességtartalmára a léggyökerek színe utal. Amíg zöldek a gyökerek, nincs szüksége a növénynek vízre, ha viszont világos szürkés árnyalatúvá válnak, akkor meg kell öntözni az orchideát.

Így tartsd életben az orchideát!

A lágy vizet és az esővizet szereti a legjobban, de csapvízzel sem tesszük tönkre, azt viszont lehetőség szerint két-három napig hagyjuk állni, hogy a mészkő leülepedhessen belőle. Fontos, hogy a víz hőmérséklete langyos legyen, semmiképp sem hideg, nehogy megfázzanak a gyökerek. Felülről öntözzük, közepes vízsugárral vagy permetezővel spricceljük a földlabdát. Arra is ügyeljünk, hogy ne álljon vízben a növény, mert ez esetben elrothadhatnak a gyökerek.

Tipp: Szerezzünk be egy vízpermetezőt (pl. IKEA Vildbär, 250 Ft), vagy fogjuk be az ablaktisztító kiürült flakonját, töltsük meg vízzel, így mindig szoba-hőmérsékletű folyadékkal spriccelhetjük az orchideát. 

 2. Árnyékos vagy napos helyre tegyük?

Világos, de tűző naptól mentes helyen neveljük orchideánkat. Nyáron kitehetjük a teraszra, de az erős, direkt napfénytől akkor is óvni kell.

Így tartsd életben az orchideát!

Tipp: Déli ablakban különösen szeret a növény, de télen, mikor nagyon alacsonyan jár a nap, tegyük át nyugati vagy keleti ablakba, különben megégnek a levelek. Ha erre nincs módunk, akkor az ablaktól távolabbi, de még világos hely is megfelel neki.

 3. Milyen hőmérsékletet és páratartalmat kedvel?

A 18–24 °C hőmérsékletű lakásban kiválóan érzi magát a lepkeorchidea, sőt nyáron a 27–28 °C–ot is kibírja, de hidegben a növekedése leáll, a fejlődésben levő bimbók lehullanak. A 60–70%-os relatív páratartalmat szereti a legjobban, ha lakásunk ennél szárazabb, spricceljük, öntözzük gyakrabban az orchideát.

 4. Milyen edényben neveljük?

Az orchideákat átlátszó műanyag cserépben árulják, de ennek csak a tenyészidőszak alatt van jelentősége, utána bármilyen (fém, kerámia, műanyag stb.) edényben eredményesen nevelhetjük a növényt.  A cserépnél viszont egy dologra figyelni kell: olyat válasszunk, aminek az alja nem lapos, hanem kis lábakon áll. A cserép és a kaspó között így létrejövő egy-két centiméternyi légrés fogja megakadályozni azt, hogy a felesleges vízben rothadásnak induljanak a gyökerek.

Így tartsd életben az orchideát!
Így tartsd életben az orchideát!

 

5. Mit tegyünk, ha elvirágzott?

Miután leszáradt az utolsó virág is, metsszük le a szárat a második vagy harmadik ízköz felett. Ezzel másodvirágzásra serkentjük a növényt.

 6. Mi a teendő, ha nem virágzik, csak levelet hoz, vagy azt se?

Tudnunk kell, hogy természetéből adódóan a növény nyáron inkább levelet növeszt, és télen virágzik. Persze ha jól bánunk vele, évente kétszer-háromszor is megörvendeztethet azzal, hogy virágba borul. Ha hosszabb idő után se virágot, se levelet nem hoz, akkor tápanyaghiányra gyanakodhatunk. Hasznos lehet ilyenkor átültetni, illetve virágtáppal segíteni a fejlődést.

 7. Mikor és mivel tápoldatozzuk?

Ahhoz, hogy orchideánk évente legalább kétszer virágozzon, szinte nélkülözhetetlen a tápanyagpótlás. Rendszeresen, három-négy hetente tápozzuk a növényt, pl. Florimo orchidea-tápoldattal.

Így tartsd életben az orchideát!

Tipp: Vásároljunk még egy vízpermetezőt, vagy fogjunk be még egy kiürült ablaktisztítós flakont, és készítsünk egy nagyobb adag oldatot; így nem kell minden alkalommal külön méricskélnünk, és mosogatnunk a beszennyezett edényeket.

 8. Mikor ültessük át és hogyan?

Két-három évente ültessük át növényünket speciális orchideaközegbe, amely fenyőkéreg, kókuszrost, perlit és tőzegmoha keveréke. Kertészetekben és virágboltokban már kisebb kiszerelésben is kapható. Az átültetést érdemes a nyugalmi időszakban (tehát amikor már nem virágzik a növény), és annak is inkább a végén elvégezni.

Tipp: Figyeljünk arra, hogy az új ültető cserép mérete ne legyen sokkal nagyobb az előzőnél, mert akkor csak a gyökérzet fejlődik, a növény többi része nem.

 9. Milyen betegség támadhatja meg?

Ritkán támadja meg kártevő az orchideát, ha mégis előfordulna, akkor valószínűleg takácsatka vagy levéltetű lesz a kórokozó, amit megfelelő permetszerrel távolítsunk el. Ha a növény levelei elkezdenek sárgulni, barnulni, az nem feltétlenül betegségre utal, előfordulhat, hogy a nap égette meg őket. Ilyenkor helyezzük át az orchideát olyan helyre, ahol szűrtebb fényhez jut, és várjuk, hogy újra egészséges leveleket hajtson.

Mit tegyünk, ha elvirágzott az orchideánk?
– Várjunk és imádkozzunk, vagy vegyünk egy újat, ha lehet, magyar termelőtől, és az elszáradt virágot vágjuk le úgy, hogy maradjon 2-3 ízköznyi csonk.

Mit tegyünk, ha nem virágzik, csak levelet hoz, vagy azt se?
– Ajándékozzuk anyósunknak, vagy ha ilyen személy nem létezik, akkor a legközelebbi uszodát keressük fel, és próbáljuk becserélni éves bérletre.

Mikor ültessük át és hogyan?
– 2-3 évente, meditatív jógazenei aláfestéssel, 2 pohár móri ezerjó kíséretében.

Nyáron kitehetjük-e a teraszra?
– Igen, de ne tűző napra, mert akkor nem lesz alkalmas szomszédok bosszantására.

Milyen betegség támadhatja meg? Mivel védekezzünk ellene?
– Semmi nem állhat orchideánk útjába… Magyarországon, sőt a Kárpát-medencében nincs az orchideáknak természetes ellensége, kórokozója, kártevője. Csak az irigy, kleptomán vendégeinktől kell óvnunk őket.

Tippek olvasóinktól :

Hetente egy pohárka vagy egy tojástartónyi vizet adok a növényemnek.

 

Az öntözésnek ez a módszere egy vagy két évig sikeresen folytatható, de amikor elfogynak az orchidea tartalékai, a növény kiszárad.

 

Tapasztalat: sohasem időre és/vagy mennyiségre locsolok. Csak a növényeimet figyelem, s ha szárazak, mert pl. meleg volt, kevés eső esett (alacsony volt a páratartalom), akkor jöhet a locsolás. Nyáron egy hetet sem bírnak ki rendszerint, de télen még bő két hét is eltelik alkalmankánt két locsolás között.

 

 

 

Szabadságom idején a szomszédom öntözte az orchideáimat – azóta senyvednek.

 

A szomszédok általában nagy igyekezettel gondozzák a növényeket, ami azonnal felismerhető. Ezért sok orchidea a tulajdonos hazaérkezésekor több cm-es vízben áll, a gyökerek elpusztultak.

 

Tapasztalat: vannak utazó orchideáim, amik jönnek velem nyaraláskor, így a Vandák, idén még a Miltoniopsis, mivel kétnaponta spriccelem, és a betegem, amit minden nap spriccelek. Évek óta mindig ugyanarra a szomszédra bízom a  virágaimat. Pontosan megmondom, hogy mikor, hány nap múlva, mennyi vizet öntsön a virágokra (csak annyi vizet hagyok neki, ami a virágaimnak kell, egyébként a főcsap el van zárva), s megkérem, hogy este öntse ki alóluk a felesleget. Azt gondolom, ha pontos utasításokat adunk, akkor bárki képes azokat ügyesen végrehajtani.

 

 

 

A saját kertemben összegyűjtött esővízzel öntözök. Jó ez?

 

Amennyiben az esővíz tiszta tetőről folyt össze, és nem áll túl sokáig, igen. A növényi maradványokat tartalmazó vagy rágen álló vizet ne használjunk öntözésre. A legtöbb orchideahibridet közönséges egy napig álló csapvizzel is öntözhetjük. A kényesebb fajtákat desztillált vízzel kevert csapvízzel vagy tiszta esővízzel öntözzük.

 

Tapasztalat: régebben csak pár napig állni hagyott csapvízzel locsoltam, mégis szépen fejlődtek. Mióta felszaporodott az állományom, öntözésre tőzeggel lágyítok vizet, illetve van egy víztisztító kancsóm, amiben leszűrt vízzel spriccelek. Azt vettem észre, hogy kevésbé foltosak így a levelek.

 

 

 

Virágzás

 

 

 

A növényem nem virágzik. Miért?

 

A növények túl messze állnak az ablaktól, nem kapnak elég fényt. Ha túl erős tápoldatot kaptak, csak zöld részeket fejlesztenek, virágot nem.

 

Tapasztalat: azt gondolom, hogy a nemvirágzás okai ennél szélesebb skálán mozognak, s sokszor nem is derül fény a nemvirágzás valódi okaira. Példaként egy Lepkém az idén nagy valószínűséggel azért nem hozott virágot, mert tavaly ősszel letörtem átültetéskor a legfiatalabb levelét. De teljesen érthetetlen számomra, hogy két Mini Phalaenopsis miért három év után gondolta meg magát és virágzott ki az idén?

A bimbók lehullanak, vagy nem nyílnak ki rendesen.

 

A lehetséges okok lehetnek: huzat, sok szén-dioxid a levegőben (rossz szellőzés vagy gyertyafény). A közelben tárolt gyümölcsök, zöldségek által kibocsátott gázcsere-termék, az etilén is bimbóhullást, torz virágzást okozhat. 

 

Tapasztalat: évek óta figyelem a virágázás kialakulását, esetleges elmaradását. A felsorolt okokon kívül én bizony a szeszélyes, átlagostól eltérő (pl. extrém hideg, száraz, stb.) időjárást is idesorolnám. Tavalyelőtt minden Lepkém hullajtotta a bimbókat, idén egyetlenegy sem.

Átültetés

 

 

 

Virágzás közben átültethetem az orchideámat?

 

Nem! Ettól a virágok legtöbbször lehullanak. Ha az átültetés elkerülhetetlen, legjobb a virágszárat levágni, hogy a növényt mihamarabb új virágok képzésére serkentsük.

 

Tapasztalat: azt gondolom, ez erősen függ a növény aktivitásától, egészségi állapotától. Ültettem már át virágzó Phalaenopsist, s nem lett semmi baja, de volt olyan is, aminél az anyanövény mentése is cél volt, ott a virágszárak vázában pompáztak tovább. Igyekszem elkerülni az ilyen helyzeteket.

 

 

 

Orchideámat a vásárlás után azonnal átültettem. Helyes volt ez?

 

Ha egy virágzó tövet vásárolt, azt csak az elvirágzás után lett volna helyes átültetni. Ha nem virágzó tövet vett, a növény fejlődési ritmuást kell figyelembe venni az átültetéshez.

 

Tapasztalat. egy újonnan vásárolt növényt csak ritkán ültetek át vásárlás után. Minden esetben egy-két hétig csak figyelem a növénykémet (állandó hely, nyugalom, kevés víz), megpróbálok minél több információt beszerezni róla. Elég sokk neki a környezetváltozás, véleményem szerint nem szerencsés egy átültetéssel még tetőzni is ezt a sokkot.

 

 

 

Adjak tápoldatot az orchideámnak átültetés után?

 

Nem. A sérülések, zúzódások egy-két nap alatt megszáradnak, behegednek annyira, hogy a kórokozók már nem tudnak azokon keresztül a növénybe hatolni.

 

Tapasztalat: másik ok, amiért nem szabad tápoldatoznia frissen ültetett orchideákat, az ültetőközeg tápanyagtartalma. Erre külön felhívják figyelmünket a vásárlói tájékoztatóban. A tápoldatmentes időszak közegtől függ, ez lehet 6-8 hét, vagy akár 6 hónap is (pl. Jó Föld Orchidea Föld).

 

Orchidea a lakásban – Orchideák gondozása,szaporitása

Képtalálat a következőre: „orchidea gondozása szaporítása”

Orchidea a lakásban

Az Orchidea egyre gyakrabban tűnik fel az otthonunkban.

Színt add az otthonunknak,és a berendezéseknek.Hangulatosabb lesz tőle az otthonunk.

Hogyan maradjon hosszú életű az orchidea,nős segitek pár tanácsal:

Egzotikusak, szépek és könnyen tarthatók. Semmilyen más növénytől nem várhatjuk el, hogy 3-4 hónapon át díszítse virágaival a lakást. Az orchideák viszont megteszik nekünk ezt a szívességet. Na persze, azért az orchideáknak is megvannak a maguk heppjei.

Az orchideák a világ egyik legnépesebb növénycsaládja. Lehetnek talajlakók, azaz terresterek, vagy fán élők, azaz epifitonok. Az előbbieket ültethetjük földbe is, de az utóbbiakat fakéreg-keverékbe kell tartanunk. A legnépszerűbb és leggyakrabban kapható orchideák, a phalaenopszisz-hibridek az epifitonok közé tartoznak. A természetben közel húszezer faj él, de a termesztők több millió hibridet hoznak létre.

Hogyan válasszunk orchideát?

Először is, ha tehetik, ne virágboltban, inkább profi kertészetben vásároljanak. Általában sokkal olcsóbb, nagyobb a választék, és esetleg találkoznak hozzáértő eladóval is – bár ez a tapasztalataim szerint ilyen helyen se általános. A hipermarketekben is sokszor lehet orchideát kapni – itt különösen ügyeljünk a növény állapotára. Érdemes kimenni az évenkénti orchideakiállításra is.

Képtalálat a következőre: „orchidea gondozása szaporítása”

A legtöbb orchideát áprilistól szeptemberig lehet átültetni, ezután már nem szabad hozzányúlni, mert megzavarjuk a növény természetesen pihenését. A lepkeorchideát hazánkban a legelterjedtebb orchidea fajtát, tavasszal április végén, május elején érdemes átültetni.

 

A virágzó orchideákat se bolygassuk meg, mert a virágok leesnek és elszáradnak. Ha mégis esedékes egy átültetés, mert már a virágzás rovására megy, vágjuk le a virágszárat és csak ezután ültessük át a növényt. Ne sajnáljuk a visszavágást, mert ettől az orchidea új éltre kell, és minden erejét a növekedésre fogja összepontosítani.

 

 

Mikor érdemes az orchideákat átültetni?

 

Legtöbbször kétévente egyszer, amit nehéz megállapítani egy olyan orchideánál, amit most vettünk meg egy bevásárló központban. Itt érdemes megvizsgálni az ültető közeget, bár ezeket a növényeket legtöbbször még nem kell átültetni. Ha az ültető közeg túl iszapos, algás, netán már lebomlott, vagy a növény léggyökerei már túlnőttek a cserépen érdemes átültetni.

 

A növényt óvatosan emeljük ki a régi cserépből és távolítsuk el az ültető közeget a gyökerektől, úgy hogy semmi ne maradjon rajta. A fekete vagy sérült gyökérrészeket egy metszőollóval vágjuk le, a száraz levélmaradványokat is távolítsuk el. Természetesen az ültetéshez csak speciális orchideaültető közeget használjunk fel, ami ma már minden nagyobb kertészetben vagy virágboltban is kapható.

 

A cserép méretét mindig az orchidea nagyságához viszonyítsuk, de legtöbbször nem is kell nagyobb cserép elég az ültető közeget lecserélni. Ha sikeresen megtisztítottuk és átvizsgáltuk a gyökereket, tegyük vissza a növényt a cserépbe, úgy hogy a legfelső gyökerek a cserép karimája alatt 1 cm.-re legyenek és óvatosan szórjuk körbe ültető közeggel a gyökereket. Ha nem oszlik ez a gyökerek között az ültető közeg nagyon óvatosan ütögessük meg a cserép oldalát vagy egy hurkapálcika segítségével nyomkodjuk le a kéreg darabokat. Ültetés után ne öntözzük, és ne tápoldatozzuk a növényt 3-4 hétig, mert így gyorsabban fejlődnek majd a gyökerek.

 

Mindig nagy kérdés az orchidea rajongóknál hogy fontos –e az átlátszó cserép az ültetéshez. Nos, nem, mert bár ezek a, cserepek hasznosak mégis hamar bealgásodnak, így ami előny az hátrány is lehet. Ha ablakban tartjuk a növényt érdemes piros vagy fehér színű cserepet választani, mert ezek kevésbé melegszenek fel a naptól.

 

Képtalálat a következőre: „orchidea gondozása szaporítása”

Képtalálat a következőre: „orchidea gondozása szaporítása”

 

Minden orchidea ültetési igénye is változik így pl. a paphiopedilumot és a miltoniát úgy kell elültetni, hogy a léggyökereket legalább 2-3 cm ültető közeg borítsa. A cattleya és dendrobium fajtákat viszont olyan magasan kell ültetni, hogy a rizomákat ne takarja ültető közeg. Ültetéskor érdemes a növényeket egy hurkapálcikával rögzíteni, mert így szilárdabban ál a cserépben.

 

Ha a cserépben több kisebb orchidea is kihajtott érdemes őket külön cserépben elültetni így máris növeltük az orchidea állományunkat.

Lakásdíszítés lakásdekoráció – dekorációs ötletek,trükkok,tippek

Lakásdíszítés lakásdekoráció -dekorációs ötletek,trükkok,tippek hogy a lakásod ne legyen unalmas 2015-ben sem.

Ha kicsit unod a tappétát,de nem szeretnéd teljesen felújitani akkor íme egy ötlet:

Természetes faldekor

Íme, egy mobil kreatív ötlet, aminek nagy előnye, hogy bármikor lecserélhetsz, ha megunod.

faldekor3.jpg

A felszeletelt fakorongokat rögzítsd egy megfelelő méretű textilre, amit egy akasztó segítségével bármikor feltehetsz vagy akár le is szedhetsz a falról. Így nem kell fixen rögzítened és csak a hangulatodtól függ, hogy mikor használod lakásdekorálás céljából.

faldekor5.jpg

A gyerekszobát is feltúrbózhatod.

Egy kamaszodó gyereknek már egészen mások az igényei, mint egy kisiskolásnak, és ha szeretnénk, hogy szívesen legyen a szobájában, minél több időt töltsön otthon és netán nálunk lógjanak, ne a haveroknál, akkor érdemes erre figyelmet fordítani.

Eklektikus szoba lányoknak, kis szobába, a szivárvány minden színében – de csak a kiegészítők esetében szigorúan. A színek talán a kamaszok hangulatváltozásain is segíteni tudnak. Talán.

 

kamasz01.jpg

 

DIY fejvég a kamaszlány ágyához, igazán egyedi hangulatot áraszt. Ügyes-kedves apuka készítsen egy fakeretet, ebbe tegyünk jó sok izzósort, majd egy áttetsző plexivel fedjük le. Voilá!

 

kamasz02.jpg

Rózsás-virágos csajos szoba, sok-sok ellensúlyozó fehérrel és egy csipet sárgával. Kamaszlányok estében illik utálni a rózsaszínt

kamasz22.jpg

A fehér-fekete kiegészítők mellett néhány élénk színnel és jól megválasztott formájú bútorral friss, modern hatás érhető el – amit nem fog kinőni, míg otthon lakik.

Gördeszkás kölköknek készíthetünk ilyen tematikájú szobát is. Ebben a szobában isteniek a gördeszka polcok és a dob-éjjeli szekrény is, a festetlen téglafelület pedig igazán férfiassá teszi az egészet.

kamasz24.jpg

 

 

Vidéki házba, vintage stílusú olvasó sarok

videki-stilus

Egyszerű, de nagyszerű lakberendezési ötlet, a fűtőtest fölé épített pad, párnákkal, pléddel kényelmes, és közvetlenül az ablak mellett a jó fény is biztosított.

olvaso-parkany

Hálószoba

Bárhol a lakásban: az extra textilek itt-ott lerakva különböző helyeken vizuálisan adnak hozzá a meleg hangulathoz.

 

Étkező:

mielőtt új asztalterítőt vásárolnál, vess egy pillantást a gardróbszekrényedbe és ha van egy szép kendőd, terítsd azt az asztalra. Sálak, kendők kiválóan szerepelhetnek mint terítő, futó, egyedi és érdekes dekorációként – csak legyen mosható és ne a legdrágább anyagodat áldozd fel.

Étkező: mielőtt új asztalterítőt vásárolnál, vess egy pillantást a gardróbszekrényedbe és ha van egy szép kendőd, terítsd azt az asztalra.

 

 

 

 

Karácsonyi dekorációk ötletek – saját magad is elkészítheted

Inspirációs ötletek karácsonyra

Nemsokára itt a karácsony,itt van újra,ezért egy kis házi díszítést fogok nektek ma leirni,hogy az otthonotok hangulatos legyen,és inspiráló,hogy érezzétek hogy valami csodás dolog költözött be az otthonotokban.

Karácsonyfadísz házilag:

karacsonyfa-disz-sk

Nincs szükség másra, mint egy hosszú anyagra, ami alkalmas a dísz elkészítéshez. ezt elkészítheted saját magad is, ha egy régi ruhából, vagy egy erre szánt anyagból levágsz egy hosszú csíkot, majd összevarrod, és a kép alapján hajtogatva összevarrod, úgy hogy minden egyes hajtásnál a közepére varrsz egy kellő nagyságú gyöngyöt. De választhatsz mondjuk egy filc anyagot is, a lényeg, hogy az anyagnak legyen tartása, ha hajtogatod.

Illatos szobák

Top 5 Karácsonyi dekoráció

A konyhából is előszedheted a karácsonyi dekorációhoz szükséges alapanyagokat. A fahéjrudak összekötözve nem csak, hogy mutatósak, de remek illatot is árasztanak, pláne akkor, ha szárított narancskarikákkal is bővíted a kompozíciót

Használd fel a leselejtezett díszeket

Azokat a díszeket, ami már nem kell vagy csak éppen idén nem olyan színűre csinálod a fádat, használd fel a szekrények vagy az ünnepi asztal díszítésére. Tedd egy nagyobb tálba őket összeöntve. Tobozokat, szalagokat is vegyíthetsz közéjük. Ha gyertyát helyezel el, akkor tedd a díszek közé, így kevesebb esély van rá, hogy az asztalra cseppen a viasz.

karácsonyfa dísz ötletet, amit gyorsan elkészíthetsz, nem igényel túl bonyolult műveleteket,lás hozzá.

termeszetes-karacsony

love-karacsonyfadisz

diy-karacsonyfa-disz

karacsonyfa-diszek-hazi

De persze elkészíthetsz több ezernyi dekorációkat,és bevonhatod a családot is hozzá,hangulatosabb és otthoniasabb lesz.

Jó munkát hozzá.

1 2