Ki dolgozhat nagypénteken?

Ki dolgozhat nagypénteken?

Az Mt. 102. § (1) bekezdése szerint nagypéntek munkaszüneti nap. Munkaszüneti napra rendes munkaidő az alábbi esetekben osztható be:

– a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
– az idényjellegű,
– a megszakítás nélküli,
– társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
– külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló számára.

A vásárcsarnok szempontjából az első esetnek lehet jelentősége. Mikor minősül a munkáltató vagy a munkakör a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek? Akkor, ha
– a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy
– baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.

A nagypéntek esetén az előbbi pontot kell megvizsgálni. Munkaszüneti napon az ünneplés, megemlékezés mellett, egyes esetekben annak velejárójaként is természetes, hogy az emberek kirándulnak, szállást vesznek ki, ebédelnek, útközben tankolnak stb.

A bevásárlás megítélése már nem ennyire egyértelmű, figyelemmel a mai szemléletre és szokásokra. Ha 50-100 évvel ezelőtt teszi fel nekem ezt a kérdést, akkor egyértelműen nemet mondanék, figyelemmel a régi szokásokra, a megtartott böjtökre stb.

Ma is ugyanez a válaszom, noha ma már lehetne érvelni a rendes munkaidőben történő beosztás mellett.

Ennek ellenére, megítélésem szerint, nem szabad tágan értelmezni a kérdést, és figyelembe kell venni, hogy a nagypénteknek nem a bevásárlás a célja, ahhoz nem köthető közvetlenül még akkor sem, ha ilyenkor készülnek a húsvétra az emberek (különösen, hogy eddig napközben dolgoztak, és eleve csak munka után tudtak vásárolni, amikor – a munkabefejezés időpontjának függvényében – a vásárcsarnokok már zárva vannak).

Erre figyelemmel nem dolgozhat a munkavállaló nagypénteken a vásárcsarnokban.

Előfordulhat, hogy idővel ez is megváltozik, ahogyan pl. a plázák esetén mondta ki a Kúria BH 2013. 8. 225. számú döntésében: „a „fővárosi bevásárlóközpontban található ruházati üzlet az elmúlt évek során a vásárlási szokások lényeges átalakulása folytán vasárnap rendeltetése folytán működőnek minősül”, de ilyen döntés még nem született a vásárcsarnok – nagypéntek vonatkozásában.

A munkavállalót egyébként a munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén az alapbérén felül 100% bérpótlék illetné meg.