SZÜLŐK FIGYELEM! ÁPRILIS 20-ÁN ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS VAN!

Osszátok meg >>> Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az általános iskolai beiratkozásról és az első évfolyamról.

Mikor lesz a beiratkozás?

Az első évfolyamra történő beiratkozására kijelölt időpont:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8.00 és 19.00 óra között 2017. április 21-én (pénteken) 8.00 és 18.00 óra között

Kik tankötelesek?

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, tankötelessé válik. Ennek megfelelően a 2017/2018-as tanévben a 2011. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény

– Ha szakértői bizottság vizsgálta a gyermeket, annak a szakértői véleménye

Szülő nyilatkozik az intézményben:

– Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

– Nyilatkozik, ha nemzetiség nevelési-oktatási programra szeretné beíratni a gyermekét.

– A Etika/Hit- és etika oktatásra vonatkozó nyilatkozatot tesz. (Hittant vagy etikát választ.)

– A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak (járási hivatal), vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Ha a körzeti iskolába megy a gyerek

A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Ha a körzeti iskola igazgatója elutasítja a jogos felvételt, akkor azonnal forduljatok az állami iskolafenntartó központ (KLIK) illetékes tankerületi igazgatójához jogorvoslati kérelemmel. KLIK elutasítás esetén a Kormányhivatalhoz kell fordulni jogorvoslatért.

Iskolakezdési támogatás 2017 >>> ingyen tankönyv, utalvány, pénz – ezek járnak!

Vélemény, hozzászólás?