Indoklás nélküli felmondás 2018/2019

Indoklás nélküli felmondás 2018/2019

Indoklás nélküli felmondás fogalma nagyon fontos munkajogi szempontból, hiszen indoklás nélküli felmondásnak lehetősége esetén nagyhibát követ el az ember, ha nem él vele, mert további jogi problémákat szülhet egy indoklás nélküli felmondás indoklással történő ellátása.

A felmondás általában mindkét fél számára egy óriási döntést jelent. Főleg egy munkavállalónak nagyon kockázatos, mégha van is másik munkahely ahová elmehet, hiszen az új hely mindig ismeretlen és kockázatos, hogy vajon ottmaradhat e az ember hosszútávon.

Maga az indoklás nem teszi jogellenessé a felmondást, viszont lehetőséget teremt arra, hogy a másik fél megtámadja a benne foglaltakat a bíróságon.

Indoklás nélkül felmondás egyik legismertebb esete, amikor próbaidő alatt mondanak fel. Munkaviszony létesítése esetében a felek pont ezt a lehetőséget nem használják ki. Általában próbamunkára hívják be az új munkavállalót, ami teljes mértékben jogellenes. Olyan, hogy próbamunka, a munkajog szempontjából nem létező fogalom, és a munkaügyi felügyelet is erőszeretettel büntet, ha ilyet tapasztal. Az úgynevezett próbamunkának ugyanis semmilyen nyoma nincsen, ami nyilván kényelmes egy munkáltatónak, mert semmilyen könyvelést és bejelentést nem tesznek meg hozzá. A próbaidő sem jár semmilyen kötöttséggel sem a munkavállalónak sem a munkáltatónak, mert alatta bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhat és onnantól kezdve megszűnt, vagy létre sem jött a munkaviszony.

A másik esete az indoklás nélküli felmondásnak, ha a munkavállaló mond fel rendes felmondással. Rendes felmondás azt jelenti, hogy a munkaviszonyt bármelyik fél megszüntetheti, viszont indokolni csak a munkáltatónak kell a felmondást a munkavállalónak nem kell, ha így akarja megszüntetni a felmondást.Ha a munkáltató mond fel, akkor a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Ez azért is fontos, mert ha nem ilyen indokokra alapítja a munkáltató afelmondást, akkor az jogellenessé válik, és megtámadható a bíróságon a felmondás. Ugyanez következhet be a másik oldalról is, hogy ha a munkavállaló indoklást ír a határozatlan idejű felmondásába, akkor abba a munkáltató, ha akar beleköthet és beperelheti a munkavállalóját a nem valós indokok miatt.

Az indoklás nélkülifelmondás a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozik.A határozott idejű munkaviszonyának felmondását viszont a munkavállaló is köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. Azért, mert a határozott idejű munkaviszony nyilván egy meghatározott időre jön létre, melyet mindkét fél közösen döntött el feltételezhetően, így annak megszüntetésére indokok kellenek, nem lehet csak úgy megszüntetni, mint egy próbaidős munkaviszonyt.

Az indoklás nélküli voltából adódóan az indoklás nélküli felmondásnak nincsen különösképpen semmilyen formai megkötése, viszont ahhoz a félhez kell szólnia, melynek címezik. Ha a munkavállaló mond fel, akkor a munkáltatójának kell címeznie azt, hogy attól a naptól, melyet megjelölfelmond, dátummal ellátnia, azt alá kell írnia, mely a felmondási idő számítása miatt is fontos.

Még egy esetet ismer a Munkatörvénykönyve, mikor nem kell indokolnia a munkáltatónak a felmondását. Ez az eset, mikor a munkavállaló nyugdíjassá válik. Ilyen esetben ugyanis megszűntetik a munkaviszonyát és nyugdíjra válik jogosulttá. Ekkor a felmondást nem indokolja meg a munkáltató, ha a munkaviszony határozatlan tartamú volt.

Felmondás

 

Címzett:

Munkáltató megnevezése: ………………………………………..

címe: …………………………………………………………………………

 

 

Alulírott,………………………………… (születésihelyésidő:……………………..………..,lakcím:……………………………………………),munkavállaló bejelentem, hogy a munkáltató és köztem……év…………..hó…..napján megkötött munkaszerződés alapján fennálló, határozatlan időtartamú munkajogviszonyomat, a MunkaTörvénykönyvéről szóló2012. évi I. tv.65-67.§rendelkezéseialapján,…….év………………hó……napjánkezdődő,………napos felmondásiidővel,…….év………………….hó……napjára,

 

felmondással megszüntetem.

 

Kérem, hogy intézkedni szíveskedjen annak érdekében, hogy az utolsó munkában töltött napon munkabéremet, az éves szabadságomból igénybe nem vett, arányos részpénzbeli megváltását, valamint igazolásomat és a munkaviszony megszüntetése alapján kiállítandó egyéb iratokat kézhez kapjam.

 

Kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban birtokomba került iratokat és eszközöket mikor, mely munkavállalónak adjam át.

 

Kérem, hogy amennyiben a munkáltató, a felmondási idő tartama alatt részben vagy egészben nem tart igényt a munkavégzésemre, mérlegelési jogkörében eljárva, szíveskedjék a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni.

 

Kelt:…………………….,……év………….hónap……nap

 

 

 

………………………………………..

munkavállaló aláírása

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.