Hírdetés

Nyugdíjkorhatár táblázat

Hírdetések

Nyugdíj, korhatár előtti ellátás 2015/2016– ilyenkor nem folyósítható

Nyugdíj, korhatár előtti ellátás 2015/2016 – ilyenkor nem folyósítható

Elérte-e a nyugdíjkorhatárt vagy sem, milyen jogviszonyban foglalkoztatják, mennyi a keresete – egyebek között ezektől függ, hogy keresőtevékenység esetén szüneteltetni kell-e a nyugdíj, illetve a korhatár előtti ellátás folyósítását.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2012. január 1-jétől történt átalakítását követően saját jogú nyugellátás megállapítására és folyósítására kizárólag azon személy részére nyílik lehetőség, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve azon nők részére, akik rendelkeznek a jogszabályban rögzített 40 évi jogosultsági idővel.

Azon személyek saját jogú nyugellátása, akik a fenti időpontban még nem töltötték be a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt – előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, korengedményes nyugdíj, bányásznyugdíj, a külön jogszabály alapján megállapított művésznyugdíj, szolgálati nyugdíj stb. – ezen időponttól korhatár előtti ellátásként, illetve szolgálati járadékként kerül továbbfolyósításra. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt, a külön jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén, korhatár előtti ellátás megállapítására van lehetőség.

A saját jogú nyugellátások megállapítására és folyósítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) rendelkezései az irányadóak, a korhatár előtti ellátást szabályozó a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény pedig meghatározza, hogy a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Tny. két szakasza foglalkozik a folyósított nyugellátás keresőtevékenység miatti korlátozásával. A Tny. 83/B §-a a keresőtevékenységből származó kereset mértékétől, míg a Tny. 83/C §-a a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony típusától  teszi függővé az ellátás folyósításának korlátozását, függetlenül az abból származó kereset összegétől és a nyugdíjas életkorától.